Renty socjalne

9 sierpnia 2012 r.

Osoba, która studiuje w Wielkiej Brytanii, w Polsce nie dostanie renty socjalnej9 sierpnia 2012 r.

Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie, czy osoby, które mieszkają za granicą, mogą pobierać w Polsce rentę socjalną. Obecnie ZUS odmawia im świadczenia, powołując się na art. 2 pkt 1 ustawy z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej. Wynika z niego, że prawo do renty socjalnej przysługuje osobom mającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.