Renty rodzinne

26 maja 2015 r.

Bezrobotnym nie może być osoba, która nabyła prawo do renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia.

Renta rodzinna blokuje status bezrobotnego26 maja 2015 r.

Resort pracy nie planuje zmian w przepisach, które pozwoliłyby młodym Polakom pobierającym rentę rodzinną skorzystać z programów aktywizujących prowadzonych przez pośredniaki. Tak wynika z odpowiedzi MPiPS na zapytanie posła Armanda Ryfińskiego (niezrzeszony).

11 kwietnia 2014 r.

Renta rodzinna

Wszystko o rencie rodzinnej: komu przysługuje i ile wynosi11 kwietnia 2014 r.

Renta rodzinna z ZUS przysługuje członkom rodziny osoby, która w momencie śmierci była uprawniona do emerytury czy renty z tytułu niezdolności do pracy, albo też pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. Wysokość renty zależy od wysokości tego świadczenia, która przysługiwałoby zmarłemu.

21 marca 2014 r.

W przypadku renty z tytułu niezdolności do pracy uwzględnia się tylko okresy ubezpieczenia rolników, za które opłacono składki.

Kiedy ZUS nie przyzna renty rodzinnej po zmarłym mężu21 marca 2014 r.

Pani Małgorzata jest wdową. – Ubiegałam się o rentę rodzinną po moim mężu, jednak dostałam decyzję odmowną. Nie rozumiem dlaczego, skoro legitymował się wymaganymi 25 latami okresów składkowych i nieskładkowych, z tego w latach 1970–72 pracował w gospodarstwie rolnym. Niedawno zmarł mąż mojej koleżanki i ona rentę rodzinną dostała, chociaż jej mąż miał przepracowane podobne okresy jak mój, pracował też w latach 80. w gospodarstwie rolnym. Czy możliwe jest, że przy moim wniosku urząd się pomylił? – zastanawia się czytelniczka.