Emerytury powszechne

16 lipca 2019 r.

Emerytura. Zdjęcie ilustracyjne

Przeczytaj uważnie list z ZUS. I pomyśl o PPK [OPINIA]16 lipca 2019 r.

Wysyłka 20 mln listów z informacją z ZUS na temat stanu kont i hipotetycznej emerytury to powód, aby Polacy zwrócili uwagę na katastrofalnie niską stopę zastąpienia. Czyli przewidywaną relację wysokości emerytury do ostatniej pensji. I przekonali się, dlaczego warto dodatkowo oszczędzać na starość w programie PPK.

27 czerwca 2019 r.

Sąd pierwszej, jak i drugiej instancji uznał, że praca kierowcy ciągnika rolniczego zatrudnionego przy pracach polowych w zakładzie pracy branży rolniczej jest pracą w warunkach szczególnych.

Prace polowe dają prawo do wcześniejszej emerytury? [WYROK SN]27 czerwca 2019 r.

W sierpniu 2016 r. ubezpieczony złożył do ZUS wniosek o przyznanie wcześniejszej emerytury z racji wykonywania pracy w szczególnych warunkach. Mężczyzna miał ukończone 60 lat i 25-letni okres składkowy i nieskładkowy. Pracował w spółdzielni kółek rolniczych na podstawie umowy o pracę od 20 maja 1976 r. do 31 grudnia 1998 r. jako kierowca ciągnika. Po odliczeniu urlopów bezpłatnych zainteresowany miał w sumie 19 lat, 10 miesięcy i 7 dni pracy jako kierowca. Spółdzielnia zajmowała się świadczeniem usług w rolnictwie oraz usług transportowych i zatrudniała około stu kierowców ciągników. Z czasem pozostało ich tylko siedmiu. Wnioskodawca pracował przy orce, sianiu, nawożeniu i opryskach, przewoził materiały budowlane, piach, cegłę, wapno, obornik, nawozy, tytoń ze skupów do zakładów tytoniowych. Zimą był wynajmowany przez inne podmioty do prac transportowych, np. przy remontach dróg lub wożeniu materiałów budowlanych.

26 czerwca 2019 r.

Zdaniem skarżącej art. 17 ust. 5 pkt l lit. a naruszał prawa do szczególnej pomocy ze strony państwa rodzinom znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej.

TK: Brak świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekuna osoby niepełnosprawnej z ustalonym prawem do renty - niezgodny z konstytucją26 czerwca 2019 r.

Przepis ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie, w którym stanowi, że świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje opiekunowi osoby niepełnosprawnej z ustalonym prawem do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy jest niezgodny z konstytucją - orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny.

19 czerwca 2019 r.

Dodatkowe świadczenie nie wlicza się do dochodu, co oznacza, że nie wpłynie na wysokość innych pobieranych świadczeń.

Zmiany w emeryturach 2019: Trzynastka dla emerytów19 czerwca 2019 r.

Jednorazowe dodatkowe świadczenie dla emerytów, czyli tzw. „trzynastka” przysługuje osobom pobierającym emerytury, renty lub inne świadczenia wypłacane przez organy emerytalne i rentowe. Świadczenie nie zależy od wysokości pobieranej emerytury – jest jednakowe dla wszystkich i wynosi 1100 zł brutto, co po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne daje nieco ponad 888 zł na rękę.