Emerytury powszechne

5 lutego 2019 r.

Zdaniem eksperta projekt w wersji przygotowanej przez Ministerstwo Finansów częściowo wprowadza zamęt i swoisty chaos.

Już wiadomo, jak wycofać się z PPK. Łatwo nie będzie5 lutego 2019 r.

Ubezpieczeni, którzy nie będą chcieli oszczędzać w pracowniczym planie kapitałowym, będą musieli wypełnić specjalną deklarację. Wzór znajduje się w przygotowanym przez ministra finansów projekcie rozporządzenia w sprawie rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Dokument ten realizuje zapisy ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215), która umożliwia zgromadzenie dodatkowego kapitału na starość.

29 stycznia 2019 r.

Świadczenie to będzie przysługiwało także ojcu czworga dzieci w razie śmierci matki albo porzucenia przez nią dzieci. Na ten zapis zwrócił uwagę Adama Bodnar w piśmie do marszałka Sejmu.

RPO: Projekt "Mama 4 plus" narusza prawa ojców29 stycznia 2019 r.

Projekt ustawy "Mama 4 plus" narusza prawa mężczyzn, bo uzależnia prawo ojca czworga dzieci do minimalnej emerytury od tego, czy matka jego dzieci zmarła lub je porzuciła – ocenił rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar w piśmie do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.

Serwisy Tematyczne