Emerytury powszechne

14 grudnia 2018 r.

Te wyniki to efekt zmian demograficznych.

Zła demografia coraz bardziej zaciąży na finansach FUS14 grudnia 2018 r.

Deficyt FUS do 2023 roku wzrośnie od 3,3 mld zł do niemal 20 mld zł - wynika z najnowszej pięcioletniej prognozy prognozę finansów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Programuje ona finanse do 2023 r. Analitycy ZUS przygotowali trzy warianty prognozy optymistyczny średni i pesymistyczny. W tym pierwszym deficyt FUS wzrośnie z 41,2 mld zł w 2019 do 44,4 w 2023. Z kolei w pesymistycznym w przyszłym roku wyniósłby już 57,6 mld zł, by do 2023 roku zwiększyć się do aż 77,3. Dla porównania w tym roku deficyt FUS ma wynieść 46,6 mld zł, choć z powodu bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy będzie o co najmniej 8 mld zł niższy.

29 listopada 2018 r.

Odrębną kwestią związaną z zagadnieniem terminów jest ich liczenie wstecz

Nie ustają problemy z liczeniem terminów w pracowniczych planach kapitałowych29 listopada 2018 r.

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. (ma być opublikowana w Dzienniku Ustaw do 30 listopada). Jednym z problemów, z którymi wkrótce będą mierzyli się pracodawcy, jest kwestia liczenia terminów na zawieranie umów tworzących PPK. Zagadnienie to poruszył mec. Łukasz Kuczkowski w tekście pt. „PPK: zamieszanie z terminami przyprawi o ból głowy” (KiP z 15 listopada 2018 r., nr 222). Nie ze wszystkim tezami autora mogę się zgodzić.

22 listopada 2018 r.

Komentarz do ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych

Komentarz do ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych 22 listopada 2018 r.

Dzisiaj przedstawiamy komentarze do przepisów: • ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 ze zm.; dalej: ustawa emerytalna), • ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.), • ustawy z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. poz. 357; dalej: ustawa nowelizacyjna) – w zakresie przepisów przejściowych; • rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 237 poz. 1412).

19 listopada 2018 r.

W Polsce XXI w. nadal nie ma renty dożywotniej.

Nie będzie renty dożywotniej, bo zawsze tak było…19 listopada 2018 r.

Wyobraź sobie czytelniku/czytel niczko, że za np. 25 lat (dziś średni wiek Polaka pracującego to ok. 43 lata) siedzisz sobie w domu, w fotelu, spokojnie rozkoszując się życiem emeryta. Wszystko masz ogarnięte, bo wyróżniasz się zapobiegliwością i konsekwencją w wyborach życiowych. Wtem dzwonią przyjaciele, też emeryci, i mówią, że organizują podróż marzeń. W miejsce, co to od 40 lat na spotkaniach opowiadaliście, że warto się wybrać. Podróż marzeń nie kosztuje tyle co bułka i masełko do niej. Trzeba by wysupłać parę groszy z oszczędności, które zapobiegliwie całe życie odkładasz. Z jednej strony: raz się żyje! A z drugiej wiesz, że coś w biodrze strzyka, trzeba będzie pomyśleć o operacji, rehabilitacji, itd. Może trzeba będzie wstawić nowe okna albo trzeba będzie wymienić auto. A jak przyjdzie dłużej pożyć, to sfinansować jakąś opiekę. A oszczędności nie przybędzie. Niby można auto sprzedać, ale na ile miesięcy pielęgniarki to wystarczy? Więc siedzisz w tym fotelu i zastanawiasz się, czy na wyjazd możesz sobie pozwolić. Choć patrząc na stan konta dziś: możesz z łatwością.

9 listopada 2018 r.

Marcin Kawiński z Katedry Ubezpieczenia Społecznego SGH zwrócił uwagę, że obecny system emerytalny bazuje na rynku pracy i rynku kapitałowym.

Kluza: Wiek emerytalny należy zastąpić wymogiem zgromadzenia minimalnej składki9 listopada 2018 r.

- Polska ma szansę na wdrożenie kompleksowego systemu emerytalnego, którego osią powinno być zniesienie wieku emerytalnego na rzecz elastycznej możliwości przejścia na emeryturę po zgromadzaniu składki, która daje prawo do przynajmniej emerytury minimalnej, uważa Stanisław Kluza, prezes Instytutu Debaty Eksperckiej i Analiz Quant Tank.

8 listopada 2018 r.

ZUS w uwagach do rządowego projektu ustawy jego departament legislacyjno-prawny wskazał kilka pułapek.

ZUS prześwietli emerytury matek8 listopada 2018 r.

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych chce większych uprawnień w sprawach o przyznanie specjalnych świadczeń dla matek i ojców wychowujących co najmniej czworo dzieci. Eksperci przyznają, że są one potrzebne.