Emerytury pomostowe

4 lipca 2013 r.

Iwona Hickiewicz główny inspektor pracy

PIP chce uchwały o emeryturach pomostowych4 lipca 2013 r.

Główny inspektor pracy (GIP) wnioskuje o rozstrzygnięcie, czy inspektor PIP może nakazać umieszczenie danej osoby w ewidencji pracowników wykonujących obowiązki o szczególnym charakterze. Od tego zależy, czy osoba ta ma opłacone składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, a w przyszłości – prawo do wcześniejszego świadczenia.

4 marca 2013 r.

Na jakiego rodzaju emerytury wciąż mogą liczyć nauczyciele4 marca 2013 r.

Wydłużenie powszechnego wieku emerytalnego spowodowało, że nauczyciele mają powody do zadowolenia. Są bowiem jedną z nielicznych grup zawodowych mogących jeszcze korzystać z trzech różnych sposobów odejścia na emeryturę. Jednak w ich przypadku o możliwości wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej decyduje data urodzenia oraz posiadany staż pracy w szkole. Bez względu na rodzaj emerytury wszystkie te świadczenia mają charakter wygasający. I ostatnie osoby będą mogły z nich skorzystać pod koniec lat 30. tego wieku.