Emerytury pomostowe

10 marca 2016 r.

Pomostówki pod ocenę Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Pomostówki pod ocenę Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 10 marca 2016 r.

Sąd Najwyższy odmówił odpowiedzi na pytanie prawne dotyczące możliwości doliczenia do okresów ubezpieczenia uprawniającego do emerytury pomostowej okresów pracy krajach zjednoczonej Europy. Sędziowie uznali bowiem, że to sędziowie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej muszą dokonać wykładni prawa unijnego dotyczącego zasad koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

10 marca 2016 r.

Wyrok ten może mieć znaczenie nie tylko dla tej grupy zawodowej, bowiem coraz więcej osób wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze decyduje się na zatrudnienie w innych krajach UE.

ZUS: Emerytura pomostowa tylko za pracę w Polsce10 marca 2016 r.

Dzisiaj Sąd Najwyższy ma odpowiedzieć na zagadnienie prawne dotyczące zasad koordynacji systemów ubezpieczeniowych (sygn. akt III UZP 1/16). Sąd okręgowy zwrócił się z pytaniem, czy emerytury pomostowe są świadczeniami z tytułu starości, a w konsekwencji czy możliwe jest doliczenie do stażu uprawniającego do ich przyznania okresów pracy w krajach Unii Europejskiej.

30 lipca 2015 r.

Bożena Wiktorowska

Wiktorowska: Biednemu zawsze pod górkę30 lipca 2015 r.

Od sześciu lat obowiązuje ustawa o emeryturach pomostowych. Miała być ona ratunkiem przed pracą do czasu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego dla osób wykonujących prace w szczególnie trudnych warunkach. Tyle teorii. Praktyka wygląda o wiele gorzej.

21 kwietnia 2015 r.

Emerytury pomostowe: Zatrudniony musi wiedzieć o wykazie stanowisk pracy w szczególnych warunkach21 kwietnia 2015 r.

Przedsiębiorcy mają mieć obowiązek informowania podwładnych o prowadzeniu wykazu stanowisk, na których jest wykonywana praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Taką zmianę zakłada poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy i ustawy o emeryturach pomostowych, przedłożony przez SLD. Dokument ten powstał z inicjatywy OPZZ.