Emerytury mundurowe

1 marca 2020 r.

Prawo do emerytury wojskowej ulega zmniejszeniu o 25 proc. jej wysokości w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Ile można dorobić do emerytury wojskowej?1 marca 2020 r.

Jeśli mundurowy dorobi do emerytury do 70 proc. średniego wynagrodzenia to świadczenie będzie wypłacone w całości. W przypadku, gdy zarobi więcej niż 70 proc. średniego wynagrodzenia, ale mniej niż 130 proc. świadczenie emerytalne zostanie mu zmniejszone o taką kwotę, o jaką przekroczył określony limit, jednak nie więcej niż o 25 proc. emerytury. Gdy dodatkowe przychody emeryta przekroczą miesięcznie 130 proc. średniego wynagrodzenia - wówczas świadczenie będzie zmniejszone o 25 proc.

8 kwietnia 2018 r.

Za działalność, która ma wpływ na ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń emerytalnych albo zmniejszenie ich wysokości, uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej (liczą się także przychody z tytułu działalności wykonywanej za granicą).

Kiedy emeryt wojskowy może dorobić bez ograniczeń?8 kwietnia 2018 r.

Jeśli mundurowy dorobi do emerytury do 70 proc. średniego wynagrodzenia to świadczenie będzie wypłacone w całości. W przypadku, gdy zarobi więcej niż 70 proc. średniego wynagrodzenia, ale mniej niż 130 proc. świadczenie emerytalne zostanie mu zmniejszone o taką kwotę, o jaką przekroczył określony limit, jednak nie więcej niż o 25 proc. emerytury. Dorabianie ponad limit 130 proc. średniego wynagrodzenia kwota emerytury ulega zmniejszeniu o 25 proc. jej wysokości.

5 czerwca 2017 r.

Ustawa trafiła do parlamentu jako projekt obywatelski, wykonujący wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 3 marca 2015 r.

Celnikowi będzie trudniej o emeryturę mundurową5 czerwca 2017 r.

Od przyszłego roku funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej zostaną włączeni do systemu zaopatrzeniowego. Senat przyjął bez poprawek ustawę z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...). Celnicy będą przechodzić na emeryturę po ukończeniu 55 roku życia, mając na swoim koncie 15 lat służby w resortach siłowych. Problematyczna jest jednak kwestia minimalnego stażu uprawniającego do wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej.

12 kwietnia 2016 r.

Kwestię zbiegu prawa do dwóch świadczeń w przypadku mundurowych regulują dwie ustawy.

Były żołnierz musi wybrać jedną emeryturę12 kwietnia 2016 r.

Rok temu w wieku 69 lat i po 26 latach zakończyłem pracę w prywatnej firmie. Cały ten czas pracodawca płacił za mnie składki. Jednak wcześniej przez 24 lata mojego życia byłem żołnierzem zawodowym. Z armii zostałem zwolniony z powodu stanu zdrowia związanego z przebiegiem służby wojskowej i zaliczony do III grupy inwalidzkiej. Teraz pozostaje sprawa emerytury. ZUS nie chce mi doliczyć do tej cywilnej wszystkich okresów służby wojskowej. Twierdzi, że do stażu ubezpieczeniowego może dodać tylko służbę zasadniczą. Nie rozumiem, dlaczego urzędnicy nie chcą uwzględnić całego stażu – pisze pan Zbigniew.