Emerytury mundurowe

13 sierpnia 2020 r.

Zdaniem rzecznika problem polega na tym, że szef MSWiA zwleka w tej sprawie.

RPO: Zbyt długa zwłoka z emeryturami mundurowych13 sierpnia 2020 r.

Resort spraw wewnętrznych zbyt długo rozpatruje wnioski o nieobniżanie świadczeń mundurowych ze względu na wzorową służbę w III RP. Tak uważa dr Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich, który skierował wystąpienie w tej sprawie do Mariusza Kamińskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji.

1 marca 2020 r.

Prawo do emerytury wojskowej ulega zmniejszeniu o 25 proc. jej wysokości w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Ile można dorobić do emerytury wojskowej?1 marca 2020 r.

Jeśli mundurowy dorobi do emerytury do 70 proc. średniego wynagrodzenia to świadczenie będzie wypłacone w całości. W przypadku, gdy zarobi więcej niż 70 proc. średniego wynagrodzenia, ale mniej niż 130 proc. świadczenie emerytalne zostanie mu zmniejszone o taką kwotę, o jaką przekroczył określony limit, jednak nie więcej niż o 25 proc. emerytury. Gdy dodatkowe przychody emeryta przekroczą miesięcznie 130 proc. średniego wynagrodzenia - wówczas świadczenie będzie zmniejszone o 25 proc.

8 kwietnia 2018 r.

Za działalność, która ma wpływ na ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń emerytalnych albo zmniejszenie ich wysokości, uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej (liczą się także przychody z tytułu działalności wykonywanej za granicą).

Kiedy emeryt wojskowy może dorobić bez ograniczeń?8 kwietnia 2018 r.

Jeśli mundurowy dorobi do emerytury do 70 proc. średniego wynagrodzenia to świadczenie będzie wypłacone w całości. W przypadku, gdy zarobi więcej niż 70 proc. średniego wynagrodzenia, ale mniej niż 130 proc. świadczenie emerytalne zostanie mu zmniejszone o taką kwotę, o jaką przekroczył określony limit, jednak nie więcej niż o 25 proc. emerytury. Dorabianie ponad limit 130 proc. średniego wynagrodzenia kwota emerytury ulega zmniejszeniu o 25 proc. jej wysokości.

5 czerwca 2017 r.

Ustawa trafiła do parlamentu jako projekt obywatelski, wykonujący wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 3 marca 2015 r.

Celnikowi będzie trudniej o emeryturę mundurową5 czerwca 2017 r.

Od przyszłego roku funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej zostaną włączeni do systemu zaopatrzeniowego. Senat przyjął bez poprawek ustawę z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...). Celnicy będą przechodzić na emeryturę po ukończeniu 55 roku życia, mając na swoim koncie 15 lat służby w resortach siłowych. Problematyczna jest jednak kwestia minimalnego stażu uprawniającego do wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej.