Średnia przekazana składka w tym transferze wyniosła 15,33 zł, przy średniej dla 2015 roku w wysokości 55,87 zł.

Zgodnie z planem finansowym FUS OFE otrzymają w tym roku 2,72 mld zł. (PAP)

map/ osz/