« Powrót do artykułu

Aktywne materiały biopolimerowe - innowacyjne rozwiązanie technologów żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Biopolimerowe folie, nanokapsułki oraz biodegradowalne słomki do napojów… co mają ze sobą wspólnego? Dwie rzeczy: składnik biopolimerowy- furcelleran oraz miejsce ich otrzymywania - Wydział Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Dr inż. Ewelina Jamróz z Katedry Chemii WTŻ UR w Krakowie od kilku lat zajmuje się technologią otrzymywania folii biopolimerowych typu ‘smart’, nanokapsułek oraz słomek biodegradowalnych na bazie furcelleranu, pozyskiwanego z alg czerwonych Furcellaria lumbricalis. Naukowcy z WTŻ UR w Krakowie sprawdzają aktywność folii biopolimerowych jako materiału opakowaniowego dla różnych rodzajów produktów spożywczych.

żródło: Materiały Prasowe

statystyki