Odpady i recykling

11 marca 2020 r.

Stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) powinna mieć, co do zasady, każda gmina. Ale bywa z tym różnie

Kwadratura PSZOK-u. Są kary za błędy, ale za brak punktu stacjonarnego już nie11 marca 2020 r.

Stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) powinna mieć, co do zasady, każda gmina. Ale bywa z tym różnie. Problemem są nie tylko wysokie koszty ich funkcjonowania, lecz także niechęć mieszkańców do sytuowania PSZOK-ów w sąsiedztwie ich domów. Dlatego duża grupa samorządów preferuje mobilne punkty zbiórki, a są i takie, które w ogóle PSZOK-ów nie mają. Bo choć obowiązek ich tworzenia jest, to kar za jego niewypełnienie nie ma.

4 marca 2020 r.

Stronie samorządowej spółdzielcy postulowali wprowadzenie dwuskładnikowej stawki opłat za wywóz nieczystości. Jeden składnik miałby być zależny od powierzchni lokalu, zaś drugi - innego, wybranego parametru (np. liczby osób zamieszkujących w lokalu)

Opłaty za śmieci. Spółdzielnie mieszkaniowe proszą o pomoc Rzecznika Praw Obywatelskich4 marca 2020 r.

Wystosowaliśmy wniosek o wstawiennictwo do Rzecznika Praw Obywatelskich w związku z podwyższonymi odpadami za wywózkę śmieci - przekazał PAP Grzegorz Jakubiec prezes zarządu spółdzielni mieszkaniowej "Służew nad Dolinką". Przedstawiciele stołecznych spółdzielni mieszkaniowych spotkali się w ramach Stowarzyszenia Spółdzielców Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości "Konfederacja Warszawska" ws. śmieci w Warszawie.

27 lutego 2020 r.

Jedną z kwestii zgłaszanych do RPO jest pobór opłaty śmieciowej naliczanej od powierzchni lokalu mieszkalnego, a wątpliwości dotyczą tego, czy ta metoda realizuje zasadę: zanieczyszczający płaci.

RPO pyta o śmieci27 lutego 2020 r.

Rosnące koszty gospodarki odpadami, odpowiedzialność mieszkańców za brak segregacji i kłopoty gmin w zarządzaniu systemem – to niektóre z zagadnień poruszonych podczas spotkania z rzecznikiem praw obywatelskich. Wzięli w nim udział między innymi samorządowcy, przedstawiciele branży odpadowej, spółdzielni mieszkaniowych, NIK i Ministerstwa Klimatu.

26 lutego 2020 r.

Spośród przywołanych przez Radą Miasta Wałbrzycha przepisów jedynie art. 40 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym może stanowić samodzielną podstawę do podjęcia uchwały będącej źródłem prawa powszechnie obowiązującego adresowanej do podmiotów niepozostających w jakiejkolwiek więzi organizacyjnej z organem wydającym dany akt.

Wałbrzych bez plastiku budzi kontrowersje26 lutego 2020 r.

Od 21 marca w wybranych strefach Wałbrzycha ma obowiązywać zakaz używania wyrobów z tworzyw sztucznych; a od września – zakaz sprzedaży i udostępniania klientom jednorazowych toreb na zakupy. To pierwsze miasto w Polsce z tak rygorystycznymi zasadami wobec plastiku. Pytanie tylko, czy są one zgodne z przepisami i czy radni nie wyszli poza swoje kompetencje. Wątpliwości ma wojewoda dolnośląski, który nakazał radzie poprawienie uchwały. Większość pytanych przez nas prawników wytyka rajcom błędy, choć są i tacy, którzy chwalą samorząd za zdecydowanie i zwrócenie uwagi na problem.

25 lutego 2020 r.

Część ekspertów podkreśla, że podwyżki to urealnienie kosztów gospodarowania śmieciami.

Podwyżki za śmieci – końca nie widać25 lutego 2020 r.

Rosnące koszty gospodarki odpadami powodują, że kolejne gminy podnoszą opłaty dla mieszkańców. Niektórym samorządom udaje się utrzymać stawki do końca trwającej umowy. Jednak niekiedy podwyżki wymuszają firmy, które zrywają kontrakty przed czasem. Gminy nie mają wyjścia i idą na ustępstwa, bo w innym wypadku odpady wylądują na ulicach.

Galerie