Odpady i recykling

11 września 2019 r.

W uzasadnieniu rząd przyznaje, że ostatni rok i przetaczająca się wówczas przez Polskę fala pożarów magazynów i składowisk obnażyły słabość dotychczasowych przepisów, w których nadzór nad inwestycjami związanymi z gospodarką komunalną pozostawiał wiele do życzenia. Wprowadzane zmiany mają temu przeciwdziałać.

Wyższe wymogi dla rynku odpadowego11 września 2019 r.

Rząd planuje rozszerzyć grupę przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko i inwestycje związane z gospodarką odpadami. To jedna z kluczowych zmian, którą przewidziano w najnowszym projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Wczoraj został on przyjęty przez rząd.

2 września 2019 r.

Kolejne zmiany wejdą w życie 1 stycznia przyszłego roku.

Grube foliówki z opłatą na ekologię2 września 2019 r.

Od niedzieli sklepy pobierają opłatę recyklingową (20 gr plus VAT) także od grubych toreb foliowych (powyżej 50 mikrometrów). Sieci handlowe mogą wrócić do cieńszych toreb plastikowych lub zastąpić je siatkami z innych materiałów.

6 sierpnia 2019 r.

Ustawodawca zdecydował się wydłużyć termin, gdyż zdawał sobie sprawę, że nie wszyscy zdążą złożyć wnioski w pierwotnie ustalonym terminie

Uzupełnienie pozwoleń odpadowych przedłużone i zliberalizowane6 sierpnia 2019 r.

Ustawodawca między innymi wydłużył o pół roku obowiązkowy dla wszystkich termin składania wniosków o aktualizację decyzji. Złagodził też podejście do karanych przedsiębiorców: nałożenie trzech sankcji finansowych będzie dyskwalifikować dopiero wtedy, gdy ich łączna suma w ciągu 10 lat przekroczy 150 tys. zł. I przywrócił trzyletni dopuszczalny czas magazynowania, ale tylko w przypadku mniej kłopotliwych odpadów.

Galerie