Odpady i recykling

22 stycznia 2020 r.

Plastikowe butelki

Paca: Opodatkujmy opakowania, a nasza gospodarka stanie się inspiracją dla reszty świata [OPINIA]22 stycznia 2020 r.

W latach 80. w Europie Zachodniej zaczęto rozumieć, że największa długoterminowa korzyść w odpadach jest wtedy, gdy wykorzystujemy je ponownie. Brak było technologii, które mogłyby sprostać temu wyzwaniu. Technologicznie rynek zagospodarowania był już zdominowany przez spalarnie i połączenie kompostowni i składowisk. Jedynym wyjściem wydawała się selektywna zbiórka przez mieszkańców. I tak wkroczyliśmy na ścieżkę mnożenia pojemników w każdym domu na kontynencie. Dzisiejszy standard unijny to 5–7 pojemników.

22 stycznia 2020 r.

śmieci 3

Za gminę odpady posprząta producent [WYWIAD]22 stycznia 2020 r.

 Najtańsze śmieci to te, które nigdy nie zostały wytworzone. Najwyższy czas, by samorządy zaczęły stawiać sobie za cel ograniczenie powstawania odpadów. Z kolei producentów trzeba zmusić do obniżenia ilości wytwarzanych śmieci - mówi Piotr Barczak, współzałożyciel polskiego Stowarzyszenia Zero Waste, ekspert Europejskiego Biura Ochrony Środowiska.

22 stycznia 2020 r.

Warto zwrócić uwagę, że praktycznie cała koncepcja utrzymania czystości i porządku w gminie jest skonstruowana jako zbiór poszczególnych obowiązków, których adresatem są określone podmioty – przede wszystkim gmina i właściciele nieruchomości. Z punktu widzenia prawidłowości realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku kluczowe jest zatem odtworzenie podziału zadań pomiędzy tymi podmiotami

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [KOMENTARZ cz. 2]22 stycznia 2020 r.

Na początku drugiej części komentarza do ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2020; dalej: u.c.p.g.), po zmianach wprowadzonych nowelizacją z 19 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579), omówimy przepisy zawarte w końcowej części ust. 2 art. 3.

20 stycznia 2020 r.

Nowelizacja umożliwia sporządzanie ewidencji papierowej z mocą wsteczną od 1 stycznia. Wprowadza też rozwiązania na wypadek awarii systemu BDO.

Odpady: Senat chce wydłużenia terminu składania sprawozdań. Co to oznacza dla podmiotów niezarejestrowanych w BDO?20 stycznia 2020 r.

Senat zaproponował poprawki do nowelizacji ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dają one więcej czasu na składanie sprawozdań za 2019 r. Oznacza to jednak, że przepisy, które umożliwią odbiór śmieci od podmiotów niezarejestrowanych w systemie Bazy Danych o Odpadach (BDO) – a są to główne rozwiązania nowelizacji – nie wejdą w życie tak szybko, jak oczekuje tego branża odpadowa i przedsiębiorcy. Nowela wróci teraz do Sejmu, który na dwudniowe posiedzenie zbiera się 22 stycznia.

16 stycznia 2020 r.

Gminy mają coraz większy problem z zarządzaniem odpadami, bo koszty systemu poszły drastycznie do góry właściwie w całym kraju, a razem z nimi opłaty ponoszone przez mieszkańców

Samorządy boją się kolejnej rewolucji śmieciowej16 stycznia 2020 r.

Samorządowcy obawiają się kolejnej odpadowej rewolucji i domagają się cyklicznych spotkań z ministrem klimatu Michałem Kurtyką. – Poprosiliśmy o powołanie samorządowego zespołu doradczego – informuje sekretarz generalny Związku Gmin Wiejskich RP Leszek Świętalski.

Galerie