● Obowiązki sprawozdawcze
● Ujmowanie aktywów i pasywów w pozycjach bilansu
● Elementy tworzenia rachunku zysków i strat
● Inwentaryzacja
● Ustawa o rachunkowości
E-book, poza klasycznymi rozdziałami dotyczącymi inwentaryzacji, bilansu oraz rachunku zysków i strat, zawiera odpowiedzi na pytania, np.: czym się różnią rezerwy od rozliczeń międzyokresowych, kiedy ująć zdarzenia na przełomie roku jako rozliczenia międzyokresowe bierne, a kiedy jako rozliczenia zakupu. Opracowanie przypomina, z jakich uproszczeń można korzystać, sporządzając sprawozdanie, a także przedstawia wszystkie pozycje bilansu i sposoby wyceny aktywów i pasywów.
O autorze:
Agnieszka Pokojska – ekonomista, specjalista z zakresu rachunkowości i podatków, redaktor specjalistycznego serwisu dla księgowych. Autor tekstów z zakresu rachunkowości, rewizji finansowej, uprawnień księgowych i biegłych rewidentów, a także podatków.