z YetiPay tylko: 16.90 zł

- Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło i umowy agencyjnej
- Kiedy umowa cywilnoprawna może być uznana za umowę o pracę
- Co warto zawrzeć w treści umowy
- Wady i zalety samozatrudnienia
- Jak obliczyć świadczenia wyrównawcze
- Czy po wypowiedzeniu należy się prowizja
- Wzory pism i umów