z YetiPay tylko: 89.90 zł

E-book zawiera m.in.:
- informacje o tym, jakie kary – również finansowe – grożą urzędnikom za błędne decyzje
- wskazówki, jak unikać zdarzeń, w których mogliby zostać posądzeni o naruszenie prawa
- obszerne omówienie obowiązującej od maja 2011 r. ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych
- porady dla interesantów dotkniętych skutkami błędnych decyzji urzędników

Autorzy w usystematyzowanej formie przedstawiają zakres odpowiedzialności (również finansowej), która ciąży na urzędnikach. Czytając książkę warto pamiętać, że w Polsce każdego dnia sprawami obywateli zajmuje się ponad 300 tysięcy urzędników, a efektem ich pracy są tysiące decyzji. Niestety, wciąż się zdarza, że urzędnicze werdykty nie tylko naruszają przepisy prawa, ale również wyrządzają szkody obywatelom.

O autorach:
Adam Makosz - prawnik i dziennikarz, specjalizuje się w prawie karnym, administracyjnym i prawie nowych technologii.
Łukasz Sobiech - radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, specjalizuje się w prawie administracyjnym, cywilnym i gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem postępowań sądowych.

224 strony