z YetiPay tylko: 16.90 zł

- Warunki pracy kobiet w ciąży
- Ograniczenia w zakresie czasu pracy
- Choroba w czasie ciąży
- Ochrona przed rozwiązaniem umowy w czasie ciąży
- Urlop macierzyński
- Prawo do urlopu ojcowskiego
- Ochrona stosunku pracy w czasie urlopów rodzicielskich
- Urlop wychowawczy
- Uprawnienia kobiet karmiących piersią
- Uprawnienia z tytułu opieki nad dzieckiem do 4. roku życia