- Zasady tworzenia ZFŚS
- Świadczenia urlopowe
- Naliczanie odpisu
- Ustalanie liczby zatrudnionych
- Korekta na koniec roku
- Gospodarowanie funduszem
- Świadczenia z ZFŚS a podatki