z YetiPay tylko: 16.90 zł

- Zasady rozliczania dochodów zagranicznych i krajowych (26 państw)
- Kluczowe 183 dni i centrum interesów
- Dochody ze stosunku pracy
- Zakres opodatkowania
- Ulga abolicyjna
- Obowiązki wobec fiskusa
- Zwolnienia z podatków i odliczenia podatkowe
- Unikanie podwójnego PIT
- Wysokość podatku