z YetiPay tylko: 16.50 zł

Z jakich ulg można skorzystać, wypełniając PIT za 2011 rok
Składki na ubezpieczenia społeczne
Nienależnie pobrane świadczenia
Kwoty juz odliczone
Wydatki na cele rehabilitacyjne
Opłaty za internet
Darowizny na pożytek publiczny i cele kultu religijnego
Darowizny na działalność opiekuńczo - charytatywną
Darowizny na rzecz krwiodawstwa
Ulga na nabycie nowych technologii
Ulga na dzieci
Składki zdrowotne
Porady ekspertów