Wraz z Klubem Gaja zachęca do tego publicysta, kucharz i podróżnik – Robert Makłowicz. Partnerem tegorocznej kampanii "Jeszcze żywy karp" jest Laboratorium Reklamy Clos Brothers – agencja, która opracowała całą kampanię pro publico bono. Dziękujemy!

Po 3 latach starań Klubu Gaja Sejm wprowadził poprawki do Ustawy o ochronie zwierząt. Teraz reguluje ona postępowanie ze „zwierzętami kręgowymi” i ryby, które należą do tego podtypu, są także chronione prawem, podobnie jak wszystkie inne kręgowce. Służby porządkowe nie mogą już odmawiać wszczęcia postępowania w przypadku interwencji w sprawie niehumanitarnego traktowania ryb podczas ich transportu i sprzedaży, szczególnie licznych w okresie przedświątecznym gdy ryb na rynku konsumenckim pojawia się najwięcej.

Ustawa o ochronie zwierząt to prawo, które chroni zwierzęta odwołując się do ludzkiej wrażliwości i odpowiedzialności za świat przyrody eksploatowany przez ludzi. W przypadku przedświątecznego handlu rybami szczególnie ważna jest postawa Głównego Lekarza Weterynarii, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Do tych instytucji Klub Gaja przesłał specjalny apel i informację o najnowszej nowelizacji Ustawy o ochronie zwierząt.

Do udziału w kampanii Lud lubi karpia, karp lubi lód zachęcamy wszystkich, którzy mogą:

• reagować (służby porządkowe nie mogą już odmawiać wszczęcia postępowania w przypadku interwencji w sprawie niehumanitarnego traktowania ryb)
• rozdawać ulotki  (na adres klubgaja@klubgaja.pl trzeba wysłać swój adres pocztowy i podać liczbę potrzebnych ulotek. Klub Gaja prześle je pocztą.)
• drukować ulotki i plakaty  (wystarczy pobrać je ze strony: http://www.klubgaja.pl/zwierzeta/karpie/ )
• wysłać list do handlowców (wzór na: http://www.klubgaja.pl/zwierzeta/karpie/ )
• przekazać pieniądze na kampanię „Jeszcze żywy karp” koniecznie z dopiskiem „Karp”