Co do zasady, ustawa o zsee przewiduje w odniesieniu do baterii i akumulatorów jedynie obowiązek sprawozdawczy. Zasady wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów oraz zasady zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych akumulatorów określone są w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z dnia 28 maja 2009 r.).