Rolnik może zalesić grunty, które są jego własnością lub współwłasnością. Wsparcie finansowe przysługuje do gruntów, na które została przyznana płatność obszarowa za poprzedni rok. Pomoc na zalesienie nie przysługuje do gruntów położonych na obszarze Natura 2000.

Rolnik może otrzymać pomoc finansową, jeżeli działka, którą chce zalesić, ma więcej niż 0,5 ha i szerokość większą niż 20 m. Warunkiem jest posiadanie stosownego planu zalesienia, przygotowanego przez nadleśnictwo.

Wsparcie na zalesianie ma rekompensować rolnikowi koszty, jakie ponosi na założenie uprawy leśnej. Ponadto otrzymuje on przez 5 lat premię pielęgnacyjną oraz przez 15 lat premię zalesieniową, która ma zwrócić rolnikowi utracony dochód z tytułu przeznaczenia gruntów rolnych pod zalesianie. Premia zalesieniowa nie przysługuje beneficjentom, którzy zalesili grunty inne niż rolne.

Wysokość wsparcia finansowego wynosi od 4160 do 6260 zł/ha i zależy od tego, czy wykorzystywane były sadzonki drzew liściastych czy iglastych oraz od tego na jakim terenie została założona uprawa leśna. Premia pielęgnacyjna wynosi 970 lub 1360 zł/ha na rok. Premia zalesieniowa wynosi 1580 zł/ha rocznie.

Biura powiatowe ARiMR przyjmują też do końca lipca wnioski od rolników, którzy po raz pierwszy w tym roku ubiegają się o pomoc na zalesienie gruntów rolnych. Dotychczas do Agencji wpłynęło ok. 630 wniosków na zalesienie około 1,5 tys. hektarów. Najwięcej chętnych na dofinansowanie zalesień jest w woj. mazowieckim - 134 osoby i woj. lubelskim - 88.

Zalesianie rolnik może rozpocząć dopiero po wydaniu postanowienia przez Agencję. Trzeba je wykonać w terminie określonym w planie, jednakże nie później niż w okresie sadzenia, przypadającym na wiosnę roku następującego po złożeniu wniosku.

Jest to trzeci nabór wniosków na zalesianie gruntów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. W pierwszych dwóch - złożono 4870 wniosków.

Na realizację płatności rolnikom, którzy zalesili grunty w ramach PROW 2004-2006 oraz PROW 2007-2013, ARiMR przeznaczy ponad 120 mln zł, z tego około 52 mln zł za grunty rolne zalesione w ramach PROW 2004-2006. (PAP)

awy/ je/ gma/