Strzelec-Łobodzińska odpowiadała w środę w Sejmie na pytanie Romualda Ajchlera (Lewica) o bariery przy przyłączaniu elektrowni wiatrowych do sieci elektroenergetycznej. Według niego, wprowadzenie zaliczek opłaty wyeliminuje polskie małe firmy z rynku powstających elektrowni wiatrowych i pozostawi nasz rynek wielkim firmom zagranicznym.

Łobodzińska podała, że projektowany w nowelizacji prawa energetycznego poziom zaliczek opłat będzie stanowił mniej niż 1 proc. całej inwestycji w farmę wiatrową. Proponowana kwota zaliczki to 30 zł za 1 kW. Łobodzińska tłumaczyła, że zaliczka nie może przekroczyć kwoty opłaty za przyłączenie i usprawni wydawanie warunków przyłączenia do sieci elektrowni wiatrowych, bo będą je składać tylko te firmy, które stać na wybudowanie farm.

Poinformowała, że resort notuje dynamiczny wzrost mocy farm wiatrowych, do przyłączenia której potrzebna jest rozbudowa sieci. Obecnie wydano już warunki przyłączenia do sieci na 10 tys. 300 MW.

Zgłoszone wnioski opiewają na 33 tys. MW, czyli przekraczają poziom dziennego zapotrzebowania na energię w kraju.

Obecnie, aby podłączyć elektrownię wiatrową, należy uzyskać warunki przyłączenia do sieci określone w prawie energetycznym. Składając wniosek o przyłączenie do sieci nie wnosi się żadnych opłat. Pieniądze są potrzebne dopiero przy zawieraniu umowy z operatorem systemu elektroenergetycznego. Ponieważ warunki przyłączenia są ważne dwa lata, przedsiębiorstwa energetyczne przy rozpatrywaniu nowych muszą uwzględnić już te wydane. W wielu przypadkach inwestorzy występują o warunki tylko po to, by je z zyskiem sprzedać, a to prowadzi do blokowania sieci. Nowelizacja prawa energetycznego, nad którą pracuje obecnie Ministerstwo Gospodarki, ma m.in. zlikwidować taki spekulacyjny obrót prawem do przyłączenia do sieci.

Energetyka wiatrowa w Polsce

• Moc zainstalowana w energetyce wiatrowej w Polsce to ~538,8 MW (stan 31.05.2009, za URE).
• Łącznie w Polsce posadowionych jest 227 koncesjonowanych źródeł.
• W 2008 produkcja z energii z wiatru wyniosła 790,2 [GWh], co stanowiło 0,51% krajowego zużycia energii elektrycznej.
dane za elektrownie-wiatrowe.org.pl