5 rodzajów pomocy finansowej, jaką może dostać uczeń w roku szkolnym 2016/2017

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie mogą starać się między innymi o stypendium i zasiłek szkolny. Zmiany natomiast nastąpiły w programie "Wyprawka szkolna" - nie przysługuje już wszystkim uczniom.

nauczyciel, szkoła dzieci

żródło: ShutterStock

Stypendium szkolne

Jeżeli uczeń znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe - może starać się w gminie o stypendium szkolne.

Stypendia szkolne przede wszystkim w formie rzeczowej

Pomoc przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych (różnego rodzaju) - zasadniczo do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. Uczeń musi jednak spełnić odpowiednie kryterium dochodowe - dokładnie 514 zł netto na osobę w rodzinie. W ostateczności jednak pomoc przysługuje w formie pieniężnej. Zasadniczo bowiem dofinansowanie można otrzymać na:
- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i wyrównawczych, a także udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
- pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników,
- uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Termin na składanie wniosków o przyznanie o stypendium szkolnego (przyznawanego od września do czerwca w danym roku szkolnym) jest ustalony terminowo - dokumenty trzeba złożyć do 15 września 2016 roku. Natomiast sama wysokość stypendium jest ustalana osobno przez poszczególne gminy. Przykładowo w Warszawie w roku szkolnym 2015/2016 zostało przyznanych 6 709 stypendiów oraz 621 zasiłków szkolnych na ogólną kwotę ok. 10,5 mln zł - podaje Urząd m. st. Warszawy. Miesięczna wysokość stypendium nie mogła być niższa niż 94,40 zł. Jeśli jednak dochód w rodzinie był niższy niż 411,20 zł, to stypendium nie mogło być wyższe niż 236 zł, a gdy był wyższy niż 411,20 zł - nie mogło przekroczyć kwoty 177 zł.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję
statystyki

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!