Uczniowie

18 listopada 2020 r.

Poradnik jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Jak uczyć zdalnie? MEN przygotowało poradnik18 listopada 2020 r.

Resort edukacji przygotował poradnik, jak uczyć zdalnie w klasach I-III szkół podstawowych. Można w nim znaleźć porady m.in. o tym, jak kontaktować się z nauczycielami, jak zaplanować dziecku czasu, wspierać je w rozwoju i w edukacji w warunkach domowych.

22 października 2020 r.

Od poniedziałku szkoły średnie w żółtej strefie przeszły na nauczanie hybrydowe: częściowo w budynku, częściowo w domu.

Nauka zdalna w szkołach podstawowych? Rząd ma ogłosić decyzję22 października 2020 r.

W czwartek ma być ogłoszona decyzja o funkcjonowaniu szkół podstawowych. Według zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego wyższe klasy będą uczyć się zdalnie lub w systemie hybrydowym. Obecnie w podstawówkach nauka odbywa się stacjonarnie. Wprowadzenie w nich nauki hybrydowej lub zdalnej wymaga zgody sanepidu.

14 października 2020 r.

Wśród najpilniejszych zadań wymieniane jest również zapewnienie bezpieczeństwa emocjonalnego uczniom o nieheteronormatywnej orientacji psychoseksualnej i tożsamości płciowej.

To nie czas na świętowanie. Nauczyciele ogłaszają „Alarm dla edukacji”14 października 2020 r.

Z okazji Święta Edukacji Narodowej środowiska nauczycielskie skierowały list do premiera Mateusza Morawieckiego. „Postanowiliśmy napisać do Pana w dniu, który powinien być naszym świętem i właściwie to Pan powinien napisać do nas i złożyć nam życzenia. To jednak nie jest czas na świętowanie. To czas na alarm dla edukacji” – czytamy.