Szkolnictwo wyższe

24 stycznia 2020 r.

Jarosław Gowin

Ordo Iuris i Jarosław Gowin w obronie wolności słowa na uniwersytetach. Za projektem może kryć się wiele niebezpieczeństw24 stycznia 2020 r.

20 stycznia Jarosław Gowin zapowiedział zmiany w ustawie o szkolnictwie wyższym. Celem, według ministra, ma być zagwarantowanie naukowcom wolności badań. Pierwsze projekty ustawy w tej sprawie trafiły już do Sejmu. Liczba mnoga nie jest przypadkowa, bowiem dwa - jak zauważa Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej, bliźniaczo do siebie podobne - założenia projektu przedstawił nie tylko minister, ale także organizacja Ordo Iuris. Z pierwszych komentarzy środowiska naukowego wynika, że mogą one przynieść więcej szkody niż pożytku.

23 stycznia 2020 r.

Prezes Centrum Łukasiewicz, koordynujący działania 37 instytutów badawczych będzie mógł złożyć wniosek o przyznanie nagrody ministra nauki i szkolnictwa wyższego. To jedna ze zmian, jaką przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia w tej sprawie.

Jeden termin na wnioski o nagrody dla naukowców23 stycznia 2020 r.

Prezes Centrum Łukasiewicz, koordynujący działania 37 instytutów badawczych będzie mógł złożyć wniosek o przyznanie nagrody ministra nauki i szkolnictwa wyższego. To jedna ze zmian, jaką przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia w tej sprawie.

17 listopada 2019 r.

Na Uniwersytecie Warszawskim szykuje się sporo zmian. Uczelnia uzyskała status uczelni badawczej, bierze udział w sojuszu uniwersytetów europejskich i realizuje wart prawie miliard zł program wieloletni. "Chcemy się bardziej otworzyć na mobilność naukowców i studentów" - mówi PAP rektor UW dr hab. Marcin Pałys.

Rektor UW: Chcemy większej otwartości uczelni [WYWIAD]17 listopada 2019 r.

Na Uniwersytecie Warszawskim szykuje się sporo zmian. Uczelnia uzyskała status uczelni badawczej, bierze udział w sojuszu uniwersytetów europejskich i realizuje wart prawie miliard zł program wieloletni. "Chcemy się bardziej otworzyć na mobilność naukowców i studentów" - mówi PAP rektor UW dr hab. Marcin Pałys.

15 listopada 2019 r.

Zawsze poinformuj ZUS gdy przerywasz lub kończysz naukę

Zostałeś skreślony z listy studentów? Nie możesz brać renty rodzinnej15 listopada 2019 r.

Do momentu ukończenia 16 lat ZUS wypłaca rentę po zmarłym rodzicu bez względu na to czy się dziecko uczy czy tez nie, ale później, co roku trzeba przynosić do zaświadczenie ze szkoły potwierdzające fakt dalszej nauki. Młody człowiek musi tez poinformować ZUS, gdy przestanie się uczyć gdyż w innym wypadku rentę pobraną już po zakończeniu nauki musi do ZUS oddać i to wraz z odsetkami.