Szkolnictwo wyższe

3 października 2019 r.

Trzy dni temu zakończył się kolejny etap wdrażania reformy systemu szkolnictwa wyższego. Do tego dnia wszystkie uczelnie – zarówno publiczne, jak i prywatne – powinny były wprowadzić w życie nowe regulaminy pracy.

Ustawa 2.0. - Odsłona kadrowa. Nowe dokumenty powinny obowiązywać już od początku października3 października 2019 r.

Trzy dni temu zakończył się kolejny etap wdrażania reformy systemu szkolnictwa wyższego. Do tego dnia wszystkie uczelnie – zarówno publiczne, jak i prywatne – powinny były wprowadzić w życie nowe regulaminy pracy. I choć zawartość stron internetowych szkół wyższych oraz ich biuletynów informacji publicznej świadczy o tym, że co do zasady pamiętały one o nałożonym na nich obowiązku, to nie wszystkim udało się go wykonać prawidłowo.

30 września 2019 r.

Resort nauki precyzuje także, że jeśli cudzoziemcowi nie przysługuje wsparcie z pomocy społecznej, to nie ma też obowiązku dostarczania wspomnianego zaświadczenia we wniosku o przyznanie stypendium socjalnego.

Pomoc socjalna dla studentów ze zmianami30 września 2019 r.

Student z rodziny o niskim dochodzie, który ubiega się o stypendium socjalne, musi dołączyć do wniosku zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej – wyjaśnia resort nauki. To nowy wymóg, obowiązujący od tego roku akademickiego.

9 września 2019 r.

Czy rzeczywiście korzystanie z narkotyków poprawia wyniki w nauce?

Czy wspomagacze pomagają w nauce?9 września 2019 r.

Na uczelniach trwają właśnie sesje poprawkowe. To przeważnie czas napięcia, stresu, wytężonej pracy i… pokusy sięgnięcia po wspomagacze, które w mniemaniu korzystających z nich ułatwią przyswojenie materiału. Czy rzeczywiście korzystanie z narkotyków poprawia wyniki w nauce?