Szkolnictwo wyższe

11 lutego 2019 r.

RPO w wystąpieniu do ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina kwestionuje ograniczenia dostępu do szkolnictwa wyższego wynikające z przyjętych przez WSKSM zasad rekrutacji i postuluje zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Opinia od księdza warunkiem przyjęcia na studia? RPO odpowiada w sprawie uczelni w Toruniu 11 lutego 2019 r.

Prawo o szkolnictwie wyższym nie przewiduje możliwości odmowy przyjęcia na studia z uwagi na przekonania religijne – podkreśla rzecznik praw obywatelskich. To reakcja na skargę, która wpłynęła do jego biura. Dotyczyła ona wymogów rekrutacyjnych na nowy kierunek studiów podyplomowych z zakresu polityki gospodarczej, finansów i bankowości w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (WSKSM), który został dofinansowany przez Narodowy Bank Polski.

26 stycznia 2019 r.

Kongres sformułował stanowisko przedstawicieli nauk humanistycznych w sprawach listy wydawnictw, spisu dyscyplin naukowych i kosztochłonności.

"Marnowanie dorobku" i "zagrożenie przyszłości nauk". Humaniści stawiają żądania i nie wykluczają strajku26 stycznia 2019 r.

„Rozporządzenia MNiSW wydawane do Konstytucji dla Nauki grożą zmarnowaniem części dorobku humanistyki polskiej, w dalszej zaś perspektywie zagrażają przyszłości naszych nauk” – czytamy w uchwale jaką podjął Nadzwyczajny Kongres Humanistyki Polskiej. Naukowcy podkreślają, że jeśli ministerstwo zignoruje ich oczekiwania, na uczelniach rozpoczną się protesty. Okazuje się jednak, że środowisko nie jest jednolite i część naukowców popiera reformę Jarosława Gowina.

3 stycznia 2019 r.

Znaczenie umiejętności miękkich jest bardzo mocno podkreślane w kręgach biznesowych

Uczelnie nie muszą dążyć do umiędzynarodowienia3 stycznia 2019 r.

- Firmy poszukują przede wszystkim osób, które mają rozwinięte zdolności komunikacyjne, potrafiących budować zespół, myśleć krytycznie, a także analizować i rozwiązywać problemy - mówi Timothy S. Mescon – wiceprzewodniczący i dyrektor generalny na Europę, Bliski Wschód i Afrykę AACSB – ogólnoświatowego stowarzyszenia uczelni ekonomicznych.

Serwisy Tematyczne