Szkolnictwo wyższe

30 czerwca 2020 r.

Zniknie część kierunków, które nie cieszyły się zainteresowaniem kandydatów – np. niestacjonarne dziennikarstwo i komunikacja społeczna drugiego stopnia (choć ten kierunek w formie stacjonarnej cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży), polityka społeczna

Rektor UJ: Od października wykłady będą zdalne30 czerwca 2020 r.

Od października wykłady będą zdalne, a zajęcia - zdalne oraz tradycyjne - zapowiedział we wtorek rektor elekt UJ prof. Jacek Popiel. Zastrzegł, że ostateczne rozwiązania będą zależały od sytuacji epidemicznej i bieżących decyzji rządu. Rekrutacja na UJ rusza w środę.

4 czerwca 2020 r.

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa zostało oparte na art. 235 kodeksu karnego, a więc dotyczy przestępstwa tworzenia fałszywych dowodów. Stosownie do polskiej procedury karnej organy ścigania nie są jednak związane podaną przez zawiadamiającego kwalifikacją prawną.

Czy student może skarżyć się na swojego wykładowcę [OPINIA]4 czerwca 2020 r.

Policja w Katowicach prowadzi śledztwo w związku ze złożeniem zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Śląskiego. Postępowanie koncentruje się na złożonej kilka miesięcy temu przez studentów tego uniwersytetu skardze do władz uczelni, w której zarzuca się wykładowcy homofobię i nietolerancję.