Oświata

29 lipca 2020 r.

Tak, możliwość wyrażenia zgody na odstąpienie od ustawowego terminu do składania informacji o planowanej, objętej dotowaniem liczby dzieci ma organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, np. wójt. Może go przesunąć do 60 dni od 30 września danego roku. Takiego uprawnienia nie ma rada gminy.

Wójt może przesunąć termin na składanie informacji o liczbie dzieci w niepublicznych przedszkolach29 lipca 2020 r.

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych wskazuje, że 30 września jest terminem granicznym na składanie wniosków o dotację przez niepubliczne przedszkola. Tymczasem wiele placówek informuje nas, że do końca roku spodziewają się dużej rotacji dzieci. Czy korzystając albo z prerogatyw z ww. ustawy, albo z tarcz antykryzysowych, można wydłużyć termin na składanie informacji o liczbie dzieci, np. o 60 dni?

22 lipca 2020 r.

Grzegorz Pochopień, Centrum Doradztwa i Szkoleń OMNIA, były dyrektor departamentu współpracy samorządowej MEN

"Średnie wynagrodzenie nauczycieli to rzecz administracyjna. Z ich punktu widzenia system jest nieczytelny" [WYWIAD]22 lipca 2020 r.

- W trudnych czasach samorządy powinny się skupić na wynegocjowaniu takich zmian w przepisach, które nie byłyby kosztowne dla budżetu – np. dotyczących kształtowania sieci szkół czy bardziej elastycznego podejścia do wynagrodzeń nauczycieli - mówi w wywiadzie dla DGP Grzegorz Pochopień z Centrum Doradztwa i Szkoleń OMNIA, były dyrektor departamentu współpracy samorządowej MEN.