Oświata

5 grudnia 2019 r.

Katarzyna Hall Fot. Maksymilian Rigamonti

Hall o edukacji: Mamy kwokowaty system i upupiamy własne dzieci. Niańczymy jak najdłużej. Wiemy lepiej, co mają robić, jak się uczyć, gdzie, kiedy odrabiać lekcje [WYWIAD]5 grudnia 2019 r.

- Zawsze można zrobić lepiej. Jeszcze priorytetowe było dla mnie upowszechnienie edukacji przedszkolnej. Wprowadziliśmy obowiązek przedszkolny pięciolatka. I to się świetnie sprawdzało, dzieci miały przed pójściem do szkoły możliwość otrzymania specjalistycznego wsparcia. Ten obowiązek wycofano i to jest dla mnie dużo większa szkoda niż wycofanie obowiązku szkolnego dla sześciolatków - z Katarzyną Hall rozmawia Magdalena Rigamonti.

4 grudnia 2019 r.

Tematem rozmowy ma być dyskusja nad projektem nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

Piontkowski spotka się z nauczycielskimi związkami zawodowymi4 grudnia 2019 r.

Tematem rozmowy ma być dyskusja nad projektem nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1587).