Oświata

21 stycznia 2020 r.

nauczyciel szkoła

Zmiany w Karcie nauczyciela, czyli drugi etap reformy. Co może się zmienić? Kto jest "za", a kto "przeciw"?21 stycznia 2020 r.

Podczas posiedzenia sejmowej komisji edukacji Dariusz Piontkowski przedstawił swoje plany jako ministra edukacji na rozpoczętą kadencję. Większość z nich, jak przywracanie stołówek w szkołach czy program Aktywna tablica, jest kontynuacją działań z poprzednich lat. Jedyną nowością, która może mieć jednak kluczowy wpływ na polską szkołę, będą zmiany w Karcie nauczyciela.

13 stycznia 2020 r.

Dla dyrektorów szkół zatrudnienie specjalisów byłoby zbyt kosztowne.

Nie będzie dodatkowej lekcji promującej profilaktykę. MEN po raz kolejny sprzeciwia się pomysłom resortu zdrowia13 stycznia 2020 r.

Ministerstwo Edukacji zanegowało wprowadzenie dodatkowego przedmiotu w szkołach „wiedza o zdrowiu”. To nie pierwszy konflikt na linii MEN – MZ. Wcześniej spór dotyczył opieki nauczycieli nad uczniami przewlekle chorymi. Resort edukacji i zdrowia nie dogadały się także w sprawie organizacji opieki psychiatrycznej dla dzieci.