Oświata

31 marca 2020 r.

Samorządy jednak chcą mieć wpływ na wydatki, jakie ponoszą w tym okresie podległe im szkoły i przedszkola.

Wydane przez MEN przepisy dotyczące kształcenia na odległość są niejasne. Samorządy czekają na kolejne zamiany w prawie oświatowym31 marca 2020 r.

Nie ma jasnych regulacji, jak wynagradzać zatrudnionych w szkołach i przedszkolach pracowników, a także jakie zadania im zlecać – zwracają uwagę samorządowcy, domagając się od MEN bardziej szczegółowych przepisów dotyczących funkcjonowania w czasie pandemii nadzorowanych przez nich placówek.