Oświata

30 stycznia 2019 r.

Nietolerancja wobec osób homoseksualnych, uprzedzenia rasowe, propagowanie ustroju totalitarnego i antysemityzm. To tylko niektóre problemy, które w ubiegłym roku zaprzątały Adama Lipińskiego, pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania.

Nietolerancja w szkole, antysemityzm, uprzedzenia rasowe. Pełnomocnik rządu ds. równości za edukacją antydyskryminacyjną30 stycznia 2019 r.

Nietolerancja wobec osób homoseksualnych, uprzedzenia rasowe, propagowanie ustroju totalitarnego i antysemityzm. To tylko niektóre problemy, które w ubiegłym roku zaprzątały Adama Lipińskiego, pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania. Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez niego na prośbę rzecznika praw obywatelskich.

23 stycznia 2019 r.

Szefowa MEN poinformowała też, że pracuje nad rozwiązaniem, które gwarantowałoby nauczycielom wzrost dodatku za wychowawstwo.

W 2019 r. dwie podwyżki dla nauczycieli po 5 procent23 stycznia 2019 r.

Bez porozumienia zakończyło się wczorajsze spotkanie szefowej MEN Anny Zalewskiej z organizacjami związkowymi. Kolejne planowane jest na 31 stycznia br. Potwierdziły się za to wcześniejsze ustalenia DGP, że we wrześniu nauczyciele otrzymają – poza przewidzianą w ustawie budżetowej 5-procentową podwyżką w styczniu – kolejną transzę we wrześniu.

Serwisy Tematyczne