Nauczyciele

13 lutego 2019 r.

Część samorządów, które wypłacają wyrównanie np. stażystom, jednocześnie płacą więcej niż wymagane minimum nauczycielom na innych stopniach awansu

Milionowe nadpłaty dla nauczycieli za 2018 r.13 lutego 2019 r.

Część samorządów ma problem z zapewnieniem średnich płac dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu, część płaci znacznie więcej, niż wymagają przepisy . Jednak ich zdaniem mechanizm wyrównań jest krzywdzący dla najlepszych nauczycieli

Serwisy Tematyczne