Nauczyciele

12 kwietnia 2019 r.

szef nauczycielskiej Solidarności Ryszard Proksa

Proksa: Nikogo za strajkowanie karać nie będę12 kwietnia 2019 r.

To indywidualna decyzja każdego nauczyciela, czy brać udział w strajku, czy nie. Nikt nie ma zamiaru ich z tego rozliczać. A na pewno nie ja. Nie ma mowy o jakichkolwiek sankcjach – mówi szef Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Ryszard Proksa w piątkowym wydaniu "Super Ekspresu".

7 kwietnia 2019 r.

Źródło: www.kuratorium.szczecin.pl

Od 1 września 2019 r. dotychczasowe rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli zostanie zastąpione nowym rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z 28 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 502). Regulacja ta nie wprowadza jednak żadnych zmian co do arkuszy organizacji.

Arkusze organizacyjne w szkole. Jak je opracować, unikając błędów7 kwietnia 2019 r.

Kwiecień to gorący czas w oświacie, i to nie tylko z powodu zapowiadanych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego strajków, lecz także dlatego, że w tym miesiącu planuje się organizację pracy placówki na kolejny rok szkolny. W proces ten zaangażowani są szefowie szkół oraz samorządy. Najważniejszym dokumentem jest zaś arkusz organizacyjny, czyli plan operacyjny organizacji pracy szkoły i związanych z tym wydatków oświatowych, które muszą znaleźć pokrycie w budżecie jednostki samorządu terytorialnego. Dokument ten musi być zgodny z prawem, co weryfikują kuratoria oświaty. Dobrze też, by był opracowany na podstawie nowej uchwały JST o sieci szkół.

5 kwietnia 2019 r.

Po wysłuchaniu propozycji rządu do dziennikarzy wyszedł prezes ZNP. "Zastawiamy się nad tym, po co była wobec tego pierwotna propozycja rządu, skoro ta dzisiejsza tylko zaognia konflikt, a nie łagodzi" - powiedział Broniarz.

Rząd tylko zaognia konflikt z nauczycielami? Nowa propozycja Beaty Szydło i przerwanie negocjacji5 kwietnia 2019 r.

Dzisiejsza propozycja rządu tylko zaognia konflikt, a nie łagodzi - powiedział prezes ZNP Sławomir Broniarz, w przerwie rozmów ze stroną rządową. W piątek wicepremier Beata Szydło przedstawiła "nowy pakt społeczny dla oświaty", który zakłada m.in. wzrost wynagrodzeń nauczycieli. To jest propozycja, która zakłada zmiany systemowe i jednocześnie w ramach tych zmian propozycje wzrostu wynagrodzeń nauczycieli - twierdzi.