Nauczyciele

13 stycznia 2020 r.

Dla dyrektorów szkół zatrudnienie specjalisów byłoby zbyt kosztowne.

Nie będzie dodatkowej lekcji promującej profilaktykę. MEN po raz kolejny sprzeciwia się pomysłom resortu zdrowia13 stycznia 2020 r.

Ministerstwo Edukacji zanegowało wprowadzenie dodatkowego przedmiotu w szkołach „wiedza o zdrowiu”. To nie pierwszy konflikt na linii MEN – MZ. Wcześniej spór dotyczył opieki nauczycieli nad uczniami przewlekle chorymi. Resort edukacji i zdrowia nie dogadały się także w sprawie organizacji opieki psychiatrycznej dla dzieci.

31 grudnia 2019 r.

Dariusz Piontkowski

Podwyżki dla nauczycieli w 2020: Autopoprawka zagwarantuje nauczycielom wzrost pensji31 grudnia 2019 r.

Dariusz Piontkowski, minister edukacji narodowej, na ostatnim grudniowym spotkaniu ze związkowcami i samorządowcami zapowiedział, że będzie przekonywał ministra finansów, aby w przyszłym roku od września podwyższyć nauczycielom o 6 proc. kwotę bazową (od jej procentowej wysokości naliczane są wynagrodzenia dla poszczególnych stopni awansu zawodowego). Dodał, że o wynikach rozmów powiadomi związkowców.

4 grudnia 2019 r.

Tematem rozmowy ma być dyskusja nad projektem nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

Piontkowski spotka się z nauczycielskimi związkami zawodowymi4 grudnia 2019 r.

Tematem rozmowy ma być dyskusja nad projektem nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1587).