Kursy i szkolenia

10 czerwca 2011 r.

Marszałkowie w ciemno dzielą unijne środki na szkolenia10 czerwca 2011 r.

Województwa rozpoczynają konsultacje społeczne tzw. planów działania na 2012 rok dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). To dokumenty, na podstawie których firmy szkoleniowe, fundacje i samorządy przygotowują się do przyszłych konkursów, a następnie opracowują wnioski o dotacje. W planach działania województwa muszą podać harmonogramy konkursów i określić kryteria, na podstawie których będą oceniać wnioski. Problem w tym, że wstępną wersję tych dokumentów przygotowują, nie znając ostatecznego kształtu programu.