Kursy i szkolenia

23 kwietnia 2018 r.

Termin przesyłania aplikacji upływa 6 maja 2018 r.

BBN rozpoczęło nabory na staż23 kwietnia 2018 r.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego rozpoczęło nabór kandydatów do XI edycji Wakacyjnych Staży Studenckich. Program stażowy umożliwia zdobycie doświadczenia w instytucji wykonującej zadania bezpośrednio dla Prezydenta RP, a także daje szansę zatrudnienia w instytucjach administracji państwowej.

20 października 2015 r.

Nurkowie łatwiej odnowią uprawnienia20 października 2015 r.

Nurek, którego dyplom stracił ważność, będzie mógł go odnowić po odbyciu specjalnych szkoleń. Tak wynika z nowelizacji z 22 września 2015 r. rozporządzenia ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych (Dz.U. poz. 1535). Dzisiaj wchodzi w życie.

23 września 2015 r.

Drogi egzamin na muzyka oraz plastyka23 września 2015 r.

Prawie 250 zł zapłaci za sprawdzian osoba, która będzie chciała uzyskać dyplom szkoły baletowej czy cyrkowej. Tak zakłada rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 30 lipca 2015 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół artystycznych (Dz.U. poz. 1330). Dzisiaj wchodzi w życie.

5 marca 2015 r.

PO i PSL za odrzuceniem obywatelskiego projektu ws. sześciolatków5 marca 2015 r.

"Dajcie nam, rodzicom, wybór. Nie prosimy o przywileje, nie prosimy o pieniądze. Nie prosimy o nic więcej, tylko o to, byście uszanowali nasze konstytucyjne prawo do decydowania o edukacji naszych dzieci" - mówiła w imieniu przedstawicieli inicjatywy legislacyjnej Karolina Elbanowska ze Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców. Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie projektu - w czwartek rano.

20 listopada 2014 r.

Związkowcy zapytali inne organy, kto odpowiada za prewencję zagrożeń korupcyjnych

CBA w ramach prewencji publikuje podręczniki, lecz porad prawnych nie udziela20 listopada 2014 r.

Czy zorganizowane grupy przestępcze mogą próbować korumpować nisko opłacanych urzędników sądowych i omijając procedury konkursowe, instalować swoich ludzi w sądach przez agencje pracy tymczasowej? Związkowcy sygnalizują, że takie zagrożenie jest realne, podkreślając, że pracownicy ci mają dostęp do akt spraw sądowych czy pieczęci urzędowych.