Aplikacja notarialna

9 marca 2020 r.

PG jako przesłankę niedopuszczalności wydania orzeczenia wskazał brak kognicji Trybunału Konstytucyjnego w odniesieniu do uchwał KRN

Ile kolokwiów musi zdać przyszły notariusz?9 marca 2020 r.

Trybunał Konstytucyjny 25 marca br. rozpatrzy skargę konstytucyjną o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą przepisów uchwały Krajowej Rady Notarialnej z 2009 r. w sprawie programu odbywania aplikacji notarialnej. Chodzi o regulacje określające warunki, jakie powinien spełnić aplikant, który chce uzyskać zaświadczenie o ukończeniu aplikacji.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj