Wszystko zależy od tego, czy osoby, które nie uzupełniły braków formalnych zgłoszenia albo w terminie nie złożyły odpisu dyplomu dopełnią formalności. Kandydatów zakwalifikowanych warunkowo do egzaminu jest 123.

W ubiegłym roku wszystkich piszących było 1436.

Egzamin na aplikację ogólną składa się z dwóch etapów. Pierwszy obejmuje test sprawdzający wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa i odbędzie się 26 października. Z kolei drugi etap, podczas którego kandydaci napiszą pracę pisemną zaplanowano na 23 listopada.

220 najlepszych osób rozpocznie szkolenie 30 stycznia 2017 r.

PS/źródło: KSSiP