Jakimi formami działania dysponuje Rzecznik Finansowy, gdy decyduje się podjąć interwencję w imieniu klienta?

- Rzecznik Finansowy może wspomóc klienta tzw. „istotnym poglądem”, jeśli klient zdecyduje się np. na spór w sądzie. Rzecznik może, podobnie jak np. Rzecznik Praw Obywatelskich, złożyć pozew przeciwko instytucji, która stosuje praktyki niedozwolone – tłumaczy Mariusz Golecki.

Rzecznik Finansowy przede wszystkim jednak udziela porad.

- Przygotowaliśmy do tego celu specjalną infolinię, aby klienci mogli szybko zorientować się w przysługujących im uprawnieniach – dodaje Golecki.