vat 7 odwrotne obciążenie

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu vat 7 odwrotne obciążenie. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące vat 7 odwrotne obciążenie.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Rynek edukacyjny walczy o VAT. Fiskus nie odpuszcza

  Rynek edukacyjny walczy o VAT. Fiskus nie odpuszcza

  Usługa szkoleniowa jest bez podatku tylko wtedy, gdy nad jej organizacją czuwa państwo – twierdzą organy podatkowe. Końca sporu nie widać.

  czytaj więcej

 • Jaka stawka VAT dla zakupu tabletów do wyposażenia karetek ratownictwa medycznego

  Jaka stawka VAT dla zakupu tabletów do wyposażenia karetek ratownictwa medycznego

  Zespół ratownictwa medycznego (podmiot leczniczy) jest podatnikiem VAT czynnym. Zespół nabył od spółki (podatnik VAT czynny) tablety medyczne do karetek. Są one przeznaczone do wyposażenia ambulansów sanitarnych w celu prawidłowego zabezpieczenia udzielania świadczeń zdrowotnych przez zespoły ratownictwa medycznego. Ponieważ wartość netto tabletów przekroczyła 20 000 zł, do dostawy tej ma zastosowanie mechanizm odwróconego obciążenia. Czy zespół ratownictwa medycznego, stosując mechanizm odwrotnego obciążenia w ramach jednolitej gospodarczo transakcji przy zakupie tabletów medycznych ściśle związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, może zastosować obniżoną 8-proc. stawkę VAT?

  czytaj więcej

 • Nadchodzą duże zmiany w VAT. Co nas czeka w 2017? [PODSUMOWANIE]

  Nadchodzą duże zmiany w VAT. Co nas czeka w 2017? [PODSUMOWANIE]

  Od nowego roku zacznie obowiązywać wiele zmian w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.). I nie chodzi tu tylko o te wprowadzone przez słynną dużą nowelizację, czyli ustawę z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (w momencie oddawania do druku tygodnika czekała już tylko na podpis prezydenta; dalej: grudniowa ustawa nowelizującą).

  czytaj więcej

 • Nowy VAT: Jak stosować przepisy przejściowe

  Nowy VAT: Jak stosować przepisy przejściowe

  Nowelizacja ustawy o VAT, która wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r., dla wielu podatników zmienia zasady rozliczeń. Najwięcej problemów jak zwykle sprawia rozliczenie na przełomie roku, gdy umowy są podpisane i zaliczki wpłacone jeszcze w starym roku, a transakcja ma miejsce już w nowym roku

  czytaj więcej

 • VAT wpłacają inwestor i główny wykonawca

  VAT wpłacają inwestor i główny wykonawca

  Każdy podatnik świadczący usługi budowlane na rzecz głównego wykonawcy jest podwykonawcą. Wykonywane przez niego usługi są więc objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia.

  czytaj więcej

 • VAT: Nie ma podatnika, nie ma odwrotnego obciążenia

  VAT: Nie ma podatnika, nie ma odwrotnego obciążenia

  Nie wiadomo, kto ma płacić VAT w transakcjach objętych odwrotnym obciążeniem, gdy fiskus wykreśli nabywcę z rejestru VAT. Walka z oszustwami staje przez to pod znakiem zapytania.

  czytaj więcej

 • Budowlanka powątpiewa, a urzędy już zwracają VAT

  Budowlanka powątpiewa, a urzędy już zwracają VAT

  Branża budowlana i eksperci mają obawy, czy faktycznie mikroprzedsiębiorcy odzyskają podatek w 15 dni. Ale to już się dzieje.

  czytaj więcej

 • Modzelewski: Władza powinna się raczej pospieszyć z powołaniem komisji śledczej ds. VAT

  Modzelewski: Władza powinna się raczej pospieszyć z powołaniem komisji śledczej ds. VAT

  Władza powinna się raczej pospieszyć z powołaniem sejmowej komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT, ponieważ w szybkim tempie znikają, zwłaszcza z internetu, ważne dokumenty i informacje - przekonuje prof. Witold Modzelewski.

  czytaj więcej

 • Uszczelnianie podatków. Co już działa, co wejdzie w życie

  Uszczelnianie podatków. Co już działa, co wejdzie w życie

  Najwcześniej zaczęło obowiązywać przesyłanie przez duże firmy ewidencji VAT w jednolitym pliku kontrolnym. Kolejne zmiany posypały się jedna za drugą. Przygotowany przez DGP raport jest zestawieniem tych najważniejszych. Następne duże nowelizacje uszczelniające pobór podatków przed nami. Wcale nie jest ich mniej, co widać po drugiej tabeli, zamieszczonej na stronach B4–B5

  czytaj więcej

 • Bruksela dała zielone światło dla odwrotnego obciążenia

  Bruksela dała zielone światło dla odwrotnego obciążenia

  Nie sprzedawca, lecz nabywca twardych dysków rozliczy podatek od towarów i usług. Takie zasady obowiązywać będą od 1 stycznia 2018 r. do końca 2020 r. Pozytywna decyzja Rady UE jest już oficjalna i można ją znaleźć na 21. stronie Dziennika Urzędowego UE z 14 października 2017 r.

  czytaj więcej

 • Kiedy nabywcy towarów i usług są zobowiązani do rozliczania VAT

  Kiedy nabywcy towarów i usług są zobowiązani do rozliczania VAT

  Do rozliczania VAT z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług są zobowiązani co do zasady sprzedawcy (tj. dostawcy towarów lub usługodawcy). Nie jest to jednak zasada bezwzględnie obowiązująca. W przypadkach określonych w art.  7 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8 ustawy o VAT podatnikami VAT z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług są – w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia – nabywcy towarów i usług.

  czytaj więcej

 • Modzelewski: Rząd ws. VAT-u powinien wrócić do programu wyborczego PiS

  Modzelewski: Rząd ws. VAT-u powinien wrócić do programu wyborczego PiS

  Rząd po rekonstrukcji powinien wrócić do programu wyborczego PiS, wprowadzając nową, oczyszczoną z „przepisów optymalizacyjnych” ustawę o VAT, obejmującą zwłaszcza: podzieloną płatność, centralny rejestr podatników, centralny rejestr faktur - uważa prof. Witold Modzelewski.

  czytaj więcej

 • Poradnia podatkowa z 4 grudnia 2017

  Poradnia podatkowa z 4 grudnia 2017

  ● Czy można dokonać zapłaty na rzecz kontrahenta wykonawcy● Kiedy powstanie obowiązek podatkowy przy odsprzedaży raportu handlowego firmie z innego państwa członkowskiego UE● Jakie będą skutki w VAT darowizny nieruchomości, jeśli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia

  czytaj więcej

 • MF: Jak rozliczać współpracę z sektorem publicznym?

  MF: Jak rozliczać współpracę z sektorem publicznym?

  Partnerstwo publiczno-prywatne oznacza wykonanie kilku odrębnych usług, a każdą z nich trzeba inaczej opodatkować – tłumaczy resort w najnowszych objaśnieniach podatkowych.

  czytaj więcej

 • Kiedy nadejdzie recesja? Czy konieczność wypłaty emerytur zatrze gospodarcze silniki

  Kiedy nadejdzie recesja? Czy konieczność wypłaty emerytur zatrze gospodarcze silniki

  Po 1989 r. nie zaliczyliśmy jeszcze ani jednej recesji. Politycy uznali, że to ich zasługa, i zaczęli balować na koszt tych, którzy ją napędzają.

  czytaj więcej

 • VAT: Najważniejsze rozstrzygnięcia sądów w 2017 roku

  VAT: Najważniejsze rozstrzygnięcia sądów w 2017 roku

  W zeszłym roku liczba sporów sądowych nie spadła, a wręcz przeciwnie. Każdy sąd, także administracyjny, rozpoznając indywidualną sprawę, jest w swoich orzeczeniach niezawisły i podlega tylko konstytucji i ustawom. Dla podatników liczy się jednak pewność prawa i jednolitość orzecznictwa. Dlatego w naszym podsumowaniu położyliśmy główny nacisk na wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE, Trybunału Konstytucyjnego oraz uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego, które to orzecznictwo ujednolicają. Zwróciliśmy też uwagę na wyroki kontrowersyjne oraz takie, które przełamały dotychczasową linię orzeczniczą. Staraliśmy się wskazać orzeczenia nowe, precedensowe, wyjaśniające wcześniejsze wątpliwości podatników, fiskusa i sądów, a także takie, które są szansą na ostateczne zakończenie sporów albo właśnie je otwierają. Dziś prezentujemy te, które dotyczyły podatku VAT.

  czytaj więcej

 • Filipiak, prezes Comarchu: Wyzysk w Polsce jest już niemożliwy. Teraz jest walka o pracownika [WYWIAD]

  Filipiak, prezes Comarchu: Wyzysk w Polsce jest już niemożliwy. Teraz jest walka o pracownika [WYWIAD]

  - Codziennie rano modlę się, żeby nie było już więcej zmian, a tych rząd wprowadza sporo i w sposób nieskoordynowany. Po co to majstrowanie na chybcika? Nie można wprowadzać reform spokojnie, po kolei, w sposób przewidywalny i zaplanowany? - mówi w wywiadzie dla DGP Janusz Filipiak profesor nauk technicznych, założyciel i prezes zarządu firmy informatycznej Comarch.

  czytaj więcej

 • Split payment za zgodą Unii. Rząd składa wniosek do KE

  Split payment za zgodą Unii. Rząd składa wniosek do KE

  Rząd przyjął 7 maja 2018 r. wniosek do Komisji Europejskiej (KE), który umożliwi Polsce ewentualne zastosowanie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (MPP, ang. split payment) w podatku VAT, podało Ministerstwo Finansów.

  czytaj więcej

 • Poradnia podatkowa z dnia 14 maja 2018

  Poradnia podatkowa z dnia 14 maja 2018

  ● Jak opodatkować sprzedaż towarów na zagranicznych targach● Czy złożenie informacji VAT-26 po terminie wyklucza pełne odliczenie przy leasingu● Jak przy ustalaniu prawa do zwolnienia podmiotowego obliczać wartość sprzedaży w lombardzie● Czy mechanizm odwrotnego obciążenia ma zastosowanie w przypadku usługi spawania

  czytaj więcej

 • Obowiązkowy split payment - nowa broń fiskusa

  Obowiązkowy split payment - nowa broń fiskusa

  Rząd poprosi Komisję Europejską o zgodę na wprowadzenie obowiązkowej podzielonej płatności w VAT w niektórych branżach.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne