umowa zlecenie wzory

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu umowa zlecenie wzory. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące umowa zlecenie wzory.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Jak przygotować gminę do nowych zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

  Jak przygotować gminę do nowych zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

  Od 1 lipca br. zacznie obowiązywać rozporządzenie z 29 grudnia 2016 r. ministra środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19). Gminy będą musiały dostosować do niego zasady segregacji śmieci obowiązujące na ich terenie. Przede wszystkim ujednolici ono w całej Polsce kolorystkę i sposób oznaczania pojemników na odpady. Wprowadzi także obowiązkowy podział odpadów na:

  czytaj więcej

 • Ściągawka dla MSP: Unijne dotacje w drugim półroczu 2017 roku

  Ściągawka dla MSP: Unijne dotacje w drugim półroczu 2017 roku

  Ten rok może być przełomowy dla przedsiębiorców zainteresowanych korzystaniem z funduszy unijnych. Liczba ogłaszanych w ramach krajowych programów operacyjnych konkursów adresowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zauważalnie rośnie. Obecnie tylko w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój prowadzonych jest aż 11 naborów wniosków. A w planach na III i IV kwartał jest ogłoszenie kolejnych konkursów o unijne dotacje.

  czytaj więcej

 • Praca na czarno? Jest nowy sposób: syndrom pierwszej tygodniówki

  Praca na czarno? Jest nowy sposób: syndrom pierwszej tygodniówki

  W razie kontroli firma i zatrudniony bez umowy twierdzą, że właśnie zawarli ustne zlecenie i mają siedem dni na zgłoszenie do ZUS.

  czytaj więcej

 • Łukasz Bojarski: Przyszłym komisjom śledczym podpowiadam [OPINIA]

  Łukasz Bojarski: Przyszłym komisjom śledczym podpowiadam [OPINIA]

  Co zrobić, aby przekonać państwo i jego organy, żeby dzisiejszymi oszustwami zajmowały się z potrzebną energią, strategią, współdziałaniem różnych agend teraz, kiedy się dzieją, a nie po latach, w blasku fleszy?

  czytaj więcej

 • Jak zawierać umowy, gdy trzeba czasowo zastąpić podwładnego

  Jak zawierać umowy, gdy trzeba czasowo zastąpić podwładnego

  Nie każdy kontrakt jest dozwolony, gdy chodzi o objęcie obowiązków pracownika w okresie jego usprawiedliwionej absencji. Niedopuszczalne są piętrowe umowy na zastępstwo, przy których wykorzystuje się przesunięcia na stanowiskach wewnątrz firmy.

  czytaj więcej

 • Więcej zamówień z pominięciem procedur przetargowych

  Więcej zamówień z pominięciem procedur przetargowych

   Jak już informował DGP, rynek przetargów realizowanych zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) skurczył się w ubiegłym roku. Jego wartość wyniosła 107,4 mld zł, podczas gdy rok wcześniej było to 116,3 mld, a w 2014 r. – 133,2 mld zł.

  czytaj więcej

 • Patent na dotację, czyli kto może dostać dotację na uzyskanie patentu

  Patent na dotację, czyli kto może dostać dotację na uzyskanie patentu

  Uzyskanie prawa wyłączności nie jest tanie, szczególnie jeżeli wynalazek ma być chroniony za granicami kraju. Innowatorzy mogą jednak liczyć na wsparcie funduszy europejskich

  czytaj więcej

 • Jak uzyskać dofinansowanie na ochronę patentową

  Jak uzyskać dofinansowanie na ochronę patentową

  W globalizującej się gospodarce ubieganie się o ochronę patentową obejmującą swoim zakresem jedynie terytorium Polski może okazać się nieefektywne. Co prawda uzyskanie prawa wyłączności także za granicami kraju nie jest tanie, innowatorzy mogą jednak liczyć na wsparcie funduszy europejskich. Sprawdźcie, jak uzyskać dofinansowanie na ochronę patentową.

  czytaj więcej

 • Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji [KOMENTARZ]

  Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji [KOMENTARZ]

  W dziesiątej części komentarza omawiamy środki egzekucyjne w egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym. Przez takie w piśmiennictwie rozumie się zinstytucjonalizowane formy przymusu państwowego stosowane w celu doprowadzenia do wykonania obowiązków.

  czytaj więcej

 • Kandydaci na adwokatów nieopłacani i wykorzystywani

  Kandydaci na adwokatów nieopłacani i wykorzystywani

   Praktyka polegająca na niewypłacaniu aplikantom adwokackim i radcowskim wynagrodzenia za wykonywane przez nich obowiązki staje się powszechna – alarmuje w interpelacjach skierowanych do ministra sprawiedliwości oraz ministra rodziny, pracy i polityki społecznej poseł Tomasz Jaskóła (Kukiz’15).

  czytaj więcej

 • PPK mają być receptą na niską emeryturę

  PPK mają być receptą na niską emeryturę

  Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych może wejść w życie formalnie od 1 lipca 2018 r.

  czytaj więcej

 • Biegłego rewidenta należy wybrać przed inwentaryzacją i na nowych zasadach

  Biegłego rewidenta należy wybrać przed inwentaryzacją i na nowych zasadach

  Pierwsza umowa o badanie sprawozdania powinna być zawierana na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne, co najmniej dwuletnie okresy. Dzieje się tak, gdy nastąpiła zmiana audytora.

  czytaj więcej

 • Jak od 1 października zadbać o ochronę firmowego koloru

  Jak od 1 października zadbać o ochronę firmowego koloru

  OPIS SYTUACJI: Produkty ABC sp. z o.o. wyróżniają się na rynku charakterystycznym kolorem opakowania. Wprawdzie spółka posiada zarejestrowany znak towarowy, ale chciałaby też zastrzec firmowy kolor. Co więcej, ze względu na zwiększenie nakładów na sprzedaż internetową oraz mobilne kanały dystrybucji zarząd pragnie zlecić opracowanie melodii mającej być swoistą wizytówką jej produktów. Prezes spółki słyszała o zmianach w prawie własności przemysłowej oraz rozszerzeniu definicji znaku towarowego. Planuje zatem uzyskanie dodatkowej ochrony także dla tego wyróżnika.

  czytaj więcej

 • Aplikanci zasługują na 13 zł za godzinę. Będą kontrole PIP w kancelariach?

  Aplikanci zasługują na 13 zł za godzinę. Będą kontrole PIP w kancelariach?

  Przepisy o wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz o minimalnej stawce godzinowej obowiązują także adeptów prawa odbywających aplikacje adwokackie i radcowskie. Jeśli jakaś kancelaria wykorzystuje młodych prawników, sprawą powinna zainteresować się Państwowa Inspekcja Pracy. Takie wnioski płyną z odpowiedzi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na interpelację poselską złożoną przez Tomasza Jaskółę.

  czytaj więcej

 • Ustawa o jawności życia publicznego: obowiązek rejestru umów cywilnoprawnych i nowy wzór oświadczenia majątkowego

  Ustawa o jawności życia publicznego: obowiązek rejestru umów cywilnoprawnych i nowy wzór oświadczenia majątkowego

  Wzmocnienie przejrzystości państwa poprzez m.in. stworzenie jawnego rejestru umów cywilnoprawnych w sektorze publicznym, nowy wzór jawnych i jednakowych dla wszystkich zobowiązanych oświadczeń majątkowych - zakłada przedstawiony w poniedziałek projekt ustawy o jawności życia publicznego.

  czytaj więcej

 • Emeryt z obowiązkowymi składkami od umów zlecenia

  Emeryt z obowiązkowymi składkami od umów zlecenia

  Zleceniobiorcy mający ustalone prawo do emerytury lub renty podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli równocześnie nie pozostają w stosunku pracy. Tak uznał Sąd Najwyższy na niejawnym posiedzeniu, rozpatrując kasację ZUS.

  czytaj więcej

 • Uproszczone sprawozdanie CIT-TP

  Uproszczone sprawozdanie CIT-TP

  W raz z deklaracją podatkową CIT-8 za 2017 r. podatnicy, których przychody lub koszty przekroczą w roku podatkowym 2017 10 mln euro, po raz pierwszy zobowiązani będą do złożenia uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz, analogicznie, od osób fizycznych (dalej CIT-TP). Wzór CIT-TP stanowi załącznik do rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z   8 czerwca 2017 r. w   sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 1190; dalej: rozporządzenie).

  czytaj więcej

 • Tory tramwajowe prywatne, ale na koszt samorządu

  Tory tramwajowe prywatne, ale na koszt samorządu

  Kraków przeciera szlaki i jako pierwsze w Polsce miasto zleci wybudowanie oraz obsługę infrastruktury tramwajowej prywatnej firmie. Robi to przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju. Jeśli projekt się powiedzie, będzie wzorem dla innych samorządów. Stolica Małopolski rozpoczęła już pierwsze rozmowy z instytucjami finansowymi. Zakończyła też dialog techniczny z potencjalnymi wykonawcami. Jak udało się nam ustalić, w rozmowach uczestniczyło siedem zainteresowanych firm.

  czytaj więcej

 • Pieniądze do szpitali pójdą za klasą leczenia

  Pieniądze do szpitali pójdą za klasą leczenia

  Tak szczegółowej kontroli nad placówkami medycznymi jeszcze nie było. Każdy przypadek uszczerbku na zdrowiu, do którego dojdzie w czasie hospitalizacji, trafi do specjalnego rejestru.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne