pozostałe koszty operacyjne

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu pozostałe koszty operacyjne. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące pozostałe koszty operacyjne.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • ... za nocleg, ale nie w podróży służbowej, ujmuje się jako <strong>pozostałe</strong> <strong>koszty</strong> rodzajowe

  ... za nocleg, ale nie w podróży służbowej, ujmuje się jako pozostałe koszty rodzajowe

  Koszty ponoszone przez pracodawcę ... obowiązków służbowych stanowią koszty podstawowej działalności operacyjnej. Powinny być one ujmowane jako pozostałe koszty rodzajowe, nawet gdy nie są kosztami podróży służbowych. ... ujmować na koncie Pozostałe koszty rodzajowe (najczęściej stosowane ... kont na koncie Pozostałe koszty rodzajowe w cenach ... ) strona Wn konta Pozostałe koszty rodzajowe kwota 2000 ...

  czytaj więcej

 • W jednostce budżetowej podróż służbową księgujemy na koncie "<strong>pozostałe</strong> <strong>koszty</strong> rodzajowe"

  W jednostce budżetowej podróż służbową księgujemy na koncie "pozostałe koszty rodzajowe"

  ... zaliczkę na niezbędne koszty podróży krajowej w ... ze wstępnej kalkulacji kosztów. Oznacza to, że ... określenia sposobu zaewidenjonowania kosztów podróży służbowej ... na koncie „409 – Pozostałe koszty rodzajowe”. Służy ono ... pracy oraz innych kosztów niezaliczanych do kosztów działalności finansowej i pozostałych kosztów operacyjnych. Sposób księgowania przedstawiono ... Wn konta 409 – Pozostałe koszty rodzajowe, strona Ma ...

  czytaj więcej

 • Odpisy będą tylko kosztem operacyjnym

  ... będą zaliczać do pozostałych kosztów operacyjnych, a nie, tak ... dotychczas również do kosztu wytworzenia sprzedanych produktów i kosztu sprzedaży. Zmiana dotyczy ... wszystkim w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Przypadki zaliczania odpisów do kosztów wytworzenia sprzedanych ... wartości powoduje powstanie kosztów odpisów (pozostałe koszty operacyjne), które nie są ... i zaliczeniu do pozostałych przychodów operacyjnych.

  czytaj więcej

 • Karę ujmuje się w pozostałych kosztach

  ... powinna zostać zaksięgowana w pozostałych kosztach operacyjnych na koncie zespołu 7. ... ta nie stanowi kosztu uzyskania przychodu w ... dochodowych. – Do ewidencji kosztów pośrednio związanych z działalnością operacyjną podmiotu służy konto 766 – Pozostałe koszty operacyjne – twierdzi nasza rozmówczyni. ... Wn konta 766 – Pozostałe koszty operacyjne, strona Ma konta ...

  czytaj więcej

 • Dofinansowanie okularów jest kosztem operacyjnym

  ... z regulaminem pracodawca sfinansował połowę kosztów zakupu okularów przez pracownika. – Jak ... z wypełnieniem tego obowiązku są kosztem operacyjnym. Można je ująć zapisem: strona Wn konta 449 – Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, strona ... za fakturę, czy zwraca pracownikowi koszty). Piotr Bejger wyjaśnia, ... faktu, że poniesienie kosztu dofinansowania do okularów ...

  czytaj więcej

 • Przegląd auta stanowi koszt operacyjny

  ... ujmowany w księgach rachunkowych jako koszt operacyjny. Inaczej będzie, jeżeli firma, przykładowo, ... odpowiada wymaganym warunkom technicznym. Dlatego koszty przeglądu technicznego w tym przypadku ... rachunkowości obejmuje ona ogół kosztów poniesionych przez jednostkę, ... początkowej samochodu będą zaliczane również pozostałe koszty związane z dopuszczeniem pojazdu do ... wniosku o rejestrację, koszty rejestracji i tablic ...

  czytaj więcej

 • Sprzedany olej odpadowy zalicza się do pozostałych przychodów operacyjnych

  ... naszej rozmówczyni sprzedaż stanowić będzie pozostały przychód operacyjny zgodnie z art. 3 ust. ... . 1223 z późn. zm.). Za pozostałe przychody operacyjne rozumie się przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, np. przekazanie ... – „Inne rozrachunki”, strona Ma konta – „Pozostałe przychody operacyjne”. Jednostka nie rozpozna kosztu sprzedanego odpadu. Wydatek na przepracowany ...

  czytaj więcej

 • Darowiznę w postaci karmy dla schroniska zaliczamy do pozostałych przychodów operacyjnych

  ... to nieodpłatne przysporzenie obdarowanemu korzyści kosztem majątku darczyńcy. Zgodnie z art. ... o rachunkowości zaliczana jest do pozostałych przychodów operacyjnych. Dlatego w ewidencji księgowej karma ... w korespondencji z kontem 760 – Pozostałe przychody operacyjne. linki wyróżnione Zapisy księgowe ... – Materiały, strona Ma konta 760 – Pozostałe przychody operacyjne; 2. PK – wydanie materiałów (karmy) ...

  czytaj więcej

 • Choć automaty zajęte, to czynsz za nie i tak w <strong>kosztach</strong>

  Choć automaty zajęte, to czynsz za nie i tak w kosztach

  ... najmu ujmować jako pozostałe koszty operacyjne. Wtedy nie będzie ... ewidencje bezpośrednio jako pozostałe koszty operacyjne, czy najpierw je ... zł VAT. Ujmuje koszty te bezpośrednio, jako Pozostałe koszty operacyjne. picture Objaśnienia ... : strona Wn konta Pozostałe koszty operacyjne, strona Ma konta ... i przeksięgowywana w pozostałe koszty operacyjne. Spółka stosuje wyłącznie ... Pozostałe koszty operacyjne ...

  czytaj więcej

 • Jak ująć koszty procesu i wpisu sądowego w jednostce budżetowej

  ... sądowego oraz zasądzonych kosztów procesu. Koszty wpisu sądowego i ... więc odpowiednio do pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych. A skoro tak, ... na koncie 761 – Pozostałe koszty operacyjne. Z kolei zasądzone ... koncie 760 – Pozostałe przychody operacyjne. Sposób ujęcia ... Wn konta 761 – Pozostałe koszty operacyjne (analityka: odpisy aktualizujące), ... Wn konta 761 – Pozostałe koszty operacyjne (analityka: par. 461), ...

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych przekazanie sprzętu do siłowni

  ... od razu jako pozostałe koszty operacyjne. Wystawiona refaktura będzie ujęta jak pozostały przychód operacyjny. Nie jest to ... ● strona Ma konta „Pozostałe przychody operacyjne”. Musimy jeszcze dokonać ... ● strona Wn konta „Pozostałe koszty operacyjne”; ● strona Ma konta ... sukcesywnie w pozostałe przychody operacyjne równolegle do ... : strona Wn konta „Pozostałe koszty operacyjne”, strona Ma konta ...

  czytaj więcej

 • Mandat za nieprzestrzeganie praw pracowników jest kosztem księgowym

  ... związane z działalnością operacyjną jednostki, należy zaliczyć do pozostałych kosztów operacyjnych. Taki pogląd jest ... konto 76-0 „Pozostałe koszty operacyjne”. – Ma konto 24-0 „Pozostałe rozrachunki” (lub konto ... 100 „Kasa”). Konto „Pozostałe koszty operacyjne” służy do ewidencjonowania ... nie stanowią jednak kosztów uzyskania przychodów. W ... o koszty związane z ...

  czytaj więcej

 • Od wyceny nieruchomości zależy ewidencja <strong>kosztu</strong> jej zbycia

  Od wyceny nieruchomości zależy ewidencja kosztu jej zbycia

  ... się na koncie Pozostałe przychody operacyjne. Ujęcie w ewidencji ... zapisem: Wn konto Pozostałe koszty operacyjne oraz Ma konto ... oraz Ma konto Pozostałe przychody operacyjne; – zmniejszenie wartości nieruchomości: Wn konto Pozostałe koszty operacyjne oraz Ma konto ... Ma konta Pozostałe przychody operacyjne; 2. PK– ... : strona Wn konta Pozostałe koszty operacyjne, strona Ma konta ...

  czytaj więcej

 • Mikołajkowe przyjęcie i prezenty ujmuje się w <strong>koszty</strong>

  Mikołajkowe przyjęcie i prezenty ujmuje się w koszty

  ... muszą zaksięgować na koncie 460 – Pozostałe koszty rodzajowe. Dotyczy to zarówno przypadków, ... firmie. Integracja Poniesione koszty można ująć w ... netto: strona Wn konta 460 – Pozostałe koszty rodzajowe, strona Ma konta 300 ... . Wydatek odnosi się wówczas w koszty operacyjne na konto 440 – Ubezpieczenia ... taki odnosi w koszty operacyjne na konto 440 ...

  czytaj więcej

 • Leasing zwrotny poprawia płynność

  ... konto 76-1 „Pozostałe koszty operacyjne”, Ma konto 01 ... konto 76-1 „Pozostałe koszty operacyjne”, Ma konto 84 ... konto 76-1 „Pozostałe koszty operacyjne”, Ma konto 84 ... powinien zaliczyć do pozostałych kosztów operacyjnych. linki wyróżnione ... konta 76-1 „Pozostałe koszty operacyjne” kwota 90 000 ... 76-1 „Pozostałe koszty operacyjne” 100 000 ...

  czytaj więcej

 • Odszkodowanie nie jest kosztem wytworzenia środków trwałych w budowie

  ... zaliczeniu w poczet pozostałych kosztów operacyjnych. Oznacza to, że ... cena nabycia lub koszt wytworzenia. W myśl ... cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych ... ogół ich kosztów poniesionych przez ... do niego natomiast kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w ... zaliczone w poczet pozostałych kosztów operacyjnych i nie będzie ...

  czytaj więcej

 • Faktorant księguje sprzedaż wierzytelności po stronie Wn konta Koszty finansowe

  ... powstawania przychodów i kosztów (zarówno u faktoranta, ... efekcie realizacji drugiego. Kosztem uzyskania drugiego przychodu ... nią zapłatą stanowi koszt uzyskania przychodu pod ... w takich okolicznościach kosztów uzyskania przychodów u ... rachunku podatkowym jako koszt uzyskania przychodu stopniowo ... jej nabycie do kosztów podatkowych. W ... : strona Wn konta „Pozostałe koszty operacyjne”, strona Ma konta ...

  czytaj więcej

 • Leasing zwrotny księguje się jako sprzedaż środka trwałego

  Leasing zwrotny księguje się jako sprzedaż środka trwałego

  ... – strona Ma konta „Pozostałe przychody operacyjne”, wjeżeli transakcja podlega ... – strona Wn konta „Pozostałe koszty operacyjne”, wwartość początkowa środka ... ”, wstrona Ma konta „Pozostałe przychody operacyjne”. Odpisuje się ją ... : wstrona Wn konta „Pozostałe koszty operacyjne”, wstrona Ma konta ... Ma konta „Pozostałe przychody operacyjne”. 2. LT ... : strona Wn konto „Pozostałe koszty operacyjne” oraz strona Ma ...

  czytaj więcej

 • Przedawniona należność nie jest <strong>kosztem</strong> uzyskania przychodów

  Przedawniona należność nie jest kosztem uzyskania przychodów

  ... przedawnione nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli ... aktualizujący zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, konieczne ... uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Przedawniona ... zostać odpisana w pozostałe koszty operacyjne według wartości ustalonej ... ) powstały przychody lub koszty, które były również ... w przychodach i kosztach podatkowych. Z kolei pozostałe koszty operacyjne z tytułu spisanej ...

  czytaj więcej

 • Obniżenie cen sprzedaży nie zawsze trzeba ewidencjonować

  Obniżenie cen sprzedaży nie zawsze trzeba ewidencjonować

  ... albo zakupu, albo kosztów wytworzenia – zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych. [przykład 2] Dokonanie ... są prezentowane jako „Pozostałe koszty operacyjne” w pozycji „Aktualizacja ... Wariant porównawczy H. Pozostałe koszty operacyjne II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych E. Pozostałe koszty operacyjne II. Aktualizacja wartości ... : strona Wn konta Pozostałe koszty operacyjne, strona Ma konta ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne