oświadczenie do umowy zlecenie

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu oświadczenie do umowy zlecenie. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące oświadczenie do umowy zlecenie.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Legalizacja pobytu miliona imigrantów? Skiba z MSW: To gigantyczna szansa

  Legalizacja pobytu miliona imigrantów? Skiba z MSW: To gigantyczna szansa

  Związek Przedsiębiorców i Pracodawców chce zalegalizować pobyt wszystkich przebywających w Polsce Ukraińców, Wietnamczyków i Białorusinów. – Zatrzymajmy ich, bo pójdą gdzieś indziej – apeluje Cezary Kazimierczak, prezes ZPP. Resortowi przedstawiciele wstępnie wyrazili swoje poparcie dla pomysłu, za którym, jak twierdzą jego autorzy, stoi ratowanie demografii w Polsce.

  czytaj więcej

 • Jak się bronić przed korupcją w firmie

  Jak się bronić przed korupcją w firmie

  Przedsiębiorca ma do wyboru szeroki wachlarz działań zabezpieczających. Począwszy od umów o poufności, umów o zakazie konkurencji, aż po kodeksy obowiązujące w relacjach z kontrahentami. Wiele z tych form jest w Polsce wciąż niedocenianych.

  czytaj więcej

 • Niedozwolone klauzule i śmieciówki: 5 sposobów, w jaki pracodawcy oszukują przy umowach

  Niedozwolone klauzule i śmieciówki: 5 sposobów, w jaki pracodawcy oszukują przy umowach

  Niedozwolone klauzule w umowach o pracę, wielokrotne stosowanie umów terminowych czy śmieciówki zamiast etatów - w ten sposób polscy pracodawcy nadużywają stosowania przepisów w sprawie zawierania umów o pracę.

  czytaj więcej

 • Klient otrzymuje spam? To operator odpowie za brak zgody

  Klient otrzymuje spam? To operator odpowie za brak zgody

  Sąd Najwyższy wyjaśnił, że zlecanie niezgodnego z prawem telekomunikacyjnym działania podmiotowi trzeciemu nie zwalnia przedsiębiorcy z odpowiedzialności. Nadal odpowiada on za to, że jego klienci otrzymują spam.

  czytaj więcej

 • Zamówienia publiczne: Koniec handlu referencjami

  Zamówienia publiczne: Koniec handlu referencjami

  Firmy startujące w przetargach będą się mogły podpierać doświadczeniem innego przedsiębiorcy wyłącznie wtedy, gdy zatrudnią go potem jako podwykonawcę. A i to nie zawsze.

  czytaj więcej

 • Poradnia kadrowa z 3 marca 2016

  Poradnia kadrowa z 3 marca 2016

  ● Kiedy zwolnienie okolicznościowe może przepaść● Czy ze spawaczem można zawrzeć umowę o zakazie konkurencji● W jaki sposób inspektorowi ds. bhp powierzyć prowadzenie szkoleń okresowych● Dlaczego regularne spóźnienia pracownika uzasadniają dyscyplinarkę

  czytaj więcej

 • Poradnia ubezpieczeniowa z 3 marca 2016

  Poradnia ubezpieczeniowa z 3 marca 2016

  ● Dlaczego nie każda przewlekła choroba uzasadnia umorzenie składek● Kiedy wspólna praca małżonków nie oznacza współpracy w rozumieniu przepisów ubezpieczeniowych● Czy przedsiębiorca ma wpływ na to, kto będzie przeprowadzał u niego kontrolę● Jakie konsekwencje ponosi ZUS, gdy wystawi błędne rozliczenie podatkowe● Co powinien zrobić ubezpieczony, gdy organ rentowy uchylił swoją decyzję w trakcie postępowania sądowego

  czytaj więcej

 • Prezes IPN: Nie działamy na zlecenie polityczne [WYWIAD, WIDEO]

  Prezes IPN: Nie działamy na zlecenie polityczne [WYWIAD, WIDEO]

  Instytut Pamięci Narodowej nie kieruje się polecaniami czy wskazówkami polityków, ale też nie wstrzymuje decyzji w obawie przed ewentualną krytyką - tak prezes IPN Łukasz Kamiński odpiera w wywiadzie dla PAP zarzuty z różnych stron co do upublicznienia akt TW "Bolka".

  czytaj więcej

 • Nowe procedury podatkowe. Na co należy uważać?

  Nowe procedury podatkowe. Na co należy uważać?

  Od 1 stycznia 2016 r. nie trzeba już dołączać uzasadnienia do korekty deklaracji, a organy podatkowe nie mogą odstępować od metod szacowania podstawy opodatkowania. W postępowaniu podatkowym mają za to prawo zażądać np. oświadczenia o stanie majątkowym.

  czytaj więcej

 • Solidarność dłużników: Zarzut potrącenia nie dla inwestora

  Solidarność dłużników: Zarzut potrącenia nie dla inwestora

  Przepisy o solidarności dłużników: inwestora i głównego wykonawcy – mają służyć przede wszystkim ochronie podwykonawcy – przypomniał Sąd Najwyższy.

  czytaj więcej

 • 500 zł na dziecko: Ministerstwo wyjaśnia przepisy

  500 zł na dziecko: Ministerstwo wyjaśnia przepisy

  We wszystkich województwach odbyły się szkolenia dla samorządów, podczas których pracownicy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pomagali rozwikłać niejasności przepisów i wyjaśniali, jak radzić sobie z przyznawaniem świadczeń wychowawczych. Przedstawiamy najważniejsze poruszane na spotkaniach zagadnienia. Publikujemy także pytania zadawane przez przedstawicieli gmin. Liczymy, że taki podsumowujący spotkanie materiał przyda się w gorącym okresie przed startem programu Rodzina 500+.

  czytaj więcej

 • Gabinety polityczne: Małym wspólnotom potrzebni są ludzie z wiedzą i doświadczeniem

  Gabinety polityczne: Małym wspólnotom potrzebni są ludzie z wiedzą i doświadczeniem

  W niewielkich gminach gabinety polityczne raczej nie występują. Ich włodarze nie stawiają na rozgrywki partyjne, ale na wykonywanie zadań na rzecz swoich lokalnych społeczności.

  czytaj więcej

 • Zlecenie opiera się na wzajemnym zaufaniu

  Zlecenie opiera się na wzajemnym zaufaniu

  Dlatego zleceniodawca nie musi znosić działań nieskutecznych lub sprzecznych z jego interesami. Informując o rozwiązaniu umowy nie trzeba nawet podawać przyczyny - przypomniał Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia.

  czytaj więcej

 • Rada Ministrów poprawia zasady gry w przetargach

  Rada Ministrów poprawia zasady gry w przetargach

  Kierowanie się jakością, a nie tylko ceną przy wyborze ofert, oraz większa dbałość o prawa pracownicze ma wymusić przyjęty we wtorek projekt nowelizacji przepisów o zamówieniach publicznych.

  czytaj więcej

 • Błędy w składkach od zleceń są nie do uniknięcia. W jaki sposób płatnik powinien je skorygować

  Błędy w składkach od zleceń są nie do uniknięcia. W jaki sposób płatnik powinien je skorygować

  Zleceniobiorca wykonuje dwie umowy. Pierwsza zawarta z płatnikiem A na okres od 1 stycznia do 31 marca z wynagrodzeniem miesięcznym 2000 zł i terminem wypłaty 10. dnia każdego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Druga umowa została zawarta z płatnikiem B na okres od 15 stycznia do 30 kwietnia z wynagrodzeniem 1000 zł miesięcznie i terminem wypłaty ostatniego dnia miesiąca. Zleceniobiorca złożył płatnikowi B oświadczenie, z którego wynika, że podlega on obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu umowy wykonywanej na rzecz płatnika A, a podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia jest wyższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia. Zatem płatnik B zgłosił zleceniobiorcę tylko do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA z kodem ubezpieczenia 04 11 XX i datą powstania obowiązku ubezpieczeń 15 stycznia.

  czytaj więcej

 • Tydzień z komentarzami: Ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (cz. 1)

  Tydzień z komentarzami: Ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (cz. 1)

  Już 1 kwietnia 2016 r. wejdzie w życie ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195) wprowadzająca do systemu prawnego zupełnie nowe świadczenie wychowawcze. Jest to realizacja programu „Rodzina 500+” i przełomowe rozwiązanie polityki rodzinnej. Program ten oznacza bardzo znaczącą pomoc finansową dla rodzin wychowujących dzieci. Stanowi wyraźny sygnał ze strony państwa, że rodzina nie jest i nie będzie pozbawiona wsparcia państwa w ponoszeniu kosztów wychowania dzieci.

  czytaj więcej

 • Boom na dotacje na szkolenia pracowników po zniesieniu limitu wiekowego

  Boom na dotacje na szkolenia pracowników po zniesieniu limitu wiekowego

  Wnioski o dotacje na szkolenia pracowników pracodawcy mogą składać w urzędach pracy już od dwóch lat. W tym roku mamy istny boom po zdjęciu limitu wiekowego. Kryteria oceny wniosków są jednak ogólne i nieprecyzyjne. Zdaniem urzędników przepisy regulujące udzielanie dofinansowań wymagają zmiany.

  czytaj więcej

 • MIB złożył do prokuratury zawiadomienie w związku z raportem NIK o PKP

  MIB złożył do prokuratury zawiadomienie w związku z raportem NIK o PKP

  Minister Infrastruktury i Budownictwa złożył do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez osoby upoważnione do zajmowania się sprawami majątkowymi w spółkach z Grupy PKP, w sprawie wydatków na usługi doradcze.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne