odszkodowania

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu odszkodowania. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące odszkodowania.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • TTIP: 10 rzeczy, których nie wiecie o umowie UE-USA, a powinniście

  TTIP: 10 rzeczy, których nie wiecie o umowie UE-USA, a powinniście

  Ta kontrowersyjna umowa, negocjowana pomiędzy Unią Europejską a USA, dotyczy także nas, bo jeśli zostanie podpisana, w istotny sposób wpłynie na rynek pracy, bezpieczeństwo żywności czy ochronę danych osobowych. Pytanie: w jaki sposób wpłynie - jest otwarte, bo nadal, pozbawieni dostępu do szczegółowych informacji, poruszamy się w sferze domniemań i informacji z przecieków. Byle się nie okazało, że gdy już poznamy treść umowy, będzie za późno na reakcję, a ACTA przy TTIP okaże się drobiazgiem.

  czytaj więcej

 • Kiedy po rozstaniu z firmą trzeba zwrócić odprawę

  Kiedy po rozstaniu z firmą trzeba zwrócić odprawę

  Pan Piotr, zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, dostał wypowiedzenie. Przyczyną zwolnienia, jak wynikało z pisma pracodawcy, była likwidacja jego stanowiska pracy. – Wypłacono mi odprawę na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych, uważam jednak, że przyczyna wypowiedzenia była nieprawdziwa, i odwołałem się do sądu. Wystąpiłem o uznanie go za bezskuteczne i zasądzenie od pracodawcy stosownego odszkodowania. Czy jeśli sąd przyzna mi rację, będę musiał zwrócić otrzymaną wcześniej odprawę – zastanawia się czytelnik

  czytaj więcej

 • Belgia nie wyklucza odwołania w sprawie koncernów

  Belgia nie wyklucza odwołania w sprawie koncernów

  Belgijski minister finansów Johan Van Overtveldt przyznał, że spodziewał się takiej decyzji Komisji Europejskiej. W związku z tym jak podkreślił już od lutego 2015 r. „nielegalne” interpretacje podatkowe nie były już wydawane. Johan Van Overtveldt uzależnia jednak dalsze kroki swojego rządu (w tym ewentualne złożenie odwołania) od wyniku dalszych negocjacji z Komisją Europejską. Belgia chce zminimalizować skutki wczorajszej decyzji dla płynności finansowej koncernów i obawia się ich ewentualnych dalszych decyzji (np. wystąpienia o odszkodowanie).

  czytaj więcej

 • Nie można odliczyć kosztów sądowych zasądzonych na rzecz pracownika

  Nie można odliczyć kosztów sądowych zasądzonych na rzecz pracownika

  Odszkodowanie wypłacone podwładnemu jest kosztem podatkowym firmy, ale nie jest nim wydatek procesowy związany z dochodzeniem roszczeń – orzekł NSA.

  czytaj więcej

 • Przez dziurawe przepisy 70-proc. podatek zapłacimy od całości odszkodowania

  Przez dziurawe przepisy 70-proc. podatek zapłacimy od całości odszkodowania

  PROBLEM: 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. poz. 1992; dalej: nowelizacja). Wprowadza ona do ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm., dalej: ustawa o PIT) stawkę podatkową 70 proc. dla części odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji oraz części odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przed upływem jej terminu (gdy ich wysokość przekracza normy ustalone w nowelizacji). Podatek ten będzie należny tylko w sytuacji, w której zobowiązana do wypłaty tych świadczeń jest spółka, w której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, państwowa osoba prawna lub komunalna osoba prawna dysponują bezpośrednio albo pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, w tym także na podstawie porozumień z innymi podmiotami. Szybkość prac nad ustawą, której celem miała być eliminacja „patologii polegających na przyznawaniu wyjątkowo wysokich odpraw oraz odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji członkom zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa”, sprawiła, że jej autorzy nie ustrzegli się niedociągnięć, które mogą być źródłem praktycznych problemów.

  czytaj więcej

 • Zmieniono sposób ewidencji zdarzeń losowych w sferze finansów publicznych

  Zmieniono sposób ewidencji zdarzeń losowych w sferze finansów publicznych

  Jednostki budżetowe nie stosują już kont 770 i 771. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpią incydentalnie ujmują na koncie 760 lub 761

  czytaj więcej

 • 70-proc. podatek: Wyjaśnienia resortu nie do zaakceptowania

  70-proc. podatek: Wyjaśnienia resortu nie do zaakceptowania

  Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowy art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), który przewiduje, że podatek dochodowy w stawce 70 proc. pobiera się od części dochodów z tytułu odszkodowania przyznanego na podstawie przepisów o zakazie konkurencji (w spółkach komunalnych i Skarbu Państwa). Zapytaliśmy Ministerstwo Finansów, czy to oznacza, że omawiany przepis znajdzie w praktyce zastosowanie tylko w przypadku zakazu konkurencji związanego ze stosunkiem pracy. Czy regulacja ta dotyczy również umów o świadczenie usług?

  czytaj więcej

 • GDDKiA procesuje się ze spółkami budowlanymi. Balon roszczeń ciągle rośnie

  GDDKiA procesuje się ze spółkami budowlanymi. Balon roszczeń ciągle rośnie

  GDDKiA procesuje się ze spółkami budowlanymi. Odrzuciła roszczenia za ponad 9 mld zł. W sądach czekają sprawy o wartości 6 mld zł. Grożą gigantyczne odsetki. Rząd będzie szukał ugodowych rozwiązań

  czytaj więcej

 • Jeśli energia ma złe parametry, należy się odszkodowanie

  Jeśli energia ma złe parametry, należy się odszkodowanie

  Napięcie dostarczane przez zakład energetyczny waha się u mnie od 190 do 270 V. Przepalają się żarówki energooszczędne, w domu mam wiecznie migoczące światło. Czy mogę się domagać odszkodowania od dostawcy energii? – pyta pan Krzysztof

  czytaj więcej

 • Rozszerzenie powództwa tylko za pośrednictwem sądu

  Rozszerzenie powództwa tylko za pośrednictwem sądu

  Pismo procesowe zawierające rozszerzenie powództwa nie może być doręczone bezpośrednio pełnomocnikowi strony przeciwnej – uchwalił Sąd Najwyższy.

  czytaj więcej

 • PIP będzie mógł podważać umowy cywilnoprawne? To "spora rewolucja"

  PIP będzie mógł podważać umowy cywilnoprawne? To "spora rewolucja"

  Jak powiedział PAP wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed, propozycję przyznania inspektorom inspekcji pracy uprawnienia do jednostronnej zamiany pracownikom umów cywilnoprawnych na umowy o pracę w drodze decyzji administracyjnej w sytuacji, gdy w ich ocenie umowa cywilnoprawna została zawarta z naruszeniem przepisów prawa pracy, Prawo i Sprawiedliwość zgłaszało już w poprzedniej kadencji. Teraz pomysł ten zostanie poddany pod dyskusję stronom w Radzie Dialogu Społecznego.

  czytaj więcej

 • Bodnar o ustawie ws. inwigilacji: Jeżeli zostanie przyjęta w obecnym kształcie, zaskarżę ją do TK

  Bodnar o ustawie ws. inwigilacji: Jeżeli zostanie przyjęta w obecnym kształcie, zaskarżę ją do TK

  We wtorek senatorowie PO zorganizowali "wysłuchanie obywatelskie" ws. ustawy autorstwa rządu PiS, który ma wykonywać wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sprzeczności z konstytucją dotychczasowych zasad inwigilowania oraz pobierania billingów obywateli przez policję i inne służby. Wyrok TK wchodzi w życie 7 lutego i do tego czasu prawo powinno zostać zmienione, aby służby mogły legalnie korzystać z tych narzędzi.

  czytaj więcej

 • Tydzień z komentarzami: Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (cz. 1)

  Tydzień z komentarzami: Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (cz. 1)

  Ustawa z 18 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.), która uregulowała zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, wysokości składek i zasady ich opłacania po reformie systemu od 1 stycznia 1999 r., wprowadziła również podział wcześniejszych ubezpieczeń społecznych na odrębne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. W ustawie określono podział ubezpieczenia chorobowego na obowiązkowe i dobrowolne oraz wskazano, które grupy ubezpieczonych podlegają tym ubezpieczeniom. Podział ten obowiązuje do tej pory. Dla celów niniejszego opracowania warto przypomnieć, że ubezpieczeniu chorobowemu podlegają:

  czytaj więcej

 • Trzeba pilnować bezgotówkowego rozliczenia z ubezpieczycielem

  Trzeba pilnować bezgotówkowego rozliczenia z ubezpieczycielem

  Auto pani Danuty zostało uszkodzone w wypadku drogowym z winy innego kierowcy. – Postanowiłam oddać samochód do naprawy w autoryzowanym serwisie – mówi czytelniczka. – Ubezpieczyciel sprawcy wypadku dwukrotnie ustalał z serwisem zakres naprawy. Odebrałam auto i myślałam, że wszystko jest załatwione. Do czasu... Serwis żąda ode mnie zapłaty 5 tys. zł. Jest to różnica pomiędzy kalkulacją kosztów naprawy a kwotą otrzymaną od ubezpieczyciela. Nie dość, że zostałam poszkodowana w wypadku, to jeszcze muszę dopłacić sporą sumę. Mało tego, otrzymałam wezwanie do zapłaty od radcy prawnego serwisu. Co robić, aby uniknąć postępowania sądowego – denerwuje się pani Danuta.

  czytaj więcej

 • Błędy sądów i prokuratury: Odpowiedzialność będzie ograniczona

  Błędy sądów i prokuratury: Odpowiedzialność będzie ograniczona

  Ministerstwo Sprawiedliwości chce powrotu do rozwiązań sprzed lipca 2015 r. w zakresie odszkodowań od Skarbu Państwa za błędy wymiaru sprawiedliwości. Takie zmiany zawiera projekt nowelizacji kodeksu postępowania karnego przygotowany przez resort.

  czytaj więcej

 • Zmiany na rynku zatrudnienia: Nie tylko płaca minimalna poprawi sytuację pracowników

  Zmiany na rynku zatrudnienia: Nie tylko płaca minimalna poprawi sytuację pracowników

  Wprowadzone i proponowane regulacje prawne dotyczące rynku zatrudnienia będą miały korzystny wpływ na sytuację pracowników. Tak uważa część ekspertów rynku pracy. Od początku roku obowiązuje wyższa o 100 złotych płaca minimalna. Rząd zaproponował też wprowadzenie 12 złotowej minimalnej stawki godzinowej dla zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych.

  czytaj więcej

 • Jakie dodatkowe opłaty nałoży bank przy umowie o kredyt

  Jakie dodatkowe opłaty nałoży bank przy umowie o kredyt

  Zamierzam wziąć kredyt na dość wysoką kwotę. Słyszałam jednak, że instytucje finansowe dość często zobowiązują klientów do ponoszenia dodatkowych kosztów i nie zawsze jest to zgodne z prawem. Na co więc powinnam zwrócić uwagę, podpisując umowę? Jakie dodatkowe opłaty może nałożyć na mnie kredytodawca – takie pytania nurtują panią Joannę.

  czytaj więcej

 • Dla kogo nowy, tańszy sposób rozliczeń?

  Dla kogo nowy, tańszy sposób rozliczeń?

  Na zastosowanie uproszczenia ustawodawca nie zezwolił organizacjom pożytku publicznego prowadzącym działania finansowane ze środków pochodzących z 1 proc.

  czytaj więcej

 • Łączenie emerytury z pracą. Pytanie o równość wobec prawa

  Łączenie emerytury z pracą. Pytanie o równość wobec prawa

  Strasburski trybunał sprzeciwia się regulacjom, które w sposób dyskryminujący ograniczają możliwość łączenia emerytury z pracą. Obecnie takich przepisów w Polsce nie ma, jednak rząd powinien mieć to stanowisko na uwadze, projektując zmiany w systemie emerytalnym.

  czytaj więcej

 • Poradnia prawna: Czy można żądać odsetek za spóźnienie opłaty prowizji?

  Poradnia prawna: Czy można żądać odsetek za spóźnienie opłaty prowizji?

  Wielu moich klientów z opóźnieniem uiszcza należne wynagrodzenie. Jak zauważyłem, część biur pośrednictwa zabezpiecza się przed takimi sytuacjami, zapisując w umowach, że za każdy dzień zwłoki należne są określone odsetki umowne, np. w wysokości 0,5 proc. Czy takie działania są prawidłowe?

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne