kierownik jednostki

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu kierownik jednostki. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące kierownik jednostki.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.

Źródło: wikipedia.org


 • Za księgi odpowiada kierownik jednostki

  ... podpisać tego sprawozdania. Kierownik jednostki Marcin Krupa, biegły ... o rachunkowości jest kierownik jednostki. Odpowiedzialność kierownika, w tym z ... jest ciążący na kierowniku jednostki obowiązek zapewnienia sporządzenia ... , zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami ... ksiąg rachunkowych, oraz kierownika jednostki (zarząd). W przypadku ... sprawozdanie finansowe jednostki - twierdzi Marcin ... tym przypadku akceptacja kierownika jednostki, gdyż w praktyce ...

  czytaj więcej

 • <strong>Kierownik</strong> <strong>jednostki</strong> podzieli się odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

  Kierownik jednostki podzieli się odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

  ... może zostać ukarany kierownik oraz główny księgowy i pracownik jednostki sektora publicznego. Dr ... nie będą podlegali kierownicy i pracownicy jednostek, którzy naruszą przepisy, ... chodzi o pracowników jednostki to dobry kierunek ... , że pracownicy jednostek, w których ... również rozszerzona na kierowników jednostek i pracowników, którzy ... się również odpowiedzialność kierowników jednostek w zakresie kontroli ...

  czytaj więcej

 • <strong>Kierownicy</strong> <strong>jednostek</strong> bez kar za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

  Kierownicy jednostek bez kar za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

  ... I instancji uznała kierownika jednostki (bo to oni ... lub plan finansowy jednostki sektora finansów publicznych, kierownicy tych jednostek, pracownicy, którym powierzono ... naruszenie dyscypliny podlega kierownik jednostki (rzadko główny księgowy), ... – przyznaje nasza rozmówczyni – kierownik jednostki, przyjmując powierzone mu ... tak szerokiej odpowiedzialności kierownicy jednostek w większości przypadków ... trudno robić zarzut kierownikowi jednostki z często ...

  czytaj więcej

 • Za zamówienia publiczne i gospodarkę finansową odpowiadają kierownicy jednostek

  ... w pierwszym rzędzie o kierowników jednostek sektora finansów publicznych oraz ... budżet lub plan finansowy jednostki sektora finansów publicznych albo jednostki niezaliczanej do sektora ... lub zarządzającego mieniem tych jednostek; ●  kierownicy jednostek sektora finansów publicznych; ●  pracownicy jednostek sektora finansów publicznych, ... środkami publicznymi przekazanymi jednostkom niezaliczanym do sektora ...

  czytaj więcej

 • Pracownicy odpowiedzą za naruszenie dyscypliny finansowej <strong>jednostki</strong>

  Pracownicy odpowiedzą za naruszenie dyscypliny finansowej jednostki

  ... , w tym tych, którym kierownik jednostki nie powierzył obowiązków w ... odpowiadają tylko pracownicy, którym kierownik jednostki powierzył obowiązki na piśmie. W sytuacji gdy kierownik nie przekaże im ... błędne decyzje ponosi kierownik. Resort proponuje więc ... członkowie, a nie kierownik jednostki (np. wójt, burmistrz, ... dotyczą też odpowiedzialności kierowników jednostek. Rozszerzenie katalogu osób ...

  czytaj więcej

 • Jak podzielić się odpowiedzialnością za finanse jednostki sektora finansów publicznych

  Czy kierownik może przekazać swoje ... gospodarki finansowej obciąża kierownika. Zgodnie z art. ... z późn. zm.) kierownik może jednak powierzyć ... gospodarki finansowej pracownikom jednostki. Przepisy zastrzegają jednak, ... regulaminie organizacyjnym tej jednostki. Spełnienie warunku przekazania ... elementem uwolnienia się kierownika jednostki od odpowiedzialności za ... odpowiedzialnością za finanse jednostki sektora finansów publicznych ... danej jednostki- Czy można ...

  czytaj więcej

 • Jak przestrzegana jest dyscyplina finansów publicznych

  ... komisji przetargowej oraz kierownik jednostki, czyli obwiniony, złożyły ... się jednak, że kierownik jednostki nie złożył pisemnego ... jest kierownik jednostki, czyli w ... pomocniczym przez macierzyste jednostki budżetowe lub przez jednostki podległe (podporządkowane) jednostkom macierzystym w zakresie ... ORZEKAJĄCA o odpowiedzialności kierownika jednostki Za całość gospodarki jednostki odpowiada kierownik SENTENCJA Kierownik jednostki jest obowiązany do ...

  czytaj więcej

 • Zasady inwentaryzacji w jednostce sektora finansów publicznych

  ... częstotliwość odpowiedzialny jest kierownik jednostki. Należy podkreślić, że ... . Do jej przeprowadzenia kierownik jednostki powołuje zarządzeniem wewnętrznym ... zakresie inwentaryzacji pomiędzy kierownika jednostki budżetowej a głównego ... finansów publicznych pozostawiono kierownikowi jednostki ustalenie zasad inwentaryzacji ... kompetencji głównego księgowego jednostki budżetowej należy: ● przedstawianie kierownikowi jednostki wniosków w sprawach ... i weryfikację. Zadania kierownika jednostki budżetowej ...

  czytaj więcej

 • Jaki jest termin sporządzania sprawozdania i kto je podpisuje

  ... dopełnienia obowiązku przez kierownika jednostki w zakresie sporządzania ... obu karom łącznie. Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za ... oznacza jednak, że kierownik jednostki sam osobiście musi ... lub wewnętrzne regulacje jednostki – radzie nadzorczej i ... ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy ... w regulaminie organizacyjnym jednostki. W praktyce pojawiają ... i finansowej jednostki. Podpisanie sprawozdania ...

  czytaj więcej

 • Prezes może zastąpić <strong>kierownika</strong> na potrzeby inspekcji

  Prezes może zastąpić kierownika na potrzeby inspekcji

  ... się w obecności kierownika kontrolowanej jednostki, a w razie ... nie zawierają definicji kierownika kontrolowanej jednostki. Beata Majchrzak, przedstawicielka ... służbowej pracownikowi kontrolowanego”. – Kierownik kontrolowanej jednostki to osoba, która ... prezes nie jest kierownikiem danej jednostki ani osobą upoważnioną, ... , że nie ma kierownika kontrolowanej jednostki, to powinien ... kontroli należy przedstawić kierownikowi jednostki kontrolowanej, a w ...

  czytaj więcej

 • Za spis z natury odpowiada kierownik

  ... z ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki, np. zarząd, ponosi odpowiedzialność ... można, że wyłącznie kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za ... spisu z natury. Kierownik jednostki jest również odpowiedzialny ... z ustawowych obowiązków kierownik jednostki powinien zadbać o: ... prawne niedopełnienia przez kierownika jednostki obowiązków związanych z ... prawne niedopełnienia przez kierownika jednostki obowiązków związanych z ...

  czytaj więcej

 • <strong>Jednostki</strong> budżetowe stracą zyski

  Jednostki budżetowe stracą zyski

  ... rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych. Taką zmianę ... zła wiadomość dla jednostek, które finansowały część ... oznaczać niższe dochody jednostek, takich jak np. ... likwidację części dochodów jednostek budżetowych, które będą ... taka możliwość. Straty jednostek Trudno określić, ile dochodów mogą stracić jednostki. Zależeć to będzie ... na wyodrębnionych rachunkach jednostek pochodziły z działalności ... . Środki te jednostki mogły przeznaczyć ...

  czytaj więcej

 • Do końca roku trzeba zlikwidować gospodarstwa pomocnicze i zakłady budżetowe

  ... . Do końca roku Kierownicy jednostek i organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mają ... , powiatowej i wojewódzkiej jednostki budżetowej likwiduje kierownik jednostki, po uzyskaniu opinii ... gospodarstwa pomocnicze likwidują kierownicy jednostek, przy których te ... likwidowanego podmiotu. Podobnie kierownik jednostki likwidujący gospodarstwo pomocnicze ... pomocniczych decyzję podejmuje kierownik jednostki. Mienie, zobowiązania, środki ... najpierw kierownik jednostki, przy której ...

  czytaj więcej

 • Do 30 kwietnia samorządowcy muszą złożyć oświadczenie o stanie majątku

  ... , powiatu i województwa), ● kierowniku samorządowej jednostki organizacyjnej (gminy, powiatu, ... ). Kierownikiem samorządowej jednostki ... gminy (powiatu, województwa), kierownik jednostki organizacyjnej gminy (powiatu, ... powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba ... gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby ... powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby ... przywróceniu do pracy kierownik jednostki organizacyjnej gminy nie ...

  czytaj więcej

 • Do oświadczenia majątkowego należy dołączyć kopię PIT za ubiegły rok

  ... , powiatu i województwa), kierowniku samorządowej jednostki organizacyjnej (gminy, powiatu, ... gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba ... powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba ... województwa, skarbnik województwa, kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, ... miasta), sekretarz, skarbnik, kierownik samorządowej jednostki organizacyjnej, osoba zarządzająca ... powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba ...

  czytaj więcej

 • Kto odpowiada za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

  Kto odpowiada za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

  ... zamówienia Główny księgowy jednostki budżetowej, działając z umocowania jej kierownika, udzielił zamówienia publicznego ... odpowiada przede wszystkim kierownik jednostki, ale również główny ... ? Pracownicy jednostek zaliczanych do ... całość gospodarki finansowej jednostki odpowiada jej kierownik, chyba że powierzy ... nienależyte wykonanie przez kierownika jednostki obowiązków w zakresie ... wójt gminy jako kierownik jednostki. Czy za niewykorzystanie ...

  czytaj więcej

 • Od 2010 roku nastąpiły zmiany w audycie wewnętrznym

  Od 2010 roku nastąpiły zmiany w audycie wewnętrznym

  ... audytu. Ponadto każdy kierownik jednostki, która nie ma ... częściej sygnalizowanych przez kierowników jednostek sektora finansów publicznych ... audytu wewnętrznego daje kierownikom jednostek większą swobodę decyzji ... jest udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w ... i kierownika jednostki. Biorąc pod ... . podporządkowanie audytora wewnętrznego kierownikowi jednostki (ministrowi, wojewodzie, kierownikowi urzędu) w tych jednostkach, w których do ...

  czytaj więcej

 • ... dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, ... funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę ...

  Kierownicy jednostek dostosują zasady prowadzenia ewidencji do zasad określonych tym rozporządzeniu w terminie 6 miesięcy ... BGK na podstawie zleceń płatności w danym roku budżetowym, z uwzględnieniem okresu przejściowego. Jednostki nie dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na ...

  czytaj więcej

 • Oświadczenie o stanie kontroli składa co roku szef gminy

  ... działania ze strony kierownika jednostki i wszystkich osób ... wyników kontroli z kierownikiem kontrolowanej jednostki lub komórki organizacyjnej. ... osoby kontrolującej i kierownika jednostki kontrolowanej protokół przedkłada ... przez złożenie podpisu. Kierownik jednostki kontrolowanej może odmówić ... . Kierownik kontrolowanej jednostki ... Istotne wsparcie dla kierownika jednostki w realizowaniu zadań ... samorządach zadania przypisane kierownikowi jednostki związane z audytem ...

  czytaj więcej

 • <strong>Kierownik</strong> łatwiej zwolni audytora

  Kierownik łatwiej zwolni audytora

  ... . Rozwiązanie stosunku pracy kierowników komórek audytu wewnętrznego jednostek w dziale administracji ... , ciąży wprost na kierowniku jednostki, ograniczenie katalogu jednostek obligatoryjnie prowadzących audyt ... konieczność uelastycznienia relacji kierownik jednostki-audytor wewnętrzny. Według ... sytuację, w której kierownik jednostki nie dysponuje swobodą ... pomiędzy audytorem a kierownikiem daje najwyższe gwarancje ... i opinią swojemu kierownikowi. - Ostatecznie ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne