rzecznik praw ubezpieczonych

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu rzecznik praw ubezpieczonych. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące rzecznik praw ubezpieczonych.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • ... o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

  Rzecznik praw pacjenta i jego zastępcy nie będą mogli zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem profesora szkoły wyższej, ani wykonywać innych zajęć zawodowych. Nie będą mogli także należeć do ...

  czytaj więcej

 • ... o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz rzeczniku ubezpieczonych oraz ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta

  Rzecznik praw pacjenta i jego zastępcy nie będą mogli zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem profesora szkoły wyższej, ani wykonywać innych zajęć zawodowych. Nie będą mogli także należeć do ...

  czytaj więcej

 • Nowa <strong>Rzecznik</strong> <strong>Praw</strong> Obywatelskich: marzą mi się powszechne <strong>ubezpieczenia</strong> prawnicze

  Nowa Rzecznik Praw Obywatelskich: marzą mi się powszechne ubezpieczenia prawnicze

  ... polityce partyjnej, to rzecznik musi być apolityczny, ... się być również rzecznikiem praw wszystkich obywateli, bez ... wnosić bezpośrednio do rzecznika praw obywatelskich. Najbardziej niepokojące ... informacji o ich prawach. Niestety mamy dzisiaj ... zgodną z zasadą prawa do sądu i ... niedrogiego, niemal powszechnego ubezpieczenia prawniczego. Kiedy byłam ... działać w Polsce? Ubezpieczenie musiałoby być ...

  czytaj więcej

 • Rzecznik praw obywatelskich skarży ubezpieczenie rolników

  Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich, skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego rolników. We ... finansować składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników i członków ich rodzin ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego bez względu na ... budżet państwa finansuje ubezpieczenie zdrowotne ponad 1 ... członków ich rodzin ubezpieczonych w KRUS. W ...

  czytaj więcej

 • Nowy <strong>rzecznik</strong> <strong>praw</strong> pacjenta wesprze poszkodowanych nawet w sądzie

  Nowy rzecznik praw pacjenta wesprze poszkodowanych nawet w sądzie

  ... potrzebie stworzenia instytucji rzecznika praw pacjenta (RPP) mówiło ... skontaktować się z rzecznikiem praw pacjenta ● droga pocztową – Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Długa ... .gov.pl Zastępca rzecznika praw obywatelskich uważa, że powstanie instytucji rzecznika praw pacjenta może być ... prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (RPP) pracowano ... . Dotychczas działający rzecznicy praw pacjenta (przy ...

  czytaj więcej

 • Rzecznik Praw Pacjenta: będą niższe koszty dochodzenia praw pacjentów

  "Zmiany w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, polegające na wprowadzeniu możliwości dochodzenia ... . Propozycję odszkodowania będzie obowiązany przedstawić zakład ubezpieczeń, który zawarł odpowiednią umowę ubezpieczenia ze szpitalem, w którym doszło do ... , jak również niższe koszty dochodzenia swoich praw".

  czytaj więcej

 • <strong>Rzecznik</strong> <strong>Praw</strong> Obywatelskich jest aktywny w sprawach podatkowych

  Rzecznik Praw Obywatelskich jest aktywny w sprawach podatkowych

  ... , że należy powołać rzecznika praw podatnika? Jest projekt ... nim prace. Czy rzecznik praw podatnika jest potrzebny? ... jednak podkreślić, że rzecznik praw obywatelskich (RPO) jest ... z obecnie działającymi rzecznikami, np. praw ubezpieczonych czy praw pacjenta, wskazują, że ... z rozróżnieniem, który rzecznik jest za co ... skarg z zakresu prawa podatkowego stanowi niecały ...

  czytaj więcej

 • Barbara Kozłowska rzecznikiem praw pacjenta

  Do zadań rzecznika praw pacjenta należy m ... wiedzę o ochronie praw pacjenta. Nowo powołana rzecznik praw pacjenta powiedziała, że ... Radomiu, wtedy Biuro Rzecznika Praw Pacjenta po raz ... . 110 pracowników Biura Rzecznika Praw Pacjenta Poinformowała też, ... . 110 pracowników Biura Rzecznika Praw Pacjenta, w tym ... br. w Biuro Rzecznika Praw Pacjenta. Uczestniczyła ...

  czytaj więcej

 • Rzecznik ubezpieczonych chce zmian w przepisach

  ... ., kiedy suma gwarancyjna ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów ... zbyt niska. Do rzecznika ubezpieczonych trafiła np. sprawa ... równości obywateli wobec prawa, tj. odmiennego traktowania ... Krawczyk, dyrektor Biura Rzecznika Ubezpieczonych. Rzecznik stara się więc ... ubezpieczycieli prowadzących sprzedaż ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów ... , prawnik w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. – Fundusz posiadałby również prawo kierowania do sprawców ...

  czytaj więcej

 • Rzecznik praw pacjenta: coraz więcej sygnałów ws. problemów z receptami

  ... , Małopolskiego i Dolnośląskiego. Rzecznik zapewnia, że każda ... do decyzji NFZ". Rzecznik poinformowała, że pacjenci ... okazał dokument potwierdzający ubezpieczenie, oraz problemów w ... dotyczą jednego świadczeniodawcy, rzecznik praw pacjenta może wydać ... praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów. Jeżeli świadczeniodawca ... za naruszające zbiorowe prawa pacjentów będzie je ... 500 tys. zł. Rzecznik przypomina, że pacjent ...

  czytaj więcej

 • "Kolejny <strong>rzecznik</strong> <strong>praw</strong> pacjenta jest niepotrzebny"

  "Kolejny rzecznik praw pacjenta jest niepotrzebny"

  ... pełni świadomi swoich praw, a polski system ... systemu ubezpieczeń dodatkowych. Jeśli ... myśli o utworzeniu rzecznika praw pacjenta? - Jest to ... , zwracał się do rzecznika praw obywatelskich oraz dublował prace rzeczników praw pacjenta przy NFZ ... ustawy Zdaniem rządu, rzecznika praw pacjenta powinien powoływać ... Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista prawa farmaceutycznego i prawa własności przemysłowej

  czytaj więcej

 • <strong>Rzecznik</strong> <strong>Praw</strong> Pacjenta: 545 sygnałów ws. problemów z receptami

  Rzecznik Praw Pacjenta: 545 sygnałów ws. problemów z receptami

  ... okazał dokument potwierdzający ubezpieczenie, oraz problemów w ... dotyczą jednego świadczeniodawcy, rzecznik praw pacjenta może wydać ... praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów. Jeżeli świadczeniodawca ... za naruszające zbiorowe prawa pacjentów będzie je ... lek refundowany pacjentowi ubezpieczonemu, nie wywiązuje się ... mogą dochodzić swoich praw przed sądem cywilnym ... jeśli lekarze odmawiają ubezpieczonym pacjentom wypisania recepty ...

  czytaj więcej

 • Rzecznik Praw Obywatelskich pomoże Polakom w Niemczech

  ... w tzw. "szarej strefie", bez ubezpieczeń. Jak ocenia RPO, dotyczy to ... językowe i warsztaty, umożliwiające poznanie praw pracowniczych" - dodała. Zdaniem RPO ... Polaków w kraju Rzecznik planuje uruchomienie punktów ... prowadzone są również rozmowy biura Rzecznika Praw Obywatelskich z ministerstwem sprawiedliwości, by ... pomocy ubogim. Warsztaty mają dotyczyć prawa cywilnego, karnego, prawa pracy.

  czytaj więcej

 • Sejm za poprawką Senatu do noweli ustaw o rzecznikach ubezpieczonych i pacjenta

  ... i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (RU), a także o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (RPP) zakłada, że ... Sejm senacką poprawką, Rzecznik Ubezpieczonych będzie mógł zajmować ... : mandat albo funkcja rzecznika. Zgodnie z dotychczasowymi ... zatrudniani w zakładzie ubezpieczeń, towarzystwie emerytalnym, funduszu ... członkami władz zakładów ubezpieczeń oraz wykonywać czynności ...

  czytaj więcej

 • Co trzecia interwencja <strong>Rzecznika</strong> <strong>Ubezpieczonych</strong> kończy się wygraną

  Co trzecia interwencja Rzecznika Ubezpieczonych kończy się wygraną

  ... reprezentujący konsumenta urząd Rzecznika Ubezpieczonych” - argumentowała w sprawozdaniu Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Ubezpieczonych. Pokrzywdzony działaniem zakładu ... przedstawienia sądowi poglądu Rzecznika Ubezpieczonych w danej sprawie. ... Krawczyk, dyrektor Biura Rzecznika Ubezpieczonych. linki wyróżnione ... skarg przez zakłady ubezpieczeń, mimo że rzecznik nie posiadania uprawnień ... konsumentów. Mediacje z rzecznikiem ubezpieczonych są korzystne również ...

  czytaj więcej

 • <strong>Rzecznik</strong> <strong>ubezpieczonych</strong>: Wysokie opłaty likwidacyjne to niedozwolone postanowienia

  Rzecznik ubezpieczonych: Wysokie opłaty likwidacyjne to niedozwolone postanowienia

  ... Daszewski, radca prawny z biura rzecznika ubezpieczonych. – Mamy nadzieję, że dzięki temu ... nadmiernie wysokie opłaty likwidacyjne w ubezpieczeniach na życie z ubezpieczeniowym funduszem ... m.in przeciwko AEGON Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie S.A. Firma ... klauzul dotyczyło zastrzegania przez ubezpieczycieli prawa do zmiany zakresu ... podania ważnych przyczyn. Rzecznik zapowiada, że będzie ...

  czytaj więcej

 • PiS chce powołania <strong>rzecznika</strong> <strong>praw</strong> podatnika

  PiS chce powołania rzecznika praw podatnika

  ... w sprawie powołania rzecznika. Podobny projekt został ... do laski marszałkowskiej. Rzecznik praw podatnika byłby powoływany ... wynosiłaby 5 lat. Rzecznik mógłby pełnić swą ... o stanie przestrzegania praw podatnika. "Rzecznik będzie mógł interweniować ... podatników, będzie miał prawo wnioskowania o powszechnie obowiązujące interpretacje prawa podatkowego" - podkreślił poseł ... . takie rozwiązania jak ubezpieczenia w ...

  czytaj więcej

 • Rzecznik praw konsumentów musi mieć adwokata

  ... . W rozpoznawanej sprawie powiatowych rzeczników praw konsumenta jako reprezentant grupy ... pozew zbiorowy przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń Axa Życie SA w ... , że powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów pełniący rolę ... żadnych powodów, aby zwolnić rzecznika praw konsumentów z obowiązkowego zastępstwa prawnego. Wprawdzie rzecznik wykonuje zadania w zakresie ochrony praw konsumentów, to jednak ...

  czytaj więcej

 • Premier powołał Aleksandrę Wiktorow na Rzecznika Ubezpieczonych

  ... polityce społecznej i ubezpieczeniach społecznych. W latach ... funkcję prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, była wiceministrem ... Prezesie Rady Ministrów. Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia. Do jego zadań ... ochrona konsumenckich interesów ubezpieczonych, opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ubezpieczeń oraz informowanie organu ... w działalności zakładów ubezpieczeń.

  czytaj więcej

 • Rzecznik praw pacjenta: można szukać "ludzkich" farmaceutów

  Podczas poniedziałkowego briefingu Kozłowska poinformowała, że do godz. 14 jej biuro zanotowało 19 sygnałów na bezpłatną infolinię, dotyczących problemów z refundacją recept, na których lekarze nie określili stopnia refundacji. Podkreśliła, że informacje od pacjentów muszą być pełne, zawierać pełny adres przychodni, lekarza, apteki, aby mogła podjąć interwencję. Zwróciła uwagę, że ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej