Ubezpieczenia zdrowotne

14 czerwca 2016 r.

Wypisać się od jednego lekarza pierwszego kontaktu można jedynie poprzez złożenie deklaracji wyboru nowego w innej placówce medycznej.

Jak zrezygnować z lekarza pierwszego kontaktu14 czerwca 2016 r.

Pisali państwo o tym, w jaki sposób dokonać zmiany lekarza pierwszego kontaktu. Mnie interesuje inna kwestia. Czy będąc osobą objętą obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu zatrudnienia, mogę wypisać się z systemu, a więc zrezygnować z medyka pierwszego kontaktu bez wybierania nowego lekarza – pyta pani Agnieszka.

5 listopada 2015 r.

Kto podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu?

Student ukończył naukę? Rodzic powinien wyrejestrować go z ubezpieczenia zdrowotnego5 listopada 2015 r.

Mój syn ma 24 lata. W ostatnich dniach października obronił pracę dyplomową i zakończył studia. Szuka pracy, ale proces ten potrwa jeszcze kilka tygodni, może miesięcy. A ja się zastanawiam, jak to jest z jego ubezpieczeniem zdrowotnym. Czy to prawda, że muszę zgłosić pracodawcy, iż syn skończył naukę? Przecież wtedy on zawiadomi o tym ZUS i syn straci możliwość korzystania z publicznej służby zdrowia. Wolałabym tego uniknąć – martwi się pani Katarzyna.

19 października 2015 r.

Do kiedy student podlega bezpłatnej opiece medycznej

Ubezpieczenie wygasa, ale opieka zdrowotna jeszcze trwa19 października 2015 r.

Skończyłam studia, napisałam i złożyłam pracę magisterską w przewidzianym czasie, ale jeszcze się nie obroniłam, gdyż uczelnia nie wyznaczyła do tej pory terminu. Mam ponad 26 lat i to właśnie uczelnia zgłasza mnie do ubezpieczenia zdrowotnego – pisze pani Joanna. – Próbowałam dowiedzieć się, do kiedy będę objęta ochroną, jeśli np. obronię się dopiero w listopadzie. Czy właśnie od tej daty liczą się jeszcze cztery miesiące? Zacytowano mi przepisy, nie udzielając jednoznacznej odpowiedzi. Proszę zatem o wyjaśnienie, jak wygląda moja sytuacja.

25 września 2015 r.

320 mln zł rocznie dla NFZ na świadczenia dla nieubezpieczonych25 września 2015 r.

Za głosowało 270 posłów, przeciw było 145, 9 wstrzymało się od głosu. Ustawa o finansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015-2018 zmienia sposób przekazywania dotacji z budżetu państwa do Narodowego Fundusz Zdrowia na finansowanie świadczeń dla osób nieubezpieczonych. Ma to polegać na przejściu na system ryczałtowy, z określoną ustawowo kwotą dotacji - 320 mln 232 tys. zł rocznie.

30 czerwca 2015 r.

Bezrobotni mogą liczyć na EKUZ ważną jedynie przez dwa miesiące.

Termin ważności EKUZ zależy od tytułu ubezpieczenia w kraju30 czerwca 2015 r.

Wybrałam się na początku sezonu urlopowego po Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Zebrałam wnioski całej rodziny, w tym męża, mojej mamy, dzieci. I co się okazało: mama dostała kartę ważną przez pięć lat, mąż i syn – przez sześć miesięcy, ja i córka – dwa miesiące. Kiedy zapytałam w NFZ, dlaczego są takie różnice, dowiedziałam się, że „takie są przepisy”. Trochę nie rozumiem. Jak długo jest ważna EKUZ – pyta pani Agata

12 lutego 2014 r.

Paweł Nowacki

Nowacki: Na kłopoty nowy projekt12 lutego 2014 r.

Największym osiągnięciem informatycznym minionej epoki jest system PESEL, który stworzyli dwaj pułkownicy SB. To nie pomyłka. Prawdziwą pomyłką jest 19 tys. niezgodności wykrytych, gdy porównano dane PESEL z bazą eWUŚ.

Prawo na co dzień

Reklama