Placówki i usługi

17 maja 2018 r.

Rejestry wad powstały po tragedii talidomidowej – największej spowodowanej przez medycynę

Rejestr wad wrodzonych pomaga określić czynniki ryzyka17 maja 2018 r.

- W Polsce, częściej niż w innych europejskich krajach, występują zespół Downa, wady kończyn, cewy nerwowej, rozszczep wargi lub podniebienia - mówi Prof. dr hab. med. Anna Latos-Bieleńska, kierownik Katedry i Zakładu Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego, przewodnicząca Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych

26 kwietnia 2018 r.

Kwestia kosztów też jest ważnym problemem w naszym środowisku, bo na pewno będzie to wymagało dodatkowych nakładów.

Nie wszystkie zalety e-recepty będą widoczne od razu26 kwietnia 2018 r.

Wprowadzając nowe systemy informatyczne, powinniśmy pozostawić potencjalnym użytkownikom wolność wyboru. Jeśli będą dobre, zechcą z nich korzystać. Jednak aby tak się stało, konstruując je, trzeba wsłuchiwać się w oczekiwania zainteresowanych środowisk – przekonywali uczestnicy debaty DGP.

24 kwietnia 2018 r.

ZUS wesprze finansowo NFZ, aby ten miał więcej pieniędzy na komputeryzację placówek.

Dołożą do informatyzacji służby zdrowia24 kwietnia 2018 r.

Jeszcze w tym roku minister Łukasz Szumowski przekaże do Narodowego Funduszu Zdrowia dodatkowe 50 mln zł na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich. Środki te mogą być też przeznaczone na opłacenie niezbędnych szkoleń w placówkach mających umowę z NFZ.