Placówki i usługi

23 marca 2017 r.

Różna wartość dowodów23 marca 2017 r.

Dowody uzyskane w wyniku nieprawidłowo przeprowadzonej kontroli w podmiocie leczniczym mogą być użyte w procesie cywilnym o zapłatę kar umownych wynikających z kontraktu z NFZ – orzekł Sąd Najwyższy.

19 marca 2017 r.

Każda kolejna władza traktowała akurat ten urząd po macoszemu: jako najbardziej kłopotliwe i niewdzięczne dziecko.

Zarządzanie zdrowiem to zarządzanie wiecznym kryzysem. Polskiej służby zdrowia nie da się zreformować?19 marca 2017 r.

Każdego, kto zasiada na stanowisku szefa resortu zdrowia, dopada syndrom oblężonej twierdzy. Nawet ci otwarci zaczynają być nieufni, część ulega czarowi polityki. I wpadają w pułapkę działania zgodnego z ideologią, a wbrew zdrowemu rozsądkowi. U siebie ministrowie niemocy nie widzą, ale diagnozują ją u kolegów po fachu.

14 marca 2017 r.

Sprzedawca będzie musiał dopilnować, by wprowadzać kosmetyki, które spełniają wymogi.

Słone kary za stare kremy: Sprzedawca też dopilnuje, by kosmetyki były bezpieczne14 marca 2017 r.

PROBLEM: Ministerstwo Zdrowia planuje zwiększenie nadzoru nad kosmetykami. Śrubę zamierza przykręcić jednak nie tylko producentom i importerom, lecz także handlowcom. Sprzedawcy, hurtownicy i dystrybutorzy kosmetyków będą mieli obowiązek zbierania i raportowania przypadków niepożądanych działań wyrobów kosmetycznych. Czekają ich nowe, bardziej restrykcyjne wymogi informacyjne i większa odpowiedzialność za oferowane produkty – tak wynika z projektu ustawy o produktach kosmetycznych, nad którym trwają właśnie prace legislacyjne. Za niedopełnienie obowiązków, zamiast mało efektywnych grzywien, grożą administracyjne kary nawet do 100 tys. zł. I to z automatu.

14 marca 2017 r.

Ratownicy chcą też rozmawiać o nowelizacji przepisów dotyczących państwowego ratownictwa medycznego.

Ratownicy chcą zarabiać jak pielęgniarki14 marca 2017 r.

Ratownicy chcą, by rząd wreszcie podniósł ich pensje. I grożą ogólnopolskim strajkiem. Dziś złożą wniosek o pilne spotkanie z wiceministrem zdrowia Markiem Tombarkiewiczem. A w środę pismo z postulatami chcą przekazać premier Beacie Szydło.

9 marca 2017 r.

Szpitale są zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów medycznych wytwarzanych i przekazywanych do utylizacji.

NIK: Odpady medyczne źle zabezpieczone9 marca 2017 r.

Zużyte strzykawki i igły, opatrunki czy próbki krwi – takie odpady muszą być w specjalny sposób przechowywane, transportowane i utylizowane. Jednak jak wskazują najnowsze wyniki kontroli NIK, w każdym ze zbadanych szpitali były w tym zakresie poważne nieprawidłowości.

Prawo na co dzień

Reklama