Placówki i usługi

21 września 2017 r.

Ministerstwu jednak udało się zmienić inne przepisy tak, by szpitale musiały publikować bardziej precyzyjne informacje finansowe, a w razie strat – przygotować plany naprawcze.

Zadłużenie szpitali znowu rośnie21 września 2017 r.

Po chwilowej poprawie, spowodowanej zapłatą przez NFZ za nadwykonania, przeterminowane płatności lecznic poszły w górę. Placówki liczą na to, że wynosząca blisko 5 mld zł nadwyżka budżetowa, o której wczoraj informował rząd, trafi częściowo do nich

13 września 2017 r.

Sąd I instancji przyznał rację pracodawcy i oddalił powództwo pracownicy pogotowia.

Pracownicy pogotowia z dodatkami za nocne dyżury13 września 2017 r.

Szpital nie może kwestionować prawa pracowników wykonujących zawód medyczny w systemie pracy zmianowej w dziale pomocy doraźnej do ochrony wynikającej z przepisów ustawy o działalności leczniczej. Tak uznał Sąd Najwyższy na niejawnym posiedzeniu dotyczącym prawa do dodatków za pracę w nocy i święta.

24 sierpnia 2017 r.

Odpady mają być segregowane zarówno w miejscu ich powstania, jak i magazynowania.

Odpady medyczne po nowemu24 sierpnia 2017 r.

Resort zdrowia zmienia zasady postępowania m.in. ze zużytymi opatrunkami, próbkami krwi i innymi odpadami w placówkach medycznych. Mają być one lepiej oznakowane. Tym samym zwiększy się bezpieczeństwo w szpitalach.

14 sierpnia 2017 r.

Wprowadzenie w 2015 r. pakietu onkologicznego przyspieszyło leczenie części pacjentów, ale pogłębiło kłopoty finansowe.

Onkologia będzie lepiej opłacana14 sierpnia 2017 r.

Alarmistyczne informacje placówek o złych wycenach procedur i rosnącym zadłużeniu przyniosły rezultat. NFZ chce od 1 października płacić więcej za wysokokosztowe zabiegi, a w dalszej kolejności stworzyć specjalistyczną sieć.

Reklama