Farmacja

18 stycznia 2018 r.

Zakaz reklamy aptek wprowadzono w 2012 r.

Do apteki z receptą i Kartą Seniora18 stycznia 2018 r.

Jest szansa, że apteki będą mogły przystępować do programów prospołecznych, takich jak Karta Dużej Rodziny lub Karta Seniora. Resort zdrowia rozważa wprowadzanie odpowiednich zmian w przepisach.

10 stycznia 2018 r.

W projekcie znalazł się zapis, że instrumenty podziału ryzyka nie będą podlegały udostępnieniu

Niskie ceny leków jednak ważniejsze niż pełna transparentność10 stycznia 2018 r.

Warunki przyznania rabatów i inne uzgodnienia zawarte w toku postępowań refundacyjnych między Ministerstwem Zdrowia a koncernami farmaceutycznymi nie zostaną odtajnione. Pod naciskiem resortu i branży lekowej (a także po publikacjach DGP, który nagłośnił kontrowersje) z projektu ustawy o jawności życia publicznego wykreślono przepis, który przewidywał możliwość udostępnienia – jako informacji publicznej – poufnych do tej pory instrumentów podziału ryzyka. Pozostałe rozstrzygnięcia podejmowane w ramach negocjacji refundacyjnych na wniosek będą jednak podlegały upublicznieniu.

4 stycznia 2018 r.

Ministerstwo Zdrowia, zapytane przez DGP o stanowisko, stwierdziło, że każdy pomysł zmierzający do lepszej ochrony pacjentów zasługuje na poparcie

Czytelne opakowanie leku tuż-tuż4 stycznia 2018 r.

Nie trzeba czekać na projekt zmian przygotowywany przez Ministerstwo Zdrowia. Przedsiębiorcy wzięli się do działania wcześniej. Polpharma, największy polski producent leków, w drugiej połowie 2018 r. wprowadzi na rynek nowe opakowania. Cel? Większa czytelność, a przez to mniejsze ryzyko pomyłek przy wydawaniu produktów przez farmaceutów oraz przy ich zażywaniu w domach przez pacjentów.

23 listopada 2017 r.

Poza tym firmy farmaceutyczne zwracają uwagę między innymi na nowe przepisy dotyczące sygnalistów, które mogą być nadużywane, oraz brak miarkowania kar, np. za zatrudnienie byłych urzędników przed upływem trzech lat.

Negocjacje bez tajemnic. Czy znikną niektóre leki?23 listopada 2017 r.

Informacje o rozmowach firm farmaceutycznych z Ministerstwem Zdrowia dotyczące refundacji leków będą dostępne dla wszystkich. Tak wynika z projektu ustawy o jawności, przygotowanego przez ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego.

11 października 2017 r.

W perspektywie długofalowej trzeba myśleć o dodatkowych źródłach finansowania.

Resort zdrowia uporządkuje zasady finansowania leków11 października 2017 r.

Jakie jest pole do finansowania innowacyjnych terapii, komu i jakie leki się należą, jak rozwijać badania nowych terapii w Polsce – między innymi takie kwestie mają być określone w dokumencie Polityka lekowa. Od lat trwają nad nim dyskusje, powstały nawet wersje robocze, ale teraz prace ruszają na nowo.

31 sierpnia 2017 r.

Inspekcja sanitarna nie jest w stanie kontrolować rynku. Brakuje jej i pieniędzy, i ludzi

Kolejna odsłona wojny z suplementami31 sierpnia 2017 r.

 Opłaty za rejestrację paramedykamentów – to pomysł Najwyższej Izby Kontroli. Wprowadzenie horrendalnych kar za sprzedaż konsumentom wadliwych produktów – to z kolei propozycja Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Wczoraj w Państwowym Instytucie Zdrowia Publicznego podczas konferencji zorganizowanej przez Instytut Ochrony Zdrowia oraz Aliant Consulting Group eksperci zastanawiali się, co należy zrobić, by ochronić Polaków przed zalewającą nas falą kiepskiej jakości suplementów.

Reklama