ubezpieczenie zdrowotne

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu ubezpieczenie zdrowotne. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące ubezpieczenie zdrowotne.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Pracodawca może zwolnić pracownika, który długo lub zbyt często choruje

  Pracodawca może zwolnić pracownika, który długo lub zbyt często choruje

  Pracodawca może wręczyć wypowiedzenie pracownikowi, który zbyt długo choruje. Jako powód zwolnienia firma może podać zwiększone koszty związane z wypłatą nadgodzin lub z zatrudnieniem innej osoby na zastępstwo.

  czytaj więcej

 • Jak umowę-zlecenie zawartą z własnym pracownikiem wliczyć do podstawy wymiaru zasiłku

  Jak umowę-zlecenie zawartą z własnym pracownikiem wliczyć do podstawy wymiaru zasiłku

  Pracownik jest zatrudniony od 1 marca 2017 r. z wynagrodzeniem 5000 zł oraz dodatkiem funkcyjnym 1000 zł. Od 17 kwietnia 2017 r. zawarł z pracodawcą dodatkowe zlecenie z wynagrodzeniem zależnym od efektów pracy. Chorował w maju 2017 r. (5 dni) i w czerwcu 2017 r. (23 dni). Zachorował także w marcu 2018 r. Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego? Wypłatę za zlecenie i za pracę otrzymuje do 10. dnia następnego miesiąca.

  czytaj więcej

 • ZUS ma problem z lekarzami orzecznikami. Nie chcą pracować nawet za 8 tys. zł

  ZUS ma problem z lekarzami orzecznikami. Nie chcą pracować nawet za 8 tys. zł

  - Planujemy wprowadzenie algorytmu, który będzie typować ubezpieczonych do kontroli na podstawie większej liczby parametrów, np. częstotliwości korzystania z chorobowego - mówi dr Grażyna Hart, naczelny lekarz ZUS, dyrektor Departamentu Orzecznictwa Lekarskiego Centrali ZUS.

  czytaj więcej

 • Sejm za odrzuceniem projektu PSL, zakładającego "emerytury bez podatku"

  Sejm za odrzuceniem projektu PSL, zakładającego "emerytury bez podatku"

  Sejm odrzucił w czwartek poselski projekt ustawy, który zakładał wypłacanie emerytom i rencistom świadczeń bez pomniejszania ich o podatek PIT oraz o składki na ubezpieczenie zdrowotne.

  czytaj więcej

 • Kosiniak-Kamysz: Nie odpuścimy projektu "Emerytura bez podatku"

  Kosiniak-Kamysz: Nie odpuścimy projektu "Emerytura bez podatku"

  Nie odpuścimy projektu "Emerytura bez podatku" - powiedział w sobotę w Izbicy Kujawskiej prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Zapowiedział, że partia wraz z seniorami i różnymi organizacjami rozpoczyna zbiórkę podpisów pod projektem obywatelskim w tej sprawie.

  czytaj więcej

 • Poradnia podatkowa z 26 marca

  Poradnia podatkowa z 26 marca

  Na paragonie należy umieścić nazwę towaru wraz z podstawą opodatkowania tej dostawy zawierającą w sobie wszystkie elementy, tj. również koszty opakowania i transportu. Dopiero jako element dodatkowy, w części informacyjnej paragonu, może się znaleźć informacja, jakie elementy kalkulacyjne składają się na cenę dostawy.

  czytaj więcej

 • Prokuratoria Generalna o klauzulach arbitrażowych: To historyczny wyrok unijnego trybunału korzystny dla 90 proc. sporów

  Prokuratoria Generalna o klauzulach arbitrażowych: To historyczny wyrok unijnego trybunału korzystny dla 90 proc. sporów

  Wyrok Wielkiej Izby Trybunału Sprawiedliwości UE, uznający za sprzeczne z prawem unijnym klauzule arbitrażowe zawarte w 196 umowach o wzajemnej ochronie inwestycji – tzw. BIT-ach zawartych przez państwa UE, jest historyczny i będzie miał liczne konsekwencje, w szczególności może z korzyścią dla Polski wpłynąć na 90 proc. sporów prowadzonych aktualnie przez Prokuratorię Generalną z inwestorami z państw członkowskich UE - powiedział PAP prezes Prokuratorii Generalnej prof. Leszek Bosek.

  czytaj więcej

 • Poradnia ubezpieczeniowa z dnia 29 marca 2018 roku

  Poradnia ubezpieczeniowa z dnia 29 marca 2018 roku

  Sytuacja osób pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę jest specyficzna. Z jednej strony pobierają one już świadczenie z ZUS, ale z drugiej, gdy pracują na etacie, muszą odprowadzać pełne składki na ubezpieczenia społeczne, w tym ubezpieczenie chorobowe. Mają więc prawo, tak jak pozostali ubezpieczeni, do zasiłku chorobowego wypłacanego za maksymalnie 182 dni niezdolności do pracy (270 w szczególnych przypadkach).

  czytaj więcej

 • Woś: A Chiny znów bardziej czerwone

  Woś: A Chiny znów bardziej czerwone

  Sporo się ostatnio mówi i pisze o nierównościach rosnących na Zachodzie. A takie miejsca jak na przykład Chiny? Kto tam zjadł owoce pędzącej przez lata gospodarki? Odpowiedź na to pytanie może być zaskakująca.

  czytaj więcej

 • Objaśnienia prawne zmniejszą liczbę indywidualnych interpretacji

  Objaśnienia prawne zmniejszą liczbę indywidualnych interpretacji

  Nową instytucją wprowadzoną przez prawo przedsiębiorców są objaśnienia prawne. Będą wydawane z urzędu lub na wniosek rzecznika małych i średnich przedsiębiorców przez właściwych ministrów oraz inne ustawowo upoważnione organy.

  czytaj więcej

 • Być pięknym i bogatym, czyli uwagi do kodeksu pracy [OPINIA]

  Być pięknym i bogatym, czyli uwagi do kodeksu pracy [OPINIA]

  Wytwarzanie dóbr oraz ich konsumpcja to mechanizm złożony. Wszystko jest od siebie zależne, a przy brakach po którejkolwiek stronie ten delikatny układ ulega zaburzeniu i przeradza się w cykle koniunkturalne. Mądra interwencja administracji zapobiega drastycznym wahaniom koniunktury. Co mają wspólnego cykle koniunkturalne z kodeksem pracy? Wszystko. Bez pracowników przedsiębiorstwa nie istnieją, bez przedsiębiorstw ludzie nie mają gdzie pracować i za co żyć. W latach tłustych rynek należy do pracowników, w chudych – do pracodawców. Kodeks pracy, narzucony przez państwo, ma ten rynek uspokajać, zapewniać równowagę, zapobiegać patologiom.

  czytaj więcej

 • Umowa zlecenie - kontrowersyjna, ale potrzebna

  Umowa zlecenie - kontrowersyjna, ale potrzebna

  Umowa-zlecenie jest popularną formą zatrudnienia stanowiącą alternatywę dla stosunku pracy. Niestety prawna sytuacja tej umowy jest niejasna i nie do końca wiadomo, jaki status ma zleceniobiorca. Coraz głośniej mówi się też o znacznym ograniczeniu, a nawet likwidacji umów-zleceń. Wyeliminowanie świadczenia pracy na tej podstawie jest jednym z założeń projektu nowego kodeksu pracy, który po zakończeniu nad nim prac przez komisję kodyfikacyjną trafił do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jednocześnie coraz częściej zawierane są obecnie kontrakty menedżerskie, które stanowią tak naprawdę szczególny przypadek umowy-zlecenia.

  czytaj więcej

 • Są sposoby na służbę zdrowia: Zabrać górnikom i wyleczyć system

  Są sposoby na służbę zdrowia: Zabrać górnikom i wyleczyć system

  93 proc. Polaków negatywnie ocenia naszą publiczną służbę zdrowia, ale nie chciałaby do niej dopłacać. Ponad połowa jest przeciwna zwiększeniu składki.

  czytaj więcej

 • Represjonowani dostaną pomoc finansową

  Represjonowani dostaną pomoc finansową

  Ponad 80 tys. inwalidów wojennych, kombatantów oraz osób deportowanych do przymusowej pracy będzie mogło korzystać w większego wsparcia państwa. Na wzrost dochodów, łatwiejszy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej oraz możliwość otrzymania dodatkowej pomocy pieniężnej będzie mogło liczyć także 17 tys. żołnierzy z powodów politycznych przymusowo zatrudnianych w kopalniach, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych.

  czytaj więcej

 • Rolnicy zyskają pomoc przy zbiorach

  Rolnicy zyskają pomoc przy zbiorach

  Pomocnicy przy zbiorach warzyw i owoców nie będą już podlegać ubezpieczeniu w ZUS na podstawie umów o dzieło. Będą mogli legalnie pracować, podlegając specjalnemu ubezpieczeniu w KRUS.

  czytaj więcej

 • Poradnia BHP z 12 kwietnia

  Poradnia BHP z 12 kwietnia

  Przepisy bhp nie nakładają na podmiot przyjmujący na praktyki obowiązku kierowania na badania profilaktyczne ucznia lub studenta odbywającego praktyki, spoczywa on bowiem odpowiednio na szkole lub uczelni.

  czytaj więcej

 • Kilkaset tysięcy firm rocznie bez konieczności opłacania danin na rzecz ZUS. Eksperci ostrzegają przed możliwymi patologiami

  Kilkaset tysięcy firm rocznie bez konieczności opłacania danin na rzecz ZUS. Eksperci ostrzegają przed możliwymi patologiami

  Kilkaset tysięcy firm rocznie rozpocznie działalność bez konieczności opłacania danin na rzecz ZUS. Organizacje pracodawców i eksperci ostrzegają przed możliwymi patologiami.

  czytaj więcej

 • Poradnia ubezpieczeniowa: Kiedy ZUS może ukarać płatnika niepłacącego składek

  Poradnia ubezpieczeniowa: Kiedy ZUS może ukarać płatnika niepłacącego składek

  ● W jakim przypadku ZUS może wystąpić do sądu o ukaranie płatnika niepłacącego składek● Co oznacza zwrot „bezpodstawne stwierdzenia” w decyzji odmawiającej świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego● Dlaczego żona odpowiada za długi męża wobec ZUS● Czy do wniosku o zasiłek opiekuńczy trzeba dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia innych domowników

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej