ubezpieczenie chorobowe

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu ubezpieczenie chorobowe. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące ubezpieczenie chorobowe.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Zobacz, jakie prawa ma pracownik na umowie-zlecenie

  Zobacz, jakie prawa ma pracownik na umowie-zlecenie

  Zleceniobiorca nie ma ustawowego prawa do urlopu wypoczynkowego czy okresu wypowiedzenia. Odpowiednie zapisy muszą znaleźć się w umowie zlecenie.

  czytaj więcej

 • Podatki w 2018 roku. Oto 10 najważniejszych zmian

  Podatki w 2018 roku. Oto 10 najważniejszych zmian

  Uszczelnianie podatków w 2017 roku stało się specjalnością rządu. Troska o regularne wpływy podatkowe niesie ze sobą szereg zmian dla podatników. Część z reform ułatwi funkcjonowanie firm i zapewni transparentność działań w obrocie gospodarczym, a część przysporzy przedsiębiorcom dodatkowych kosztów i obowiązków.

  czytaj więcej

 • Jaka jest wysokość zasiłku chorobowego i macierzyńskiego na działalności gospodarczej

  Jaka jest wysokość zasiłku chorobowego i macierzyńskiego na działalności gospodarczej

  Zasiłek macierzyński mogą otrzymać ci przedsiębiorcy, którzy podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Wysokość świadczenia jest uzależniona od czasu opłacania składek do ZUS oraz ich kwoty.

  czytaj więcej

 • Jednorazowe odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Kiedy i komu przysługuje?

  Jednorazowe odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Kiedy i komu przysługuje?

  Jeżeli ubezpieczony pracownik - wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej - doznaje stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, wówczas przysługuje mu jednorazowe odszkodowanie. Świadczenie przysługuje w wysokości 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku. Pieniądze otrzymać może także uprawniony członek rodziny.

  czytaj więcej

 • Jedno konto w ZUS przynosi efekty. Firmy spłacają swoje długi

  Jedno konto w ZUS przynosi efekty. Firmy spłacają swoje długi

  W ciągu pierwszych sześciu miesięcy funkcjonowania jednego konta zaległości przedsiębiorców wobec ZUS zmniejszyły się o ponad 2,5 mld zł.

  czytaj więcej

 • Zasiłek byłego pracownika liczony nie jak dla przedsiębiorcy

  Zasiłek byłego pracownika liczony nie jak dla przedsiębiorcy

  Iwona Z. była zatrudniona na podstawie umowy o pracę w spółce W do 31 grudnia 2015 r. i z tego tytułu podlegała obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu. Ponadto od 1 maja 2015 r. prowadziła działalność gospodarczą, z tym że w okresie zatrudnienia w spółce W była ubezpieczona w ZUS tylko z tytułu umowy o pracę. Do wszystkich ubezpieczeń społecznych pani Z. przystąpiła dopiero od początku stycznia 2016 r., po zakończeniu pracy w spółce W, gdy jedynym tytułem do ubezpieczenia była działalność gospodarcza.

  czytaj więcej

 • Obniżone składki ZUS przede wszystkim dla samozatrudnionych

  Obniżone składki ZUS przede wszystkim dla samozatrudnionych

  Uzależnienie wysokości składek na ZUS od wysokości przychodu – to najnowszy pomysł rządu na preferencje dla przedsiębiorców. W życie wprowadzi go uchwalona 20 lipca ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Obecnie oczekuje ona już tylko na podpis prezydenta. Zmiany z niej wynikające opisywaliśmy szeroko w ostatnim wydaniu Tygodnika Gazeta Prawna. Dziś kontynuujemy temat. Piórem naszych ekspertów pokazujemy, że choć nowe przepisy miały pomóc drobnej przedsiębiorczości – to w rzeczywistości skorzystają na niej przede wszystkim samozatrudnieni. Wszystkiemu winny jest niski próg dozwolonego przychodu, który sprawia, że z nowej regulacji będą mogli skorzystać tylko ci przedsiębiorcy, których działalność w zasadzie nie wymaga ponoszenia kosztów.

  czytaj więcej

 • Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe po przejęciu zakładu pracy przez nowego pracodawcę

  Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe po przejęciu zakładu pracy przez nowego pracodawcę

  1 lipca 2018 r. nastąpiło przejęcie zakładu pracy na podstawie art. 23 1 kodeksu pracy. Jeden z przejętych pracowników zachorował w sierpniu. Jak ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego dla tego pracownika – czy przyjąć zarobki od poprzedniego pracodawcy? Kto będzie płatnikiem zasiłków w tym roku, skoro poprzedni pracodawca je wypłacał, a nowy nie jest do tego uprawniony?

  czytaj więcej

 • Zmieniasz mały ZUS na duży? Zobacz, jakich musisz dopełnić formalności

  Zmieniasz mały ZUS na duży? Zobacz, jakich musisz dopełnić formalności

  Przedsiębiorca, który po dwóch latach zaczyna opłacać składki do ZUS w pełnej wysokości, musi pamiętać o dopełnieniu formalności w Zakładzie.

  czytaj więcej

 • Jak prawidłowo rozliczyć krajową delegację pracownika

  Jak prawidłowo rozliczyć krajową delegację pracownika

  Zatrudniony na etacie, zarabiający 4700 zł miesięcznie, odbył podróż służbową w celu zrealizowania obowiązkowego szkolenia. 1 sierpnia o godzinie 6.30 wyjechał swoim samochodem (stawka 1 zł za km) za zgodą pracodawcy, podróż trwała 2,5 godziny. Na miejscu, w ośrodku szkoleniowym, był o 9.00. Szkolenie trwało od 9.30 do 18.30 z przerwą na obiad. Powrót nastąpił 3 sierpnia o 21.45. Pracownik był zakwaterowany w hotelu i okazał rachunek – 300 zł. Hotel zapewniał śniadania, przy czym pierwszego dnia pracownik tego posiłku nie skonsumował. Jak rozliczyć jego czas pracy, biorąc po uwagę, że od poniedziałku do piątku pracuje on od 8.00 do 16.00? Czy wystąpiły nadgodziny? Jak rozliczyć diety, jeżeli pracodawca w regulaminie wynagradzania ustanowił pełną dietę za dobę rodzimej podróży – 40 zł, a za dobę niepełną, ale rozpoczętą, trwającą do 8 godzin – w wysokości 20 zł, zastrzegając, że nie są one pomniejszane o zapewnione w hotelach posiłki.

  czytaj więcej

 • Jaki zasiłek dla chorowitego zleceniobiorcy, który poza stawką godzinową dostaje też premię kwartalną

  Jaki zasiłek dla chorowitego zleceniobiorcy, który poza stawką godzinową dostaje też premię kwartalną

  Od 16 stycznia 2018 r. zatrudniamy zleceniobiorcę, który wynagradzany jest stawką godzinową 18 zł/h. Ponadto otrzymuje on premię kwartalną, która wynosi 10 proc. wypracowanych zysków (zazwyczaj jest to kwota od 700 zł do 1200 zł). W okresie od lutego do lipca otrzymał premie za I i II kwartał. Zleceniobiorca od razu, czyli od 16 stycznia, przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W marcu chorował, przez co jego wynagrodzenie było niższe, z tym że nie uzyskał zasiłku z powodu trwania okresu wyczekiwania. W sierpniu przedłożył nam kolejne zwolnienie lekarskie z powodu pobytu w szpitalu trwającego łącznie 10 dni. Jak obliczyć podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za ten okres? Czy marzec należy przyjąć do obliczeń?

  czytaj więcej

 • Obniżone składki? Tak, o ile na czas będzie informacja o przychodzie

  Obniżone składki? Tak, o ile na czas będzie informacja o przychodzie

  Decyzję o przejściu na niższy ZUS trzeba podjąć szybko – na początku roku albo na wstępie prowadzenia biznesu. Kto tego nie zrobi, straci prawo do ulgi na 12 miesięcy. Prezydent podpisał nową ustawę.

  czytaj więcej

 • Zlecenie lub dzieło u innego pracodawcy: Jakie składki do ZUS

  Zlecenie lub dzieło u innego pracodawcy: Jakie składki do ZUS

  W przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę i dodatkowo dorabia na umowie zlecenia (zarówno u własnego, jak i innego pracodawcy) następuje zbieg tytułów ubezpieczeń. 

  czytaj więcej

 • Organizacje pracodawców chcą rewolucji w KRUS. Rolnicy i przedsiębiorcy ze składkami na emeryturę na takich samych zasadach

  Organizacje pracodawców chcą rewolucji w KRUS. Rolnicy i przedsiębiorcy ze składkami na emeryturę na takich samych zasadach

  Rolnicy i przedsiębiorcy powinni opłacać składki na przyszłą emeryturę na takich samych zasadach. Takich zmian domagają się Konfederacja Lewiatan oraz Związek Rzemiosła Polskiego.

  czytaj więcej

 • Jesteśmy dla Ukraińców przystankiem w drodze na Zachód

  Jesteśmy dla Ukraińców przystankiem w drodze na Zachód

  Ponad połowa pracowników ze Wschodu chce pracować co najmniej dziesięć godzin na dobę i sześć dni w tygodniu.

  czytaj więcej

 • Jak spłacić dług w ZUS?

  Jak spłacić dług w ZUS?

  Odroczenie terminu płatności czy rozłożenie zaległości na raty to skuteczniejsza forma wyegzekwowania zapłaty składek niż egzekucja komornicza – mówi Anna Onuchukwu, naczelnik Wydziału Pomocy w Spłacie Należności, Departament Realizacji Dochodów w ZUS.

  czytaj więcej

 • Ubezpieczenie zdrowotne przy zmianie pracy. Kiedy przysługuje zasiłek chorobowy?

  Ubezpieczenie zdrowotne przy zmianie pracy. Kiedy przysługuje zasiłek chorobowy?

  Pracownik może otrzymać zasiłek chorobowy także po zwolnieniu z pracy, o ile niezdolność powstanie nie później niż w ciągu 14 dni od ustania zatrudnienia i trwa bez przerwy co najmniej 30 dni.

  czytaj więcej

 • Nie tylko opłacanie składek. Jakie obowiązki ma pracodawca wobec ZUS

  Nie tylko opłacanie składek. Jakie obowiązki ma pracodawca wobec ZUS

  Pracodawca ma obowiązek terminowego zgłaszania pracowników do ubezpieczenia (oraz ich wyrejestrowania), powinien także regularnie odprowadzać składki do ZUS.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej