Transport publiczny

19 lutego 2018 r.

Jako uzasadnienie do wprowadzenia przedmiotowej zmiany wskazywano m. in. fakt, że doktoranci ponoszą często koszty kształcenia na studiach III stopnia, które jednocześnie w pewnym stopniu ograniczają ich aktywność zawodową, a zatem wiążą się z czasowym pogorszeniem sytuacji materialnej.

Aplikanci z ulgami na transport? Jest interpelacja poselska 19 lutego 2018 r.

- Doktoranci ponoszą często koszty kształcenia na studiach III stopnia, które jednocześnie w pewnym stopniu ograniczają ich aktywność zawodową, a zatem wiążą się z czasowym pogorszeniem sytuacji materialnej - czytamy w interpelacji w sprawie objęcia aplikantów prawniczych ulgami na przejazdy środkami transportu.

13 lutego 2018 r.

Skład Pendolino

Wycofane Pendolino już na torach13 lutego 2018 r.

Wszystkie z sześciu składów Pendolino, które zostały wcześniej wycofane z eksploatacji ze względu na uszkodzenia podwozi tłuczniem, zostały przywrócone do eksploatacji - poinformował wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

16 listopada 2017 r.

Pociąg WKD, PESA

Beneficjenci kolejowego boomu16 listopada 2017 r.

Polscy producenci taboru szynowego – pociągów, lokomotyw czy tramwajów – są już znani w Europie. Dzięki współpracy z tymi markami rozwinęły się także setki mniejszych, krajowych poddostawców.

27 lipca 2017 r.

Projekt przewiduje także ustanowienie obowiązku opracowywania planów zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (planów transportowych) przez wszystkie samorządy

Koniec białych plam na mapie komunikacji publicznej27 lipca 2017 r.

 Co piąta polska gmina (490) ma niski wskaźnik dostępu do komunikacji publicznej. Tak wynika z raportu „Monitoring rozwoju obszarów wiejskich”, realizowanego w ramach Forum Inicjatyw Rozwojowych Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

Reklama