Transport firmowy

21 stycznia 2018 r.

Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli ubezpieczający wyrządził szkodę umyślnie.

Przy ocenie winy kierowcy liczą się okoliczności powstania szkody21 stycznia 2018 r.

Mam problem z wypłatą ubezpieczenia z polisy AC. Ubezpieczyciel ustalił szkodę na ok. 20 tys. zł, ale odmówił wypłaty odszkodowania, bo jego zdaniem mój zawodowy kierowca doprowadził do uszkodzenia dachu ciężarówki z powodu rażącego niedbalstwa. Gdy doszło do wypadku, padał śnieg z deszczem, było ciemno, dodatkowo powstały korki. Z tych przyczyn kierowca nie dostrzegł znaku o wysokości wiaduktu, tym bardziej że inne pojazdy go przysłaniały. Czy jest podstawa do odszkodowania?

14 sierpnia 2015 r.

Przewoźnicy zwracają uwagę, że może to zagrażać zdrowiu kierowców. – Oni mają w upały gorzej niż psy. Każdego dnia media apelują, żeby nie pozostawać obojętnym wobec losu zwierząt zamkniętych w nagrzanych samochodach

Przewoźnicy chcą jeździć także w upał. Czy zakaz jazdy ciężarówek zostanie odwołany?14 sierpnia 2015 r.

Letnie, weekendowe zakazy poruszania się ciężarówkami obowiązują w całym kraju w piątki od 18 do 22 oraz w soboty i niedziele w godz. 8–22. Dotyczą pojazdów powyżej 12 ton. W tym czasie kierowcy ciężarówek mają obowiązkowy postój. Motele przy parkingach to jednak rzadkość, a klimatyzacja w pojeździe nie może pracować przez cały czas trwania postoju.

23 czerwca 2015 r.

bramownica, autostrada, TIR

Tydzień z komentarzami: Ustawa o transporcie drogowym23 czerwca 2015 r.

W siódmej części komentarza do ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.; dalej: u.t.d.) nadal omawiamy przepisy rozdziału 9 – Inspekcja Transportu Drogowego, w którym szczegółowo określono strukturę organizacyjną i zadania tej służby, a ponadto rozpoczynamy komentowanie rozdziału 9a – Ochrona praw pasażerów, który został dodany do ustawy o transporcie drogowym 4 kwietnia 2015 r.

12 czerwca 2015 r.

Samo złożenie wniosku do TK może być przesłanką do wstrzymania biegu konkretnych spraw przed sądami.

Są podstawy do wstrzymywania postępowań w sprawach ryczałtów za noclegi12 czerwca 2015 r.

Kwestia pozwów o wypłatę zaległych ryczałtów za noclegi kierowców w kabinach ciężarówek to dziś ogromny problem dla branży transportowej. Po zeszłorocznej uchwale Sądu Najwyższego (sygn. akt II PZP 1/14) stwierdzającej, że miejsce w kabinie pojazdu nie stanowi zapewnienia bezpłatnego noclegu, suma roszczeń kierowców wobec firm przekracza 2 mld zł. Przepisy zostały co prawda zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego, ale do rozstrzygnięcia sprawy daleko.

Reklama