Porozumienie w sprawie współpracy, która ma usprawnić proces pozyskiwania funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego na inwestycję, podpisali w piątek przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych i samorządu warmińsko-mazurskiego. Z RPO Woj. Warmińsko-Mazurskiego ma być pokrytych ponad 80 proc. kosztów przebudowy linii kolejowej.

"Infrastruktura transportowa, drogowa i kolejowa, jest niezwykle istotna w regionie tak rozległym jak Warmia i Mazury. Jej jakość podnosi bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców regionu i gości. Ma także bezpośredni wpływ na rynek pracy oraz na nasz rozwój gospodarczy i turystyczny. W regionalnym programie przeznaczyliśmy na ten cel blisko 800 mln zł. To kolejne środki do zainwestowania w ramach nowego regionalnego programu, co dowodzi, że jego realizacja istotnie przyspiesza"- powiedział marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.

W poprzednich latach modernizacja kolei objęła linie na obrzeżach województwa, znacząco poprawiając podróże koleją w regionie. Mieszkańcy Warmii i Mazur będą mogli korzystać z krótszych podróży m.in. z Olsztyna do Ełku, Korsz, Braniewa i Działdowa.

"Realizacja projektu, wpisuje się w rozwój i usprawnienie sieci kolejowej na terenie Warmii i Mazur. Po wykonaniu prac będzie lepsza podróż z Gutkowa do Braniewa i sprawniejszy dojazd do granicy (z obwodem kaliningradzkim - PAP). PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w najbliższych latach zgodnie z Krajowym Programem Kolejowym planują 7 projektów o łącznej wartości ponad 2,3 mld zł. Na liście podstawowej jest 5 projektów za ponad 1,5 mld zł" - podkreślił prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Ireneusz Merchel.

W 2019 roku PKP PLK planują rozpoczęcie prac na prawie 90-km odcinku linii łączącej Gutkowo z granicą państwa. Przebudowa skróci podróż trwającą obecnie z 1 godziny i 50 min o 30 minut i zapewni szybki oraz sprawny przejazd pociągów pasażerskich z prędkością 100 km/h, a także ułatwi przejazd pociągów towarowych.

PKP PLK planują także przebudowę peronów na stacjach i przystankach. Będą wygodniejsze i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyremontowanych będzie 190 obiektów inżynieryjnych: mostów, wiaduktów i przepustów. Na 50 przejazdach kolejowo-drogowych wzrośnie poziom bezpieczeństwa. Zlikwidowane zostaną też punktowe ograniczenia prędkości. Projekt przebudowy linii Gutkowo - Braniewo został wpisany do Krajowego Programu Kolejowego.

Szacowany koszt prac to 231 mln zł, dofinansowanie unijne wyniesie 44 mln euro. Obecnie opracowywane jest studium wykonalności, które określi szczegółowy zakres prac.