Zadania gminy

25 stycznia 2017 r.

straż pożarna

Ukarany dyscyplinarnie strażak może wystąpić o przywrócenie terminu na złożenie odwołania25 stycznia 2017 r.

Komisja dyscyplinarna I instancji przy komendancie wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej wymierzyła mi karę dyscyplinarną – upomnienie. Orzeczenie wysłano pocztą, a adresowaną do mnie przesyłkę odebrała teściowa. Odwołałem się od orzeczenia, ale odwoławcza komisja dyscyplinarna pozostawiła je bez rozpoznania, uznając, że złożyłem je z uchybieniem 14-dniowego terminu. Faktem jest, że teściowa odbierała moją wcześniejszą korespondencję. Często nie ma mnie bowiem w domu, więc było to dla mnie korzystne. Jednak uważam, że orzeczenie dyscyplinarne jest zbyt ważną sprawą, by można w ww. okolicznościach przyjąć jego skuteczne doręczenie. Czy mam rację?

28 grudnia 2016 r.

Dyrektywa NIS przewiduje wyodrębnione grupy mechanizmów, które mają zostać zaimplementowane przez kraje członkowskie w celu ujednolicenia poziomu bezpieczeństwa sieci informatycznych na terenie Unii Europejskiej.

Czego dyrektywa NIS wymaga od samorządów28 grudnia 2016 r.

Ewa Kurowska-Tober, Łukasz Czynienik: Strategia cyberbezpieczeństwa RP opracowana przez Ministerstwo Cyfryzacji zakłada budowę krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Urzędy czy samorządy mogą mieć sporo do nadrobienia w zakresie podniesienia poziomu dotychczas stosowanych zabezpieczeń.

28 grudnia 2016 r.

Źródłem zjawiska bezdomności jest przede wszystkim porzucanie zwierząt przez ich dotychczasowych opiekunów

Mniej bezdomnych zwierząt? Mimo zmiany ustawy może to być tylko pobożne życzenie28 grudnia 2016 r.

Podpisana już przez prezydenta ustawa z 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt zdaniem ekspertów i samorządowców poszła w dobrym kierunku, ale zmiany są niewystarczające, by system walki z bezdomnością czworonogów zadziałał w pełni. Starania gmin, poszerzone nawet o możliwość zapobiegania rozprzestrzenianiu się bezpańskich psów i kotów przez kastrację zwierząt właścicielskich, nie odniosą skutku, jeśli nie zostanie powołany centralny rejestr właścicieli.

25 grudnia 2016 r.

Co kilka lat wraca kwestia tzw. podatku od deszczówki czyli opłat naliczanych za usługę utrzymania infrastruktury zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w należytej sprawności technicznej. Wracają też obawy, że zapłacą go również mieszkańcy.

Podatek od deszczu – kto musi go płacić?25 grudnia 2016 r.

Co kilka lat wraca kwestia tzw. podatku od deszczówki czyli opłat naliczanych za usługę utrzymania infrastruktury zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w należytej sprawności technicznej. Wracają też obawy, że zapłacą go również mieszkańcy.

Prawo na co dzień

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama