Zadania gminy

14 września 2018 r.

Jeśli gmina, a dokładniej burmistrz miasta jako jej organ wykonawczy, nie wykonuje wyroku sądu administracyjnego, to takie zaniechanie można próbować zwalczyć w dwojaki sposób.

Burmistrz sabotuje wyrok – grozi mu grzywna14 września 2018 r.

Prowadzę firmę budowlaną. Urząd miejski już od kilku miesięcy nie rozpoznaje mojego wniosku o odszkodowanie, mimo że wcześniej sąd stwierdził bezczynność urzędu i nakazał rozpoznać go w ciągu dwóch miesięcy. Co mogę jeszcze zrobić? Jak wpłynąć na burmistrza?

13 września 2018 r.

Resort zapowiedział, że pracuje nad likwidacją użytkowania wieczystego także dla gruntów komercyjnych, ale to wymaga dalszych uzgodnień, także z Komisją Europejską.

Soboń: Rola samorządów przy przekształceniu użytkowania wieczystego we własność jest kluczowa13 września 2018 r.

Szybkie wydanie zaświadczeń potwierdzających przekształcenie użytkowania wieczystego będzie zależało od sprawności samorządów – przyznał w rozmowie z PAP wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. Jak dodał, blisko 2 mln właścicieli mieszkań i domów ma umowy użytkowania ustanowione na gruntach samorządowych, a tylko ok. 500 tys. na gruntach Skarbu Państwa.

11 września 2018 r.

Informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej gminy oraz w obwieszczeniu wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) o numerach i granicach obwodów głosowania, najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów

Wybory samorządowe 2018: Jak mogą głosować osoby z niepełnosprawnością?11 września 2018 r.

Podczas wyborów samorządowych osoby z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą zdecydować się na głosowanie korespondencyjne. O taki zamiarze należy jednak poinformować komisarza wyborczego najpóźniej do 8 października 2018 r. Dowiedz się, jakie ułatwienia przewidziane zostały dla wyborców z niepełnosprawnością.

10 września 2018 r.

Rządzący nie kryją, że zwiększenie retencji jest konieczne nie tylko dla poprawy bezpieczeństwa hydrologicznego Polski i przeciwdziałania zmianom klimatu, ale też dla rozwoju transportu śródlądowego i otwarcia nowych szlaków wodnych.

Rząd zawalczy o każdą kroplę. Przez nieszczelność zbiorników retencyjnych tracimy ogromne ilości wody10 września 2018 r.

Dziurawy system ma naprawić 12 mld zł dotacji, ale na pieniądze gminy jeszcze poczekają. – Podczas gdy mieszkańcy jednych regionów cierpią na dotkliwe susze, inni zmagają się z powodziami, a straty ponosi budżet państwa – mówił Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

2 września 2018 r.

W skład zarządu województwa wchodzi marszałek województwa, wicemarszałek lub 2 wicemarszałków i pozostali członkowie.

Wybory samorządowe 2018: Czym zajmuje się województwo, sejmik i marszałek?2 września 2018 r.

Województwo to najwyższy szczebel organizacji samorządu terytorialnego. Organami samorządu wojewódzkiego są sejmik województwa i zarząd województwa. W wyborach samorządowych wybierani są radni do sejmiku województwa, na okres 5 lat. W skład zarządu województwa wchodzi marszałek województwa, wicemarszałek lub 2 wicemarszałków i pozostali członkowie. Marszałek województwa wybierany jest przez sejmik województwa. Podstawowym zadaniem samorząd województwa jest dbanie o rozwój całego regionu.

31 sierpnia 2018 r.

Komisarzy wyborczych powołuje na okres 5 lat Państwowa Komisja Wyborcza. Czyni to na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych, spośród osób mających wykształcenie wyższe prawnicze oraz dających rękojmię należytego pełnienia tej funkcji.

Czym zajmuje się komisarz wyborczy i ile zarabia?31 sierpnia 2018 r.

Komisarz wyborczy jest pełnomocnikiem Państwowej Komisji Wyborczej, wyznaczonym na obszar stanowiący województwo lub część jednego województwa. Nie mogą nim być kandydaci  w wyborach, pełnomocnicy wyborczy, pełnomocnicy finansowi, mężowie zaufania, urzędnicy wyborczy i członkowie komisji wyborczej. Zarówno członkom komisji jak i komisarzom wyborczym, w związku z wykonywaniem swych  zadań, przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane