Zadania gminy

21 lipca 2018 r.

W przypadku cofnięcia diagnoście uprawnienia do wykonywania badań technicznych, ponowne uprawnienie nie może być wydane wcześniej niż po upływie pięciu lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu stała się ostateczna.

Diagnosta jak saper, nie może się mylić. Starosta musi cofnąć mu uprawnienia, gdy popełni błąd 21 lipca 2018 r.

Starosta cofnął mi uprawnienia diagnosty. A to dlatego, że wykrył, że pomimo braku ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację zbiornika gazu LPG przeprowadziłem okresowe badanie techniczne pojazdu z wynikiem pozytywnym. Tym samym dopuściłem samochód do ruchu. Nie było to jednak celowe. Po prostu przeoczyłem datę ważności legalizacji zbiornika LPG, która utraciła ważność. Na swoje usprawiedliwienie chciałbym wskazać, że w dniu wykonania tego badania na stacji diagnostycznej panował bardzo duży ruch, co mogło przyczynić się do niesprawdzenia daty ważności zbiornika LPG. Starosta jednak nie badał, czy jestem winny. Czy jego decyzja jest prawidłowa?

18 lipca 2018 r.

73 tys. dzieci w znajdowało się pieczy zastępczej w zeszłym roku.

Zmiany w pieczy zastępczej. RPD: Interes dziecka musi być zawsze na pierwszym miejscu18 lipca 2018 r.

Jedynie dobro dziecka powinno rozstrzygać, czy możliwy jest jego powrót do domu – przekonuje rzecznik praw dziecka, odnosząc się do przepisów zaproponowanych w projekcie nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Przewiduje on finansowe premiowanie gmin, jeśli dziecko krócej będzie przebywać w rodzinie zastępczej. 

18 lipca 2018 r.

Aktywiści zapowiedzieli też, że zamierzają wystąpić do gmin w regionie – w trybie dostępu do informacji publicznej – o wyjaśnienie, czy i w jaki sposób wdrażają wojewódzkie uchwały antysmogowe.

Szwankuje gminna informacja o nowych przepisach antysmogowych18 lipca 2018 r.

 Zamiast walczyć z zanieczyszczonym powietrzem, większość dolnośląskich gmin chowa głowy w piasek. Aż 82 proc. z nich nie informuje mieszkańców o nowych zakazach wprowadzonych przez trzy uchwały antysmogowe, które obowiązują na terenie województwa. Ledwie co dziesiąty tamtejszy urząd jakkolwiek zawiadomił o tym, że od lipca nie wolno już palić najgorszym węglem i montować w domach tzw. kopciuchów.

11 lipca 2018 r.

Ministerstwo twierdzi, że choć kodeks urbanistyczny porzuciło, to jednak nie ustaje w reformach. Na bazie starych założeń będzie pracować nad innymi rozwiązaniami w specjalnie powołanym zespole. Więcej informacji wkrótce.

Co dalej z kodeksem urbanistyczno-budowlanym?11 lipca 2018 r.

Projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego nie trafi już do Sejmu w 2018 r. Po wielu latach prac, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju porzuciło skomplikowany projekt, na rzecz innych rozwiązań. Priorytetem okazała się specustawa mieszkaniowa, którą niedawno uchwalił sejm i którą z radością przyjęli deweloperzy, choć nie tak entuzjastycznie jak samorządowcy. Są jednak inne założenia; to nie koniec zmian. Warto jednak przypomnieć z jakich rozwiązań zrezygnowano.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane