Zadania gminy

4 maja 2018 r.

Nie przewidujemy znaczących zmian w dotychczasowym obiegu dokumentów oraz wprowadzania szczególnych procedur z tym związanych, co nie oznacza, że obecnie obowiązujące nie będą stale nadzorowane i doskonalone.

Czy dane osobowe petentów będą bezpieczne? Niektóre urzędy twierdzą, że są gotowe na RODO4 maja 2018 r.

Organy administracyjne, zresztą tak, jak i przedsiębiorcy, muszą pogodzić się z tym, że od 25 maja 2018 r. będzie obowiązywała zasada, że osoba fizyczna musi wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych ze wskazaniem, o jakie dane chodzi i w jakim celu. To rodzi określone skutki i trudności w realizowaniu zadań podmiotów publicznych. Do tego należy doliczyć i inne obostrzenia, które do tej pory nie były znane ani urzędnikom ani przedsiębiorcom, a które trzeba będzie uwzględnić poprzez wdrożenie odpowiedniej polityki bezpieczeństwa, zarządzania danymi oraz organizację stanowiska pracy inspektora ochrony danych osobowych (IOD). Postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej, jak to obecnie wygląda w urzędach i dowiedzieć jak powinno wyglądać - na konkretnych przykładach.

3 maja 2018 r.

undefined

Błędy w wydatkach oznaczają odpowiedzialność nie tylko skarbnika, lecz także wójta 3 maja 2018 r.

Jestem skarbnikiem w gminie. Rzecznik dyscypliny finansów przeciwko mnie i wójtowi wszczął sprawy o naruszenie dyscypliny. Mnie zarzucił niewłaściwą kontrolę operacji finansowych wynikających z planu finansowego gminy, a włodarzowi wydatkowanie środków publicznych z przekroczeniem zakresu upoważnienia do dokonywania wydatków, czyli też o niezgodność z ww. planem – wielokrotne przekroczenie wydatków w różnych punktach. Czy możemy być odrębnie karani za te naruszenia? Wydatki zatwierdzał przecież wójt, a sprawa dotyczy tego samego planu.

2 maja 2018 r.

Zamawiający mogą to czynić już przy składaniu zapytań ofertowych. W ten sposób, uwzględniając kwestie, płynące z treści RODO, mogą w łatwy sposób zweryfikować, które podmioty już je wdrożyły, a którym jeszcze do tego daleko.

Kiedy trzeba zorganizować przetarg na inspektora danych z zewnątrz2 maja 2018 r.

Według nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (rozporządzenia RODO) na stanowisko inspektora ochrony danych (DPO) w firmie czy urzędzie, będzie mógł zostać wyznaczony pracownik administratora lub podmiotu przetwarzającego, ale również osoba spoza grona pracowników. Jednak w przypadku niedostatecznej wiedzy podwładnych w zakresie wchodzących z końcem maja regulacji, warto pomyśleć o outsourcingu. Tu z pomocą może przyjść przedsiębiorca, który wyłącznie specjalizuje się w zakresie ochrony danych osobowych.

29 kwietnia 2018 r.

Gmina sądziła, że w każdym z tych przypadków działa jako organ władzy publicznej, a więc jako taki nie konkuruje z podmiotami komercyjnymi i nie musi rozliczać VAT

Zadania nałożone na samorząd bez VAT29 kwietnia 2018 r.

Kolejne sądy nie mają wątpliwości, że pobierane przez samorządy opłaty, np. za wyżywienie w szkole czy przedszkolu, należy traktować jako pewnego rodzaju daninę publiczną, a nie cenę za usługę, za którą należy odprowadzić podatek.

28 kwietnia 2018 r.

Argument w postaci konieczności zabezpieczenia interesów majątkowych gminy nie może usprawiedliwiać proponowanego zapisu zarządzenia. G

Gminnym zarządzeniem nie da się ustalić stawek za bezumowny najem lub dzierżawę 28 kwietnia 2018 r.

Burmistrz w naszej gminie określił stawki czynszu za najem i dzierżawę gruntów komunalnych. Problem polega na tym, że w zarządzeniu są zapisy, iż za bezumowne zajęcie lokalu gminnego będzie naliczone odszkodowanie w wysokości dwukrotności stawki. Mamy jednak wątpliwość, czy taki zapis będzie prawidłowy, choć z pewnością chroniłby on lepiej interes majątkowy gminy.

26 kwietnia 2018 r.

Zdaniem wnioskodawców znowelizowane przepisy ustawy zbyt daleko ingerują w autonomię samorządów

Wody Polskie popłyną do Trybunału Konstytucyjnego26 kwietnia 2018 r.

Przekazanie kompetencji nadzorczych centralnemu regulatorowi nie było fanaberią rządu, ani działaniem wymierzonym przeciwko władzy lokalnej. Obowiązek wprowadzenia takich rozwiązań wymusiła na nas UE w związku z implementacją tzw. dyrektywy wodnej – przekonuje Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane