Zadania gminy

24 stycznia 2018 r.

W myśl nowych przepisów od 1 stycznia 2018 r. dyrektorzy publicznych szkół i przedszkoli oraz prywatnych przedszkoli, które przystąpiły do powszechnej gminnej rekrutacji, mogą zarabiać maksymalnie 12,7 tys. zł brutto

Dyrektorzy obchodzą przepisy, które miały ograniczyć ich pensje24 stycznia 2018 r.

Zawyżanie czynszu za wynajem lokalu, zatrudnianie krewnych, prowadzenie przez żonę fikcyjnej firmy sprzątającej - to sposoby na obejście przepisów. Minister edukacji Anna Zalewska, przygotowując ustawę z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. poz. 2203), powtarzała, że cel zmian jest jeden: mniej pieniędzy z dotacji w kieszeni właścicieli placówek oświatowych, a więcej na dzieci.

24 stycznia 2018 r.

Ustawa dekomunizacyjna wprowadziła dwunastomiesięczny termin na wyeliminowanie przez samorządy nazw propagujących ustrój totalitarny, które obowiązywały 2 września 2016 r.

Jakie zmiany wprowadza ustawa dekomunizacyjna? [KOMENTARZ]24 stycznia 2018 r.

Podstawowym celem ustawy dekomunizacyjnej (ustawa z 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej; Dz.U. z 2016 r. poz. 744), która nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek zmian patronów m.in. dróg, ulic, mostów i placów, było skuteczne wyeliminowanie z przestrzeni publicznej nazw propagujących symbole ustrojów totalitarnych przy poszanowaniu miejsc pochówku, grobów i cmentarzy, a także własności prywatnej.

14 stycznia 2018 r.

Proponowany sposób ustalenia stawki dotacji jest prawnie wadliwy, choć często stosowany przez samorządy.

Jak prawidłowo ustalić stawkę wsparcia na wymianę pieców centralnego ogrzewania14 stycznia 2018 r.

W styczniu planujemy podjąć nową uchwałę w sprawie dotowania wymiany pieców w naszej gminie. Obecnie pracujemy nad projektem. Mamy jednak wątpliwość, jak ustalić stawkę tej dotacji, aby nie narazić się na interwencję regionalnej izby obrachunkowej. Chcemy wpisać np. wsparcie do 50 proc. inwestycji, ale nie więcej niż np. 2 tys. zł. Czy będzie to prawidłowe?

12 stycznia 2018 r.

W obecnym stanie prawnym nie można uzależnić dotacji celowej na prace konserwatorskie lub budowlane przy zabytku od terminowego wywiązywania się ze zobowiązań na rzecz podmiotów publicznoprawnych.

Gminy mogą wspomagać szerszą grupę zabytków 12 stycznia 2018 r.

W styczniu zamierzamy przyjąć w gminie uchwałę w sprawie dotowania zabytków. Czy, jak było dotychczas, dotacje muszą być ograniczone tylko do zabytków wpisanych do rejestru zabytków? Czy możemy uzależnić ich przyznanie od braku zaległości publicznoprawnych wobec publicznych podmiotów, np. z tytułu podatków?

10 stycznia 2018 r.

Obecnie przy drogach działa ponad 400 fotoradarów stacjonarnych (część przejętych np. od Warszawy w drodze dwustronnej umowy), 29 systemów odcinkowego pomiaru prędkości i 20 rejestratorów przejazdu na czerwonym świetle.

Będzie więcej rejestratorów prędkości. Trafią tam, skąd wcześniej zniknął sprzęt obsługiwany przez strażników miejskich10 stycznia 2018 r.

Jak ustaliliśmy, wniosek o przyznanie Inspekcji Transportu Drogowego eurofunduszy zostanie złożony najpóźniej do końca lutego. Jego rozpatrywaniem zajmie się Centrum Unijnych Projektów Transportowych – na wydanie decyzji będzie miało 120 dni. Inspekcja chce pozyskać z UE 85 proc. z kwoty ok. 162 mln zł, jakie trzeba będzie wydać na rozbudowę sieci fotoradarów.

5 stycznia 2018 r.

" 4 stycznia br. zostało złożone stosowne zawiadomienie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o podejrzeniu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów"

Zawyżone opłaty za odpady komunalne. Jest zawiadomienie do UOKiK5 stycznia 2018 r.

- Wdrożony system doprowadził do monopolizacji rynku przez podmioty uprawnione do zagospodarowania odpadów i dalej do drastycznego wzrostu cen, który trudno uzasadnić jakimkolwiek obiektywnym czynnikiem mającym wpływ na tak daleko idący wzrost kosztów przez przedsiębiorców – pisze Związek Samorządów Polskich.

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama