Zadania gminy

10 maja 2017 r.

Imprez masowych nie można mylić ze zgromadzeniami.

Imprezy masowe. Co może, a co musi samorząd10 maja 2017 r.

Okres wiosenno-letni obfituje w różnego rodzaju imprezy plenerowe, tj. festyny, kiermasze czy koncerty. To także czas na organizowanie imprez sportowych. Organizator tego typu przedsięwzięć musi uzyskać zezwolenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Szczegółowo tryb wydawania tych zgód określa ustawa z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2139 ze zm.; dalej: u.b.i.m.).

25 stycznia 2017 r.

straż pożarna

Ukarany dyscyplinarnie strażak może wystąpić o przywrócenie terminu na złożenie odwołania25 stycznia 2017 r.

Komisja dyscyplinarna I instancji przy komendancie wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej wymierzyła mi karę dyscyplinarną – upomnienie. Orzeczenie wysłano pocztą, a adresowaną do mnie przesyłkę odebrała teściowa. Odwołałem się od orzeczenia, ale odwoławcza komisja dyscyplinarna pozostawiła je bez rozpoznania, uznając, że złożyłem je z uchybieniem 14-dniowego terminu. Faktem jest, że teściowa odbierała moją wcześniejszą korespondencję. Często nie ma mnie bowiem w domu, więc było to dla mnie korzystne. Jednak uważam, że orzeczenie dyscyplinarne jest zbyt ważną sprawą, by można w ww. okolicznościach przyjąć jego skuteczne doręczenie. Czy mam rację?

28 grudnia 2016 r.

Dyrektywa NIS przewiduje wyodrębnione grupy mechanizmów, które mają zostać zaimplementowane przez kraje członkowskie w celu ujednolicenia poziomu bezpieczeństwa sieci informatycznych na terenie Unii Europejskiej.

Czego dyrektywa NIS wymaga od samorządów28 grudnia 2016 r.

Ewa Kurowska-Tober, Łukasz Czynienik: Strategia cyberbezpieczeństwa RP opracowana przez Ministerstwo Cyfryzacji zakłada budowę krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Urzędy czy samorządy mogą mieć sporo do nadrobienia w zakresie podniesienia poziomu dotychczas stosowanych zabezpieczeń.

Prawo na co dzień

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama