Zadania gminy

7 czerwca 2017 r.

System ma pomóc w uniknięciu często zdarzających się błędów

BeSTi@ może coraz więcej7 czerwca 2017 r.

Wystarczy garść danych przekazanych do komputera. To pozwoli gminie ocenić, czy warto decydować się na daną inwestycję, czy może lepiej z niej zrezygnować.

10 maja 2017 r.

Imprez masowych nie można mylić ze zgromadzeniami.

Imprezy masowe. Co może, a co musi samorząd10 maja 2017 r.

Okres wiosenno-letni obfituje w różnego rodzaju imprezy plenerowe, tj. festyny, kiermasze czy koncerty. To także czas na organizowanie imprez sportowych. Organizator tego typu przedsięwzięć musi uzyskać zezwolenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Szczegółowo tryb wydawania tych zgód określa ustawa z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2139 ze zm.; dalej: u.b.i.m.).

Prawo na co dzień

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama