Zadania gminy

8 października 2018 r.

Jakub Pawłowski

Pawłowski: Gdy smog odbiera mowę i rozum8 października 2018 r.

Najgorszy węgiel zniknie z polskiego rynku już (a może dopiero?) za dwa lata. Zwycięski to czy raczej zgniły kompromis zwaśnionych stron: górniczych związków zawodowych i samorządów z alarmami smogowymi u boku?

2 października 2018 r.

Czynności, w zależności od ich charakteru, urzędnik wyborczy może wykonywać poza siedzibą i godzinami pracy urzędu.

Ma zadbać o karty wyborcze i szkolić członków komisji. Ile zarabia urzędnik wyborczy i jakie ma prawa u pracodawcy?2 października 2018 r.

Według przepisów, dyrektor delegatury Państwowej Komisji Wyborczej przyjmuje zgłoszenia na urzędników wyborczych najpóźniej do 21 dnia od ogłoszenia informacji, o ich liczbie w gminie oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego. Termin już minął 13 marca i stanowiska są obsadzone. Czy jednak warto było starać się o tą posadę? Wszak kadencja jest pełniona przez 6 kolejnych lat. O to kilka przydatnych informacji, które przybliżą prawa i obowiązki urzędnika wyborczego.

29 września 2018 r.

Sekretarz może posiadać własne przekonania polityczne a nawet je uzewnętrzniać

Sekretarz gminy tylko na kadencję burmistrza? Sądy: To dyskryminacja29 września 2018 r.

Obowiązek utworzenia w każdej gminie stanowiska sekretarza został wprowadzony na skutek nowelizacji przepisów ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. Znowelizowane przepisy określiły wymogi, jakie musi spełnić kandydat na to stanowisko. Po pierwsze musi posiadać, co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w tym, co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym. Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy sekretarz nie może tworzyć ani należeć do partii politycznej.

27 września 2018 r.

Regulacja, zgodnie z którą to wójt wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły, stosunkowo niedawno znalazła się w przepisach prawa oświatowego.

Gdzie kończy się samodzielność dyrektora szkoły?27 września 2018 r.

Nie jest niczym nadzwyczajnym, że pracodawcą pracownika jest jednostka organizacyjna, a czynności z zakresu prawa pracy wykonuje osoba lub organ nią zarządzający. Jednak w przypadku dyrektora szkoły sytuacja jest szczególna. Bo choć pracodawcą jest placówka, to czynności z zakresu prawa pracy wykonuje wójt, czyli podmiot spoza tej jednostki. Zasada ta w praktyce może powodować konflikty na linii samorząd – dyrektor szkoły. A przepisy nie określają ściśle granicy ingerencji wójta w kompetencje szefa placówki oświatowej. Zdaniem ekspertów władza samorządu nad kierującym placówką nie jest absolutna. Warto więc określić jej zakres.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane