Zadania gminy

18 sierpnia 2018 r.

Brak dokumentu lub innego dowodu potwierdzającego wypłatę odszkodowania właścicielom wywłaszczonej nieruchomości stawia organ w sytuacji, w jakiej zazwyczaj stoi obywatel załatwiający sprawę administracyjną

Szansa na odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości. Organy nie potrafią udowodnić, że już je wypłaciły18 sierpnia 2018 r.

Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość przysługuje zarówno wywłaszczonym, jak i ich następcom prawnym. Ustawa o gospodarce nieruchomościami daje możliwość dochodzenia odszkodowań także za nieruchomości wywłaszczone przed datą 1 stycznia 1998 r. Odmawiając ich wypłat, organy muszą mieć dowód, że zrobiono to wcześniej (wyrok WSA w Gdańsku z 04.07.2018 r., II SA/Gd 277/18).

13 sierpnia 2018 r.

Straż miejska

Prof. Chmaj i prof. Szmulik: Co prezydent może nakazać straży miejskiej13 sierpnia 2018 r.

- Do kompetencji prezydenta należą sprawy lokalne i zarządzanie majątkiem miasta. Pomnik Neptuna jest w zarządzie miasta i to prezydent decyduje, czy może być przyozdobiony. Przecież często są sytuacje wieszania szalików na pomnikach przy okazji ważnych meczów piłki nożnej naszej reprezentacji i nikt nie protestuje - mówi prof. Marek Chmaj radca prawny, konstytucjonalista i ekspert prawa administracyjnego.

8 sierpnia 2018 r.

Na gminie spoczywa obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole oraz wykonywanie remontów i zadań inwestycyjnych w tym zakresie

Wójt nie zadbał o remont szkoły, zapłaci za kontrolę8 sierpnia 2018 r.

Państwowy powiatowy inspektor sanitarny przeprowadził w szkole podstawowej kontrolę. Stwierdzono niewykonanie nałożonego wcześniej obowiązku doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno-higienicznego ścian i sufitów oraz powierzchni podłogi w salach lekcyjnych. Z tytułu przeprowadzenia czynności naliczona zostanie opłata. Kto będzie musiał ją opłacić - organ prowadzący czy dyrektor szkoły?

1 sierpnia 2018 r.

Oceniając zapis regulaminu, NSA podkreślił, że ustalając godziny korzystania z gminnych obiektów, należy brać jednak pod uwagę przepisy cywilnego prawa sąsiedzkiego

Czy hałas na gminnym placu zabaw narusza mir domowy? Prawnicy są podzieleni1 sierpnia 2018 r.

Lato. Piękna pogoda. Rodzice chcieliby, żeby ich pociechy od świtu do zmierzchu mogły się bawić na placu zabaw. Irytują się, gdy gmina ten czas ogranicza. Ale nie zawsze mają rację. Bo niejednokrotnie władze samorządowe muszą godzić potrzeby różnych stron. Ba, wręcz są zobligowane do skracania czasu otwarcia sądowymi orzeczeniami. Sądy stoją bowiem na stanowisku, że ustalając czas, w którym zabawy, a więc i dobiegający stamtąd hałas jest dopuszczalny, trzeba brać pod uwagę także interesy sąsiadów, dla których takie miejsce może stanowić uciążliwość, a nawet uniemożliwiać normalne korzystanie z nieruchomości. Przy czym zdaniem niektórych prawników, stawiając interes prywatnych osób ponad dobro społeczności, gminy powinny bardzo uważać, by nie nadużyć swoich kompetencji. I to nawet wtedy, gdy wprowadzone na placu zabaw ograniczenia są pokłosiem decyzji sądu.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane