Zadania gminy

7 września 2017 r.

Winne są obie ekipy rządzące: poprzednia system wdrożyła, obecna go kontynuuje

PO-PiS-owy bubel samorządowy7 września 2017 r.

Wygląda na to, że państwo stworzyło nielegalny model finansowania zadań zlecanych samorządom. Od lat na linii władze lokalne – rząd istnieje konflikt o to, ile w rzeczywistości kosztuje realizacja zadań, które administracja centralna przerzuca na samorządy.

31 lipca 2017 r.

Aby ustosunkować się do podanej problematyki, przede wszystkim należy się odnieść do regulacji rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Jak klasyfikować wydatki pośrednie związne z systemem gospodarowania odpadami?31 lipca 2017 r.

Jestem skarbnikiem gminy, w której zmieniono budżet. Są nowe wydatki na usuwanie odpadów komunalnych w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) w rozdziale 90002 (Gospodarka odpadami), a dodatkowo nowe wydatki na koszty pośrednie, np. wynagrodzenia, opłaty za program rozliczeniowy itp. – w dziale 750 (Administracja publiczna), w rozdziale 72023 (Urzędy gmin). Czy klasyfikacja wydatków pośrednich jest dobra? Czy w razie nieprawidłowości RIO może to unieważnić?

27 lipca 2017 r.

Projekt przewiduje także ustanowienie obowiązku opracowywania planów zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (planów transportowych) przez wszystkie samorządy

Koniec białych plam na mapie komunikacji publicznej27 lipca 2017 r.

 Co piąta polska gmina (490) ma niski wskaźnik dostępu do komunikacji publicznej. Tak wynika z raportu „Monitoring rozwoju obszarów wiejskich”, realizowanego w ramach Forum Inicjatyw Rozwojowych Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

7 czerwca 2017 r.

System ma pomóc w uniknięciu często zdarzających się błędów

BeSTi@ może coraz więcej7 czerwca 2017 r.

Wystarczy garść danych przekazanych do komputera. To pozwoli gminie ocenić, czy warto decydować się na daną inwestycję, czy może lepiej z niej zrezygnować.

10 maja 2017 r.

Imprez masowych nie można mylić ze zgromadzeniami.

Imprezy masowe. Co może, a co musi samorząd10 maja 2017 r.

Okres wiosenno-letni obfituje w różnego rodzaju imprezy plenerowe, tj. festyny, kiermasze czy koncerty. To także czas na organizowanie imprez sportowych. Organizator tego typu przedsięwzięć musi uzyskać zezwolenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Szczegółowo tryb wydawania tych zgód określa ustawa z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2139 ze zm.; dalej: u.b.i.m.).

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama