Finanse

10 czerwca 2018 r.

Ostatecznie sąd uznał za prawidłowe zarówno rozstrzygnięcie samorządowego kolegium odwoławczego, jak i wcześniejsze postanowienie prezydenta miasta odmawiające rozłożenia na raty opłaty za przekształcenie w sytuacji, gdy wydano ostateczną decyzję.

Rozłożenie na raty niemożliwe po wydaniu ostatecznej decyzji 10 czerwca 2018 r.

Jeden z mieszkańców gminy wystąpił o rozłożenie na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Powołał się m.in. na art. 55 ustawy o finansach publicznych. Opłata dotyczy już wydanej decyzji ostatecznej - w której nie było nic o ratach. Jak gmina ma postąpić w takim przypadku?

30 maja 2018 r.

Ostrowice to najbardziej zadłużona gmina w Polsce, która nie była już w stanie regulować swoich zobowiązań

Lex Ostrowice. Jest projekt specustawy, który ma doprowadzić do likwidacji samorządowego bankruta30 maja 2018 r.

Gotowy jest już projekt specustawy, który ma doprowadzić do likwidacji samorządowego bankruta. Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w woj. zachodniopomorskim, przygotowany w MSWiA, został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Potwierdza wszystkie informacje, które pojawiały się w tej sprawie na łamach DGP.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane