Finanse

10 czerwca 2018 r.

Ostatecznie sąd uznał za prawidłowe zarówno rozstrzygnięcie samorządowego kolegium odwoławczego, jak i wcześniejsze postanowienie prezydenta miasta odmawiające rozłożenia na raty opłaty za przekształcenie w sytuacji, gdy wydano ostateczną decyzję.

Rozłożenie na raty niemożliwe po wydaniu ostatecznej decyzji 10 czerwca 2018 r.

Jeden z mieszkańców gminy wystąpił o rozłożenie na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Powołał się m.in. na art. 55 ustawy o finansach publicznych. Opłata dotyczy już wydanej decyzji ostatecznej - w której nie było nic o ratach. Jak gmina ma postąpić w takim przypadku?

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane